Lust en begeerte van een man

E. (Betsy) Westeneng / geen reacties

21-02-2007, 00:00

Vraag

Pas hoorde ik een lezing van mevrouw Westeneng van Eleos. Een heel goede lezing. Ik heb een vraag hierover. Zou u wat meer kunnen vertellen over lust en begeerte (van een man) in relatie tot seksuele intimiteit? Hoe moet ik lust en begeerte plaatsen binnen “gericht zijn op de ander”? Ik heb het hier echt erg moeilijk mee. Hoe kan ik hier anders naar gaan kijken? Ik denk al snel dat het dan “niet om mijzelf gaat”.

Antwoord

Het door u/jou genoemde item is een onderwerp dat veel echtparen bezighoudt. Als we het hebben over seksuele intimiteit, dan praten we over een complex iets! Het gaat om twee kanten: enerzijds lust en anderzijds intimiteit.

Lust gaat over lichamelijk (letterlijk lijfelijk) verlangen. Het is de seksuele opwinding, die gevoeld wordt o.a. na het oppikken van seksuele prikkels. Lust ontstaat t.g.v. een proces in het lichaam onder invloed van de hormonen. De lust is maar op één ding uit: de lichamelijke/seksuele bevrediging d.m.v. een orgasme. Dat is iets van één persoon, die dit ervaart in het eigen lijf. Ik vergelijk het vaak met het hebben van honger of slaap. Dan zoekt het lichaam eten of slaap om het gevoel tevreden te stellen/te bevredigen. Maar er is wel een verschil: de seksuele lust heeft een ander doel, namelijk het tot bevrediging komen bij de ander. En hoe kan die bevrediging nu op een goede, ook echt bevredigende, manier tot stand komen?

Dan komen we bij de eerder genoemde andere kant uit: de intimiteit. Als het goed is verlopen in een levensontwikkeling, heeft een mens met het volwassen worden meer en meer de behoefte gekregen aan een contact met een ander persoon, met wie hij/zij persoonlijke zaken kan delen, bij wie hij/zij zich vertrouwd voelt. Dat is de kant van de intimiteit: in de relatie met een partner van het andere geslacht ontstaat het erotisch verlangen om intiem met hem of haar te zijn.

Als het goed is, buigt dit erotisch verlangen de eerder genoemde seksuele opwinding om tot een seksuele gerichtheid op die andere persoon. Dan valt seksuele lustbevrediging dus binnen de intieme seksuele relatie met de huwelijkspartner. De seksuele drift wordt dan als het goed is meer en meer een onderdeel van het samen beleven van seksualiteit en seksuele bevrediging.

Natuurlijk komt ook dan nog de driftmatige beleving van seksualiteit af en toe om de hoek kijken. Als er binnen een huwelijk een open opstelling is t.o.v. seksualiteit kan dit een plek hebben en kan er de ene keer plaats zijn voor intimiteit en tederheid en de andere keer voor lustbevrediging bij elkaar. Soms is seksualiteitsbeleving dan ook iets wat als heel intiem wordt ervaren, terwijl het bij momenten ook als eenzaam kan worden ervaren. Het is van belang om als echtpaar dit naar elkaar te kunnen uitspreken en te bezien of ieder dit ook kan verdragen. Als dit niet lukt is er het risico, dat een deel van de seksualiteitsbeleving moet worden "weggehouden" en de lust losgekoppeld gaat worden van de gezamenlijke verantwoordelijkheid in de relatie. Er mag dan niet positief over seksuele opwinding gesproken worden. Het gevaar loert dan om de hoek, dat de seksuele behoeften nog meer uitgeleefd gaan worden buiten de relatie om, bijv. door te masturberen of elders seksuele prikkels te gaan opzoeken.
 
Betsy Westeneng, psychotherapeute en seksuologe NVVS, werkzaam bij Eleos

E. (Betsy) Westeneng

E. (Betsy) Westeneng

 • Geboortedatum:
  07-07-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Functie: psychotherapeute/relatietherapeute/seksuologe (eigen praktijk)

Tags in dit artikel:

libidoseksualiteit in het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jonge man en vrouw, allebei vrijgezel, die met elkaar bevriend zijn. We kunnen goed met elkaar praten, ook ...
4 reacties
21-02-2013
Ik ben opgegroeid in een kerk waar het tot bekering komen een soort ‘geluk’ is. De afgelopen tijd ben ik ook veel om me ...
2 reacties
22-02-2018
Kan een ouderling die nooit (vele jaren) aan het Avondmaal gaat, een lid dat voor het eerst ging wel bezoeken met onderw...
geen reacties
24-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering