Geloven lijkt lot uit de loterij

Ds. A. Kot / geen reacties

02-02-2018, 15:00

Vraag

Ik ben een jongere van 18 jaar en zit met heel veel vragen rondom het geloof. Waarom is geloven zo dubbel? Vanuit de kerk heb ik altijd gehoord dat niemand eigenlijk wil geloven. Ik herken mezelf hier eigenlijk niet echt in. Mijn leven heb ik de afgelopen maanden veranderd. Netflix weg, NPO weg, films weg, social media een hoop geslonken. Ik wil graag leven voor God. Ik heb zo vaak gebeden of God in mij wil komen wonen. Of God mij wil bekeren. Er gebeurt echter helemaal niks. Ik word er ontzettend hopeloos van.

Geloven is toch tot Gods eer? Wat heeft God eraan als veel mensen onbekeerd blijven? God wil toch ook dat er veel mensen bekeerd worden? Waarom zijn er maar enkele mensen bekeerd? Hoezo zijn mensen, zoals mijn ouders die hun hele leven naar de kerk gaan, netjes leven, trouw de Bijbel lezen en bidden niet bekeerd? Het kan toch niet zijn dat het geloof een lot uit de loterij is waarbij de kans ontzettend klein is dat je die wint?

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,

Hartelijk dank voor je open vraag. Ik ben blij dat je als jongere met geloofsvragen zit. Dat kan niet van iedereen gezegd worden. Ik begrijp je vragen ook en zal proberen er een antwoord op te geven. Daarvoor is het wel nodig dat ik eerst wat lagen afpel om tot de kern te komen. Ik hoop dat je me die ruimte gunt en dat je tenslotte het antwoord krijgt dat je nodig hebt. 

1. Ik wil beginnen met het vaststellen van een aantal Bijbelse lijnen. Ik ga ervan uit dat je die kent zodat ik die Bijbels gezien niet hoef te onderbouwen. a. Een mens is van nature verloren in zonde en schuld; b. Zalig worden is een gave van God uit louter genade en geschiedt dus niet op grond van onze verdienste of enige waardigheid die wij zouden bezitten; het is dus onverdiende vrije gunst; c. Degenen die zalig worden zijn van eeuwigheid door God uitverkoren tot zaligheid; daarom is ook alle roem aan hun zijde uitgesloten; zou God dat niet gedaan hebben dan zou er niemand zalig worden, want er is niemand die vanuit zichzelf God zoekt; nu zullen ook alle mensen zalig worden die God heeft uitverkoren en er zal er straks niet één van gemist worden; daar zorgt Hijzelf voor; d. De waarachtige bekering tot God is in de eerste plaats geen zaak van de buitenkant van ons leven maar van ons hart; het is een wederkeren tot de Heere met ons hart, een liefhebben van God, een geloven in Christus, ons oude leven verlaten en in een nieuw Godszalig leven wandelen; uiteraard heeft dat ook gevolgen voor onze handel en wandel (onze uitwendige levensopenbaring).

2. Je hebt in de kerk altijd gehoord dat niemand eigenlijk geloven wil. Dat is op zichzelf ook juist. De Heere Jezus zei niet zonder reden: Gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben (Joh. 5:40). Als dit dus bij jou veranderd is (zoals je schrijft) is dat een groot wonder van Gods genade. Als je dit wonder hebt mogen ondervinden dan heb je ook ervaren dat je een groot zondaar bent voor Gods aangezicht, zo groot dat je jezelf nooit redden kunt; dan heb je ook de Heere Jezus nodig gekregen als je Borg en Zaligmaker en ben je met je verloren leven tot Hem gevlucht; dan kan het niet anders of je hebt iets ervaren van wat Paulus schrijft: ik ben gestorven (namelijk aan mijn werken) maar Christus leeft in mij (namelijk door het geloof in de beloften van God) (vgl. Rom. 7 en Gal. 2).

3. Dan kan het ook niet anders of dit heeft gevolgen voor je leven. Je beschrijft hoe je afstand hebt genomen van films enz. Maar ik veronderstel dat dit niet het enige is. Je zult een haat tegen alle zonden gevoelen en je zult van alle zonden afscheid willen nemen. Je zult ook liefde gevoelen tot Gods Woord, Zijn dag, Zijn geboden en het zal je begeerte zijn om die te bewaren (Joh. 14:21). Kortom: het oude is voorbijgegaan en het is alles nieuw geworden.

4. Maar je zult ook ondervinden dat de oude mens levend blijft tot de laatste snik. Paulus zegt niet zonder reden: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods (Rom. 7). De duivel zal niet ophouden je aan te vallen en het leven met de Heere zo moeilijk mogelijk proberen te maken. En wat te denken van de verleiding die er in de wereld is waar we zo gevoelig voor zijn en blijven? Dit alles zal je nederig en klein maken voor God. Ook afhankelijk van Zijn genade en de doorwerking van Zijn Geest. Het zal je dagelijks op je knieën houden en je verlossen van de gedachten dat je er ooit in eigen kracht zou kunnen komen. Het zal je leren alleen te steunen op de gerechtigheid van Christus als de enige grond van onze zaligheid. 

5. Nu hoef ik over je ouders geen uitspraak meer te doen. Ik weet niet hoe het in hun hart ligt. Ik weet wel dat alleen uitwendige godsdienst zoals bidden, Bijbel lezen, kerkgang enz. geen bewijs is van genade in het hart. Zoals ook het uitwendig breken met allerlei zonden op zichzelf geen bewijs is van genade in het hart. Wat jij en je ouders nodig hebben is de genade zoals ik die hiervoor (gebrekkig) omschreven heb. 

Ik hoop dat je naast het voorgaande je hart kunt leggen en de slotsom opmaken van je staat voor God.  En ik hoop van harte dat je buiten Jezus niet meer kunt leven omdat Hij je alles is geworden: rechtvaardigheid, heiligmaking, ja, volkomen verlossing (1 Kor. 1:30). Dat is tot Gods eer. Dan zul je verwonderd en verbaasd staan over Gods goedheid en genade. Want dat Hij naar jou vroeg kun je niet klein krijgen. Je was het niet waard maar Hij zag naar je om. Je had het niet verdiend maar toch bewees Hij genade. Je was de grootste der zondaren maar toch wilde Jezus voor je sterven terwijl je nog een vijand was. Dan zullen de hemel en de eeuwigheid nodig zijn om God hiervoor te loven en te prijzen. Dat wens ik je van harte toe.

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

gelovenonbekeerd
geen reacties

Terug in de tijd

Onze dochter is al jaren ernstig ziek. Zoals zij zelf aangeeft is er een macht in haar die haar opdraagt dingen te doen ...
geen reacties
01-02-2006
Ik ben een meisje dat van zingen houd. Ik wil graag op een koor, maar mijn vader wil het niet. Als ik vraag waarom, dan ...
4 reacties
01-02-2016
Ik las het artikel hier op de site over verschillende symbolen. Nu las ik over het omgekeerde driehoek dat dit verkeerd ...
geen reacties
01-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering