Ik ben een meisje van 16 jaar en ik heb een vraag over glaasje draaien (...) Is ...

Ds. H. van Oostende / geen reacties

15-02-2007, 00:00

Vraag

Ik ben een meisje van 16 jaar en ik heb een vraag over glaasje draaien. Bij ons op school is er een klein groepje die dat thuis op de kamer van een persoon uitprobeert. Ik ben één keer mee geweest, maar vind het allemaal nogal vaag en de sfeer werd heel eng en beklemmend. Is er echt sprake van geesten oproepen of is het, het eigen bewustzijn dat via vrijgekomen energie antwoord geeft? Ik vertrouw het allemaal niet zo, vooral omdat een van die meisjes zich steeds vreemder gaat gedragen en het lijkt wel of ze altijd ergens bang van is.

Antwoord

Als ik je raden mag over de problematiek van het zogenoemde glaasje draaien, dan luidt mijn advies: houd je er verre van! Laat het s.v.p. bij die ene keer blijven, want anders begeef je jezelf op glad ijs. Er is al zoveel bekend over dit fenomeen, dat velen het met mij eens zullen zijn: er nooit aan beginnen. Het is best begrijpelijk dat jongeren uit nieuwsgierigheid hiermee ergens op een eigen kamer van één van hen gaan experimenteren, maar “bezint eer ge begint”!
 
Je ervaart zelf de sfeer als heel eng en beklemmend en dat zou al een waarschuwing moeten zijn. Het gebeuren heeft toch uiteindelijk het oproepen van geesten als doel en degenen die zich er aan blootstellen ervaren later angstgevoelens, akelige dromen, depressiviteit, etc.
 
De Bijbel spreekt zich trouwens erg duidelijk uit over soortgelijke wantoestanden. Leviticus 19:26 roept ons op om niet aan waarzeggerij of toverij te doen (St. Vert. noemt het vogelgeschrei en wichelarij). Letterlijk staat er: jullie zullen geen voortekenen duiden. Me dunkt: duidelijke taal. De uitdrukking duidt op het voorzeggen van de toekomst door interpreteren van tekenen uit de bewegingen van dieren,  rook uit een wierookstandaard of de vorm en beweging van metalen. Het gaat dan uitsluitend om een vorm van toekomstvoor- spelling. Hopelijk heb je hier genoeg aan om je van deze praktijk te distantiëren.

Ds. H. van Oostende, em.-pred.

Ds. H. van Oostende

 • Geboortedatum:
  29-11-1936
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. van Oostende is overleden op 18 mei 2014.

geen reacties

Terug in de tijd

Misschien een rare vraag, maar ik denk er over na. Wij hebben een eeneiige tweeling. Eeneiig betekend dan ze ooit één wa...
1 reactie
16-02-2017
Het valt me op dat er in reformatorische kring nogal graag gebruik wordt gemaakt van wat ik "kerktaal op niveau C2" zou ...
2 reacties
15-02-2012
Ik zou een keer een dienst in een Ger. Gem. of Ger. Gem. in Ned. mee willen maken. Ik heb me laten vertellen dat je niet...
12 reacties
15-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering