Graf is mensonwaardig

Ds. H. Polinder / geen reacties

15-12-2006, 00:00

Vraag

Een graf onder de grond is voor dieren staat in de Bijbel, en Jezus, Lazarus, enz. werden allemaal boven de grond te ruste gelegd in een soort rots, net als Sarah. Is het dan niet mensonwaardig dat wij nu mensen onder de grond stoppen? Omdat dat eigenlijk het graf voor dieren is?

Antwoord

Dat mensen begraven werden in uitgehouwen rotsen, was ook niet voor iedereen weggelegd. Abraham kon de spelonk van Machpela kopen en Jezus werd gelegd in het nieuwe graf van een rijk man. Jozef van Arimathea was een rijk en vermogend man die een nieuw graf kon laten maken. Er waren ook graven van mensen die wel in de grond waren. Uiteindelijk is dat niet het beslissende verschil.

Je schrijft in je vraag over mensonwaardig. Inderdaad, het is mensonwaardig dat het lichaam in een rots wordt gelegd of in de aarde wordt begraven. We moeten nooit vergeten, hoe het graf ook is, dat de dood de straf op onze zonde is. Maar ook dat Jezus de straf op de zonde, de dood gedragen en overwonnen heeft, voor ieder die in Hem geloofd. We lezen in 1 Korinthe 15 en dat doet recht aan onze wijze van begraven, dat het lichaam in de aarde gezaaid wordt in verderfelijkheid en oneer, maar dat het wordt opgewekt door Christus in onverderfelijkheid en heerlijkheid.  Hoe onwaardig het ook om het lichaam van de gelovige in de aarde te laten zakken, we begraven in het licht van de wederopstanding van het vlees.

Naar mijn gedachte geeft de Bijbel dan ook geen principieel verschil aan tussen het begraven in een rots of het begraven in een graf, zoals dat bij ons gebruikelijk is. Het laatste sluit na de opstanding van Christus nog meer aan bij wat Paulus in 1 Korinthe 15 zegt.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

dood
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is in de Ger. Gem. het verschil tussen je attestatie opvragen of het bewijs van lidmaatschap opvragen? Kun je met je...
geen reacties
15-12-2010
Ik mocht op zondagschool een vertelling houden over de aankondiging van de geboorte van Johannes. Nu heb ik daarover w...
geen reacties
16-12-2021
De laatste tijd droom ik vaak dezelfde droom. Ik ben een half jaar geleden (min of meer gedwongen) verhuisd. Ik heb mijn...
geen reacties
15-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering