De partij Jezus Leeft

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

14-03-2017, 08:08

Vraag

Ik heb een vraag over de partij Jezus Leeft. Wat moet ik vinden van die partij?

Antwoord

1. De verkiezingen gaan over de wijze waarop ons land in de komende vier jaar geregeerd moet worden. Zowel maatschappelijk als moreel. Christenen mogen en moeten in ons land hun stem laten horen. Wanneer echter een partij van te voren al laat weten dat ze geen zetel zullen kunnen krijgen (ze doet slechts in zeven van de eenendertig districten mee) lijkt me een keuze voor zo’n partij nogal zinloos. Maar er spelen ook andere argumenten mee.

2. Elke christen wordt opgeroepen te getuigen van Jezus Christus. Het is de vraag of dat gebeurt door een stem op een partij die de kiesdrempel niet haalt. Naast de proclamatie van deze partij heeft men echter ook een aantal praktische punten, o.a. over belasting. Men wil dus toch ook stemmen trekken met materialistische argumenten. Die echter zonder zetel niets betekenen.

3. De beoogde stemmers moeten weggehaald worden bij de andere christelijke partijen. Maar als er niet voldoende stemmen binnenkomen voor de Jezus Leeft partij gaan deze stemmen verloren en worden vooral de twee kleinere christelijke partijen daarvan het slachtoffer. En het resultaat is dat er dan in de komende regeerperiode nog minder Kamerleden zullen zijn die in hun spreken en handelen Gods Woord als richtsnoer willen nemen. De eenmalige, snel vergeten, proteststem heeft vier jaar lang grote negatieve gevolgen.

4. Het is een teken van onze tijd dat individualisme en versnippering overal zicht baar wordt. Ieder heeft zijn eigen wijsheid en wil niet samenwerken met anderen. Er is voor christenen toch plaats bij de ChristenUnie voor de meer evangelicale en praktische kiezers. Er is toch plaats bij de Staatkundig Gereformeerde Partij voor de meer traditionele en behoudende kiezers. En dan is er ook nog het CDA. Wat heeft een vierde christelijke partij nog te bieden?

5. De pretentie dat alleen bij de eigen partij beleden wordt dat Jezus Christus leeft en dat daarom alleen op die partij met een goed geweten door christenen gestemd mag worden, getuigt meer van hoogmoed dan van broederlijke liefde en gemeenschap.

6. Ten slotte een theologisch opmerking: ik zou liever spreken van Jezus Christus de Opgestane dan alleen dat Jezus leeft. Hij is niet slechts een inspiratiebron of oriëntatiepunt, maar vooral de Borg en Verlosser, die voor de zonden betaald heeft. Zijn opstanding bewijst dat Zijn offer door de Vader ten volle is aanvaard.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

politiek
geen reacties

Terug in de tijd

Dear Pastor Vergunst. Some time ago I came across a recording of you giving an anger management class. In there, you sai...
4 reacties
14-03-2019
Sinds een tijdje kom ik geregeld in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ik ben zelf Nederlands Hervormd, niet uit overtui...
6 reacties
13-03-2010
In Lukas 12:31 staat het volgende: "Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." Klop...
2 reacties
13-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering