Verschil Ger. Gem. en HHK over het aanbod van genade en de beloften

Ds. N. den Ouden / geen reacties

18-01-2007, 00:00

Vraag

Dominee Den Ouden, kunt u iets zeggen over het verschil tussen de Ger. Gem. en de HHK m.b.t. het aanbod van genade en de prediking van de beloften? Het is een oprechte vraag en die komt voort uit een diepe strijd.

Antwoord

Het is goed dat er bij staat: Het is een oprechte vraag die voortkomt uit een diepe strijd. Wat wordt er vaak op een koude en ongeestelijke manier gestreden over leerstukken, waar er maar één blij mee is, en dat is de duivel. Tegelijk is het wel nodig dat we helderheid mogen hebben over de leer van Gods Woord; het gaat daarbij uiteindelijk toch ook om ons zieleheil.

Dan de vraag zelf. Ik vind het echt niet zo makkelijk om dat te beantwoorden. Ik heb er de zes leeruitspraken bij gepakt die gedaan zijn door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten van 1931 en die over deze zaken gaan. Daarin wordt (behalve een aantal uitspraken over het verbond) toch ook duidelijk gesproken in de laatste uitspraak over de ernstige aanbieding van Christus en de verbondsweldaden in het evangelie en daar wordt een heel aantal bijbelteksten bij aangehaald waarin van het aanbod van Christus gesproken wordt (2 Kor. 5:20; Openb.22:17, enz).

Zo te zien is er dan dus geen verschil over het aanbod van genade. Dat ligt wat anders als het gaat om de prediking van de beloften. De leeruitspraken over het verbond stellen dat het verbond der genade alleen is opgericht met de uitverkorenen. Dan is de stap snel gemaakt dat ook de beloften alleen zijn voor de uitverkorenen.

In een gesprek dat ik met iemand had werd gezegd: Als de Heere iets belooft, dan doet Hij het ook. Daarom kunnen de beloften niet gelden voor alle dopelingen, want de praktijk wijst uit dat degenen die gedoopt zijn soms andere wegen gaan, en (naar te vrezen is) verloren gaan. Mijns inziens wordt hier echter belofte verward met profetie. Profetieën worden zeker vervuld. Maar de beloften die de Heere ons doet (in de doop, lees het doopformulier er maar op na) die vragen om geloof, en worden alleen vervuld in de weg van de gelovige omhelzing van die beloften. Waar dat geloof ontbreekt getuigen de beloften tegen ons, en zijn ze tot verzwaring in de dag des oordeels. Ik las vanmorgen nog van Samuel Rutferford dat hij schrijft dat de wraak van het evangelie zwaarder is dan de wraak van de wet.

In de belofte zegt de Heere ons Zijn heil toe. Wat vreselijk die beloften weg te slaan in ongeloof. Blijft staan dat ook het geloof alleen een gave van God is. Hoe kom ik aan het geloof? Er zijn ook beloften die geloof beloven: Want de doden zullen horen, de stem van de Zone Gods! Zo komen we onder de belofte niet uit. Dan blijkt dat verloren gaan echt eigen schuld is. Zo worden de beloften ons gepredikt, niet om daarmee rijk in onszelf te zijn, maar om daarmee tot de Heere te komen, opdat Hij ze zou vervullen: Doe gelijk Gij hebt gesproken. En geloven is niets anders dan de Heere aangrijpen in Zijn beloften.

Op dit punt is er mijns inziens wel een verschil in de leer, al is het ook wel weer zo dat de prediking binnen Gereformeerde Gemeenten als de Hersteld Hervormde Kerk ook binnen die kerkverbanden zelf, niet altijd hetzelfde is. En ik geloof ook dat de Heere in beide kerkverbanden Zijn kinderen en knechten heeft, en dat er bij alle verschillen, toch ook herkenning is. Maar de vraag was een eerlijke vraag, en ik heb geprobeerd die eerlijk te beantwoorden.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u in het kort uitleggen wat de doop, en dan heb ik het voornamelijk over de kinderdoop, inhoudt in de Chr. Geref. k...
geen reacties
18-01-2004
Ik ben altijd heel erg gespannen voor examens, gesprekken die met studie en werk te maken hebben, ja eigenlijk voor alle...
1 reactie
18-01-2012
Wat gebeurt er als je met een ontsteking van de dikke darm, door colitis ulcerose, niet naar een arts gaat? Dus geen med...
1 reactie
19-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering