Abortus plegen na een verkrachting

Ds. H. Korving / geen reacties

02-12-2006, 00:00

Vraag

Mag je abortus plegen na een verkrachting?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laat ik allereerst beginnen met de hoop uit te spreken dat je deze vraag niet stelt omdat je er zelf heel direct mee te maken hebt. Als dat zo zou zijn, raad ik je dringend aan om zo snel mogelijk naar je ouders toe en naar degene van wie je in verwachting bent opening van zaken te geven. Raadpleeg een vertrouwensarts en zoek contact met de VBOK.

Na dit gezegd te hebben denk ik dat ik kort kan zijn in mijn antwoord. Wanneer tengevolge van een verkrachting een zwangerschap ontstaat, is er menselijk leven in wording. De manier waarop dit menselijk leven ontstaat doet niets af van het principiële uitgangspunt dat ieder menselijk leven waarde heeft als schepsel van God. Het zesde gebod wijst hier zowel de weg alsook de grens voor ons handelen aan. Het is ons niet geoorloofd om menselijk leven te doden.

Dit is een kort en misschien wat ongenuanceerd antwoord. Zwangerschap na verkrachting is een groot probleem. Abortus is echter niet de oplossing van dit probleem. Deze ‘oplossing ‘is namelijk alleen maar gericht op de vrouw en gaat zeer letterlijk ten koste van het kind, dat geen stem heeft. Het is overigens nog zeer de vraag of ook de vrouw zelf niet zeer geschaad wordt (emotioneel, psychisch) door het ondergaan van een abortus. Als het kind wel een stem had, wat voor antwoord zou het dan geven op de vraag of het geaborteerd zou willen worden? Dat is een absurde vraag. Ook dat kind wil leven. Omdat het het zelf niet kan zeggen, moeten wij dat zeggen.

Vandaar dat in zo’n situatie vanuit de (orthodox-)christelijke ethiek altijd gezocht wordt naar een ‘oplossing’ waarbij én de moeder geholpen wordt én het kind gespaard blijft.

Ik hoop je vraag hiermee enigszins te hebben beantwoord. Overigens kun je op Refoweb ook nog een antwoord vinden op een soortgelijke vraag, van de hand van de heer Muilwijk, d.d. 22-05-2006.

Hartelijke groeten,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

abortus
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag aan ds. Heikamp. Dominee, u benadrukte onlangs in uw preek die u hield in de HHK in Wezep het belang van de St...
1 reactie
02-12-2010
Ik ben drie jaar geleden gescheiden. We hebben ons toen na ongeveer zes maanden weer verzoend, dank zij God. Voor onze s...
geen reacties
03-12-2015
In de Bijbel lezen wij dat bij de wederopstanding de graven open zullen gaan. Moet ik dat letterlijk nemen dat de graven...
geen reacties
02-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering