Is een toevluchtnemend geloof minder dan een verzekerd geloof?

Ds. H. Paul / geen reacties

02-12-2006, 00:00

Vraag

Is een toevluchtnemend geloof minder dan een verzekerd geloof?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,

Het is een korte vraag, maar de beantwoording vraagt wel wat toelichting. Allereerst: wat is geloof? Dr. Owen geeft als antwoord: Het is het vluchten van een boetvaardig zondaar naar Gods barmhartigheid in Christus. Maar in dat vluchten is er wetenschap dat er bij de Heere verhoring te verkrijgen is. Denk aan de voorbeelden in Gods Woord: De Kananese vrouw, de melaatse en de bloedvloeiende vrouw. Het geloof is immers de vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken, die men niet ziet. Het wordt door de Heilige Geest gewerkt door middel van het Woord.

Het wordt wel eens vergeleken met een mes. De heilige Geest snijdt af van alle zelfverzekerdheid en van alle eigengerechtigheid. Het doet ons omkomen in onszelf opdat we ontkoming, behoud, in Christus zouden zoeken en vinden. Zoals een bloem zich richt naar de zon, de kompasnaald naar het noorden, zo werkt het geloof, dat door de Heilige Geest gewerkt is, op Christus aan. Wij kiezen dan niet voor Jezus, maar nemen in het geloof de toevlucht tot Hem. Zo komt er een ontmoeting tot stand met de levende Christus door het geloof, dat de in het Evangelie aangeboden Christus omhelst op voorstel van vrije genade alleen. Het geloof voltrekt zich dus in de ontmoeting.
 
Maar in dat geloof zijn trappen. Er is een zwak geloof en er is een sterker, dus verzekerd geloof. Nu zal de mate van het geloof niet behouden, maar alleen de echtheid ervan. In de woestijn waren er zwakke en sterkere ogen, die op de koperen slang zagen. Maar allen werden genezen.
 
De gelovige kent bestrijding over de echtheid van het geloof. Nu ligt een zwakker geloof meer open voor bestrijding, dan een sterker geloof. Dus wat betreft de zaligheid is het verzekerd geloof niet van beslissende betekenis. Maar wel wat de troost betreft. Meer geoefend geloof geeft meer troost en zekerheid en blijdschap in de Heere. Daarom roept Gods Woord ons op om de roeping en verkiezing vast te maken en om op te wassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Laten we daaraan gehoor geven, door Gods genade.

Hartelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 22 jaar en single. Met dat laatste feit (single zijn) zit ik eigenlijk niet en ik lig er niet wakk...
geen reacties
02-12-2015
Ik ben gescheiden sinds 2005, alleen gelaten vanaf 2001. Nu ben ik al 17 jaar alleen onderweg, maar met Jezus. Mijn leef...
1 reactie
04-12-2017
Ik zit de laatste tijd met veel vragen over het geloof. De belangrijkste is: Hoe word ik bekeerd? Hoe krijg ik een leven...
1 reactie
02-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering