(...) Mag ik dan meedoen, met als bedoeling om hen blij te stemmen, maar niet va...

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

11-06-2005, 00:00

Vraag

Nog een vraag op een vorig antwoord. Veel van die 'tradities' gaan over geluk en gezondheid die je dan zou krijgen... Maar bedoelt u dat ik juist NIET moet meedoen, of wel meedoen, maar met een andere bedoeling? Kan ik het vergelijken met de tekst in de bijbel: eet alles wat je kunt eten, tenzij degene zegt dat het afgodenoffer is!!??? Had ik die traditie kunnen doen of is het goed het niet te doen. Ook al zijn/waren de mensen niet blij dat ik het niet gedaan heb. Ik vind het moeilijk, wanneer wel iets mag en wanneer juist niet... Ook heb ik het idee dat ik de Heilige geest, of niet bezit, of niet kan verstaan.

Nog een vraag op een vorig antwoord: Maar er zijn zoveel van die soorten tradities. Is het dan strikt verboden mee te doen, ook al is het meer traditie dan geloof? Mag ik dan meedoen, met als bedoeling om hen blij te stemmen, maar niet vanwege het echte doel van die traditie? Ik zou er graag zo breed mogelijk uitleg over krijgen en het liefst met voorbeelden uit de bijbel (als die er zijn), want ik vind het echt moeilijk.

Antwoord

Nog een vraag op antwoord 1921. Veel van die 'tradities' gaan over geluk en gezondheid die je dan zou krijgen... Maar bedoelt u dat ik juist NIET moet meedoen, of wel meedoen, maar met een andere bedoeling? Kan ik het vergelijken met de tekst in de bijbel: eet alles wat je kunt eten, tenzij degene zegt dat het afgodenoffer is!!??? Had ik die traditie kunnen doen of is het goed het niet te doen. Ook al zijn/waren de mensen niet blij dat ik het niet gedaan heb. Ik vind het moeilijk, wanneer wel iets mag en wanneer juist niet... Ook heb ik het idee dat ik de Heilige geest, of niet bezit, of niet kan verstaan.

Nog een vraag op antwoord 1921: Maar er zijn zoveel van die soorten tradities. Is het dan strikt verboden mee te doen, ook al is het meer traditie dan geloof? Mag ik dan meedoen, met als bedoeling om hen blij te stemmen, maar niet vanwege het echte doel van die traditie? Ik zou er graag zo breed mogelijk uitleg over krijgen en het liefst met voorbeelden uit de bijbel (als die er zijn), want ik vind het echt moeilijk.

Antwoord 1: Zie het antwoord op de andere gerelateerde vraag. Ik snap dat het moeilijk kan zijn om de juiste houding goed in te schatten. Het laatste gedeelte van je vraag geeft daar precies het antwoord op: door de Geest (van Christus) te bezitten ontvangen we ook onderscheidingsvermogen om het goede te doen en het kwade (of twijfelachtige) na te laten. Daardoor zoeken we om God te behagen en niet mensen. Door Hem te behagen en Hem te bedoelen in ons leven krijgen we ook de juiste houding naar onze naasten toe. De grondhouding daarvan is de liefde. Liefde om in woorden en daden uit te delen daar waar mogelijk, maar ook liefde om afstand te houden tot zaken die niet goed zijn. Noch voor ons, noch voor hen!

Antwoord 2: Beste vraagsteller, als je mensen blij wilt stemmen, moet je dat zeker doen, dat deed Paulus ook: hij werd voor de joden een jood, voor de zwakken als een zwakke (1 Kor. 9), maar met de reden: “opdat ik immers enigen behouden zou”. Is dat ook jouw verlangen om die mensen met het Evangelie bekend te maken? Of wil je gewoon vriendschap, zonder te veel na te denken over het geloof? Dan zou ik extra voorzichtig zijn met zulk soort tradities! Ik ken je verder niet, dus het is moeilijk om je ‘zo breed mogelijk’ uitleg te geven, maar ik hoop dat het bovenstaande en het eerder geschrevene je toch houvast biedt. Als slotopmerking Kolossenzen 3:17:  “En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.”
ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

geen reacties

Terug in de tijd

Dag ds. Simons. Ik heb vanavond een lezing van u mogen horen over de Samaritaanse vrouw. Ik dank de Heere ervoor. Ik wil...
2 reacties
11-06-2010
Ik ben een meisje van begin 20 en ik ben er net achter gekomen dat ik zwanger ben. Ik heb al twee jaar een relatie en da...
31 reacties
11-06-2012
Is de Strong’s Concordance betrouwbaar? Gaat die echt terug naar de brontaal? Ik las ergens dat het wel Hebreeuws is, ma...
geen reacties
13-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering