Vaste plaatsen in kerk

drs. I. A. Kole / 12 reacties

15-02-2013, 12:05

Vraag

Ik zou een keer een dienst in een Ger. Gem. of Ger. Gem. in Ned. mee willen maken. Ik heb me laten vertellen dat je niet zomaar bij zo'n kerk naar binnen kunt, omdat iedereen daar vaste plaatsen heeft. In de eerste plaats vraag ik me af waarom er vaste plaatsen zijn? Dit komt op mij niet gastvrij over. Ook hoorde ik dat je pas mag gaan zitten als er een lampje gaat branden. Dan lijkt het me redelijk opvallend als je dan binnenkomt. Zal iedereen me niet aankijken dan? Ik ben benieuwd hoe dit doorgaans werkt en hoe ik dit kan aanpakken.

Antwoord

Welkom in onze gemeente. De kerk van de Geref. Gemeente in Berkenwoude staat op de hoek van de Prins Bernhardstraat/Prinses Beatrixstraat; aanvangstijden op zondag: 10. 00 uur en 19.00 uur. Als je de kerk binnenkomt zal de koster je welkom heten. Vraag of de plaatsen vrij zijn of hij wijst je een plaats en vraagt of je een Bijbel wilt gebruiken; hij zal ook vragen of je je mobiel niet vergeet aan te zetten na de dienst ;-) Er worden twee/drie collecten gehouden vóórdat de preek begint. Zo gaat het in onze gemeente.

Als je ergens komt vraag dan aan de koster of er een plaats is voor je. Hij zal zeggen dat je hartelijk welkom bent en zal je een plaats wijzen. Mogelijk zegt hij: "Wacht nog even. Over enkele minuten gaat het lampje (met groen licht) aan." De toon maakt de muziek! Weigeren is er niet bij! Welkom.

Ik weet dat in sommige gemeenten de bezoekers vaste plaatsen hebben. Dat is niet zo gastvrij. Voor gasten moet je goed zijn! Ik geef je op een briefje dat het allemaal overtrokken is. De intentie is: Kom en ga met ons! Want de Heere nodigt je: Kom naar Mij! Zoek en leef! Hij is niet karig: Wend je tot Mij alle gij einden van de aarde, want Ik ben God en niemand meer! Zou je zo’n verzoek uit de weg gaan? Het is welmenend! Dan is een zitplaats een grote genade!

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkgangzitplaats
12 reacties
Daniel
15-02-2013 / 12:53
Mooi antwoord van Drs. I.A. Kole .

De vraag doet me denken aan een vraag van een poosje geleden 'Wachten op lampje' .
Wij hadden vroeger vaste (betaalde) plaatsen, mijn moeder werd boos als er soms, heel soms, andere mensen op onze plaatsen zaten. Boos worden in de kerk, ik vond dat toen al zo vreemd.
Ik ben het dus helemaal eens met dhr Kole.
Sun87
15-02-2013 / 14:35
Prachtig antwoord van de dominee. Je bent altijd welkom in de kerk. De meeste mensen zijn nog vriendelijk ook (zoals de meeste mensen in de wereld).
mieptruus
15-02-2013 / 23:26
Wat is de boodschap van vaste plaatsen aan de gast?
Even wachten tot het lampje brand, want de vaste plaats kerk bezoekers hebben meer recht om deze dienst bij te wonen.
Ik heb het sterker gezien bij een vast plaats gemeente lid die pas kwam toen het lampje al brandde.
Er was een meneer uit de PKN die zijn plaats innam. Het gemeente lid met vast plaats was geagiteerd en zei tegen de bezoeker( er was dopen) dat dat zijn plaats was.
Spatie
16-02-2013 / 09:36
Vaste plaatsen zijn een vaste bron van inkomsten. Er wordt namelijk huur betaald voor deze plaatsen.
Jaren geleden waren wij te gast in een kerk in Rotterdam. Aangezien de kerk lang niet vol zat, gingen wij (3 personen) gewoon zitten in een lege bank voordat het lampje brandde. Even later stond er een vertoornde vrouw (met man en dochter) naast ons en gebood ons weg te gaan uit deze bank. Wij gingen een paar banken naar voren. Nadat mijn verontwaardiging weer een beetje gezakt was, keek ik achterom en zag ze midden in de bank (waar wel plaats was voor 8 personen) breed uit zitten.

p.s. in onze gemeente zijn ook vaste plaatsen :-(
MUS
17-02-2013 / 17:03
Jakobus 2 spreekt hierover duidelijke taal: geen onderscheid in de gemeente van Jezus Christus!
Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? (Jakobus 2:1-4)
Om van 'herenbanken' of 'voorgestoelte' en 'vooraanzittingen' maar niet te spreken...
roosje90
18-02-2013 / 21:32
Ik snap je vraag heel goed. Ik ben zelf lid van de Ger. gem in Ned en kom hier zelf oorspronkelijk niet vandaan. Ik moest eerst ook wennen aan het idee dat er vaste plaatsen waren. D
roosje90
18-02-2013 / 21:40
Ik ben zelf lid van de Ger. gem in Ned maar kom hier zelf niet oorspronkelijk vandaan. In het begin moest ik wennen aan het idee van een vaste plaats. Ik dacht aan vroeger en aan hoe alleen rijke mensen de beste plaatsen konden kopen. Ik ben er nu zeker van dat dit nooit de bedoeling is van de ger. gem. in ned om dit naar andere mensen toe uit te stralen. Natuurlijk ben je welkom in zulke gemeentes!

Als het groene lampje brand mag je of zelf een plek zoeken of de koster loopt naar je toe om een plek te wijzen. Bij ons in de kerk wordt er ook nog gevraagd of je voor aan of achter aan wil zitten. De reden dat er geld wordt betaald voor de zitplaatsen is een "bijdrage" aan de kerk en heeft dus niets te maken met het feit dat mensen die lid zijn of weekelijks in de kerk komen beter zijn dan niet leden of bezoekers. Ik vind het zeer betreurend om te lezen dat dit zo ervaren wordt. Soms heb ik het idee dat mensen overal wat achter zoeken...

Lieve vragensteller, laat je alsjeblieft niet belemmeren door het idee van "vaste plaatsen". Ook jij bent van harte welkom en de koster zal je een plek aanwijzen in de kerk. Ik hoop dat dit je niet zal belemmeren om ook daadwerkelijk de kerkdienst te gaan bezoeken. Ik zou zeggen: Probeer het eens en vorm dan je mening.
jsml
18-02-2013 / 23:35
Wordt er hier nu aangeraden om te shoppen??????? ;-)
dkw
19-02-2013 / 08:38
Het zou zo moeten zijn dat de gemeenteleden, ouderlingen en dominee's voor kerktijd met z'n allen de straat opgaan, de cafe's en bioscopen in om mensen te vragen in de kerk te komen, ze de voorste, belangrijkste plaatsen te geven, de eigen gemeenteleden nemen dan wel een mindere plaats in, ergens in een vensterbank ofzo...

Zie de praktijk, helaas zo vaak het tegenovergestelde...
PrivateHenkie
19-02-2013 / 11:19
Inmiddels is in de meeste Gereformeerde Gemeentes het al afgeschaft. Er zijn er inderdaad nog een aantal waar het wel het geval is. Maar zoals, dhr Kole al zegt; het is de toon die de muziek maakt. Helder antwoord; zo herken ik het in onze gemeente ook.
L_ianne
19-02-2013 / 12:48
Wij hebben in de kerk ook vaste plaatsen, maar we hoeven er niet voor te betalen. Terecht, want betalen voor je zitplaats is wel heel erg vreemd, vind ik. Waarschijnlijk zijn vaste plaatsen vooral handig voor de kosters. Als er bijv. naar de kerk gebeld wordt door familie als er iets ergs gebeurd is, is het wel handig als kosters weten waar je zit. En ik denk dat er nog wel meer andere redenen genoemd kunnen worden. Maar ik denk dat het niet goed is als de kerk je niet met open armen ontvangt. Daarbij moet je niet alleen naar de kosters kijken, maar ook naar jezelf: maak ik er een groot probleem van als mijn plaats bezet is door iemand anders? Als dat niet zo is, hoeft het onderwerp 'vaste plaatsen' m.i. geen probleem te vormen. Er zijn namelijk nog genoeg andere plaatsen in de kerk. Het gaat uiteindelijk niet om je plaats, maar om de boodschap.
Alexander91
19-02-2013 / 16:06
Ik snap gewoon echt niet hoe jullie hier vaste zitplaatsen goed kunnen praten. De enige reden is verdedigen waaraan je gewend bent geraakt.
Er worden een aantal redenen genoemd en die zijn belachelijk.

1. "vaste zitplaatsen zorgen voor bijdragen aan de kerk". Hoezo? Is het voor wat hoort wat in een christelijke kerk? Eist de Heere Jezus ook nog daden in ruil voor Zijn Genade? De kerk is geen plaats voor handel, dat lijkt mij duidelijk.

2. "Je bent toch wel van harte welkom." Je bent welkom, maar enige mensenkennis leert ons dat wij mensen niet zo van verandering houden. De vaste zitplaats zorgt ervoor dat er zeker in 50% van de gevallen wel een gevoel van irritatie opkomt als onze plek bezet is. Dat zit in ons, en een kerk moet dat realiseren en daar actief iets aan doen. Vaste zitplaatsen geven een stok om mee te slaan aan mensen die zich irriteren aan mensen op hun plek. Dat de overige 50% je wel welkom heet, vind ik geen excuus hoor. Dit soort dingen doe je toch ook niet op een verjaardag? Op mijn verjaardag zit ik op de slechtste plekken (hoewel ik weet van mezelf dat ik liever op de goede plekken zit, maar ik zorg niet voor regels om dat te bewerkstelligen). Een groen lampje en vaste plekken zijn gewoonweg een signaal van "wij zijn niet gastvrij". Dat kun je echt niet goedpraten met een extra uitnodiging. Bovendien moet het niet van het humeur van een koster afhangen hoe je ontvangen wordt. Daar is een gemeente verantwoordelijk voor.

3. "dan kan de koster je zo vinden als er iets is gebeurt". Op zich een goede gedachte, maar het lijkt me niet de reden waarom een dergelijke reden ooit bedacht is. Dit is een goedpraat-reden, zoals je een schilderij naderhand op kunt hemelen door er vanalles moois in te zien. Ook vraag ik me af of familieleden de telefoonnummers hebben van alle kosters van de kerken waar hun familie in zitten. Dat heeft mijn familie niet.

Nee, wees gewoon eerlijk en zie ons eigen mensenhart onder ogen. Vaste zitplaatsen geven orde en regelmaat, maar mensen kunnen niet tegen verandering (daarom bekeren wij ons zo moeilijk, terwijl we iedere dag onszelf weer hebben te verloochenen). Ons mensenhart geeft ons haat en afgunst naar onze naaste die dingen niet doen zoals wij ze doen of zouden willen. We mogen van geluk spreken dat wij een God hebben die maar naar ons is afgedaald om ons te redden, want wij vragen er uit onszelf niet naar.

Bekijk alles wat je doet, en behoud alleen het goede, elke dag weer. Als we dat doen, komen we elke dag een stukje dichter bij onze Heiland.

Terug in de tijd

Aan ds. M. M. van Campen. Ik hoorde vandaag een aantal uitzendingen van het EO-programma “Ik zou wel eens willen weten”,...
geen reacties
15-02-2010
Waar in de Bijbel wordt gesproken over de plaatsvervanging van Jezus met betrekking tot onze gerechtigheid? (graag geen ...
3 reacties
15-02-2012
Zondag was het voorbereiding voor het HA. De tekst was “Troost en Bemoediging”, het eerste punt ook. Ik voelde ruimte, e...
geen reacties
15-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering