Wanneer ik iets koop en later verkoop met winst, is dat dan slecht? Bijvoorbeeld...

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

02-02-2007, 00:00

Vraag

Wanneer ik iets koop en later verkoop met winst, is dat dan slecht? Bijvoorbeeld ik koop een product voor 75 euro en later verkoop ik hetzelfde voor 140 euro via internet. Heeft dit te maken met Spr. 28:8, EZ 18:13, Lev25:36?

Antwoord

Beste lezer,
 
Het mag duidelijk zijn dat het drijven van handel in de Bijbel als zodanig niet verboden wordt - denk alleen maar aan sommige gelijkenissen van de Heere Jezus, waarin dat element naar voren komt. De vraag is: wat bedoelen we met “winst”? En wat willen we ermee bereiken? Nu, iemand die op een eerlijke manier handel drijft moet winst maken om zijn gezin te onderhouden, het bedrijf gezond te houden en zijn medewerkers te kunnen betalen. En: iemand die christen is zal bovendien zeggen: ik wil graag van die winst ook wat afstaan voor de armen en het werk in Gods Koninkrijk. Dat is trouwens ook een bijbelse opdracht ( 1 Tim. 6:17-19).
 
Maar er zijn, bijbels gezien, zeker grote geestelijke gevaren.

-Geld kan een doel in zichzelf worden. De Bijbel noemt dat hebzucht (1 Tim. 6:10) en verkondigt dat zij die daar op belust zijn het Koninkrijk Gods niet zullen beerven (1 Kor. 6:10).

-Onder het Oude Testament klonk het verbod om rente te vragen van de arme (Ex. 22:25, Lev. 25:35v) en, meer algemeen, van de volksgenoot (Deut. 23:19v). Van de buitenlander mocht men wel rente nemen. M.a.w.: het gevaar is groot dat men de arme en de broeder uitbuit en dat mocht nu juist onder Israël als theocratie (Godsregering) niet gebeuren. We moeten daarbij wel de unieke positie van Israël in rekening brengen: de Heere had immers beloofd dat Israël in voorspoed zou leven wanneer het naar Zijn geboden luisterde. Dat zou het vragen van rente overbodig maken.

-De positie van de kerk tussen de volken is een andere. Toch blijft het punt staan dat het ons nooit te doen mag zijn om overmatige winst (lees de genoemde teksten nog maar eens na). “Woeker” heeft in Gods Woord zonder meer een negatieve klank. Het behelst immers twee dingen: de naaste wordt afgeknepen en het geld is een doel in zichzelf geworden. Daarmee zijn we in de strik van de boze gevallen (1 Tim. 6:9). Daartegenover geldt de oproep: “Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen, en jaag naar gerechtigheid...”. Ook geld is een talent dat we van God krijgen. Laten we onszelf steeds de vraag stellen: hoe kom ik eraan? Wat doe ik ermee? En wat (Wie) bedoel ik ermee?
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over geloofszekerheid. Er zijn al zoveel vragen daar over gesteld. Daar heb ik zeker wat aan gehad, bed...
geen reacties
04-02-2019
Al een hele poos heb ik last van acne. Ik heb bij de huisarts verschillende zalven, lotions en antibiotica kuren geprobe...
5 reacties
05-02-2019
Hoe moet ik het verband zien tussen de volgende twee teksten, want ze lijken elkaar tegen te spreken!? Lukas 9:49-50: “E...
geen reacties
03-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering