Ontmoedigd en bemoedigd door preek (2)

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

06-02-2007, 00:00

Vraag

Aan ds. Heikamp. Een vervolgvraag n.a.v. uw antwoord. Hartelijk dank daarvoor trouwens. Kunt u mij uitleggen wat het betekent, “iemand die net op de weg is”? U maakt een onderscheid tussen IN HEM zijn, dus op de WEG. En op de weg, als weg tot Hem. Maar op de weg tot Hem, een beginnend geloof, is toch ook geloof? Het is toch geen drie wegen, maar of geloof, of ongeloof? En hoe ziet u dan dat iemand “niets kan met Jezus”, zoals in de vorige vraag door de dominee gesteld werd? Hij is toch juist degene Die verkondigd moet worden en dat deden de apostelen toch ook? Dat deden ze niet alleen aan mensen die zich bewust waren van hun ellendestaat voor God? Ik begrijp dat niet.

Antwoord

Zo zie je maar weer dat twee mensen hetzelfde zeggen en toch niet hetzelfde bedoelen en dan is het best lastig om het uit te leggen. Ik zal trachten het eenvoudig uit te leggen.

Wanneer de Heere een zondaar van dood levend maakt, hem of haar een nieuw hart schenkt, dan is hij niet in de Weg, welke Christus is, voor zijn gewaarwording. Maar juist de Weg kwijtgeraakt door de val in Adam. Hij loopt op een verkeerde weg, en dat is de brede weg. De Heere leidt van die dodelijke weg, in een weg van geween en smeking, door de enge poort, op de smalle weg, die ten leven leidt. Want achter die enge poort druppelt het bloed der verzoening. Dat is troostvol Evangelie voor een verloren zondaar om in Christus teruggeleid te worden in de gemeenschap met God. Dat is het werk van God de Heilige Geest, Die het zaligmakend geloof werkt in het hart. Aan verloren zondaren wordt Christus gepredikt in Zijn Borgwerk, in Zijn gewilligheid en wordt Hij uitgestald wat er in Hem te vinden is voor een schuldig mens. Want wat moet ik met een Borg doen als ik geen schuld ken voor God? Ik begrijpt dat echt niet, zoals u dat in het slot verwoord. We hebben geen begrippenleer, maar een geloofsleer.

Een ziel die de gemeenschap met Christus mag kennen, is net op de weg. Want hij is afgesneden van de oude Adamsstam en Christus ingelijfd door een waar geloof. Dus is er slechts één waar zaligmakend geloof. En is er slechts één weg ten leven. En dat Christus, Die gezegd heeft: Ik ben de Weg.

Hartelijk gegroet van een die met Paulus mag bidden: opdat ik Hem mag kennen en de kracht Zijner opstanding.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

preek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het ervaren van de aanwezigheid van overleden dierbaren. Vanuit mijn christelijke opvoeding heb ik...
2 reacties
06-02-2012
Ik las in een boekje iets over eigen liefde en echte liefde. Eigenliefde als je iets van de ander krijgt en echte liefde...
geen reacties
06-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering