(...) Ik vraag me af waarom dit zo bijzonder was voor hen, want op de eerste pin...

Ds. A. Jonker / geen reacties

10-01-2007, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over Hand 10:45-48. Petrus en de andere Joden zijn verbaasd dat de heidenen de Heilige Geest ontvangen en besluiten dat ze dan ook gedoopt moeten worden. Ik vraag me af waarom dit zo bijzonder was voor hen, want op de eerste pinksterdag (Hand 2) werden toch ook niet alleen maar Joden bekeerd en gedoopt? Iedereen hoorde toen het evangelie in zijn eigen taal, wat er toch op duidt dat er vreemdelingen waren. Of waren dit allemaal proselieten? Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord

Een scherpe vraag, waar het antwoord eigenlijk al in de vraag zit! Als er in Hand.10:45 geschreven wordt “ontzetten zich”, dat er gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort was, dan is dat voor deze Joden dus echt iets heel bijzonders. Dit moeten we laten staan, voordat we onze eigen gedachten daarover al invullen. De Jood Petrus zou ook nooit naar de heiden Cornelius gegaan zijn, als de Heere hem niet door een visioen er van overtuigd had dat hij moest gaan!

Ik wijs ook even op in Hand. 11:19b, een tekst na de geschiedenis van Cornelius. De Joden die de Heere Jezus als Messias belijden, spreken het Woord van God nog steeds alleen tot de Joden! Vantui het OT is duidelijk, dat de Heere een groot onderscheid wilde hebben tussen Zijn volk, Israël/de Joden, en aan de andere kant de heidenen. De Israëlieten mochten zich niet met de heidenen vermengen! Door de Joodse godsdienstige leiders is dit verschil tussen Jood en heiden ook nadrukkelijk geleerd. Zelfs de omgang met de Samaritanen, die toch half-Joden waren, was niet geoorloofd! (Zie bijvoorbeeld Joh. 4). Als in Jezus Christus de scheidsmuur tussen Joden en heidenen afgebroken is (Efeze 2), dan is dat een groot wonder. Daarom is er in Hand.10:45 die ontzetting, verbazing en verwondering.

Maar hoe zit het dan met Handelingen 2? Zijn daar al niet heidenen tot geloof in de Heere Jezus gekomen en hebben zij de Heilige Geest al niet ontvangen? Wanneer we letten op de namen van volken en landen in Hand. 2, zouden wij zeggen: dat zijn heidenen. Maar wie goed leest, ontdekt in Hand. 2:10b wat voor een mensen het waren: Joden en Jodengenoten/proselieten! Wie zou er anders voor het Joodse Wekenfeest naar Jeruzalem komen? Je moet toch wel een binding hebben met het Joodse feest, om op dat moment in Jeruzalem en zelfs bij de tempel te zijn.
 
Hiermee is dus duidelijk dat de eerste christelijke gemeente bestond uit Messiasbelijdende Joden! Pas later zijn ook heidenen ingeënt in de goede olijfboom  (Rom.11).

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

geen reacties

Terug in de tijd

We waren helemaal verliefd en nog binnen een maand zei ze dat over was. Hoe kan dat nu?
1 reactie
10-01-2015
Ik kwam pas binnen bij een lieve vriendin. Ik schrok enorm van hoe slechts ze er uit zag, hoewel ik haar maar twee weken...
3 reacties
10-01-2012
Allereerst, ik ben 34 jaar. Getrouwd en drie lieve kinderen. Vroeger op school ben ik veel gepest. Toen ik 16 jaar was w...
1 reactie
11-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering