Hoe kon de mens in het paradijs in de zonden vallen? De mens is toch naar Gods b...

Ds. C. den Boer / geen reacties

03-12-2005, 00:00

Vraag

Hoe kon de mens in het paradijs in de zonden vallen? De mens is toch naar Gods beeld geschapen en God is volmaakt.

Antwoord

Inderdaad, de mens is naar Gods Beeld geschapen. Dat houdt in dat hij Gods koningskind op aarde is, de vertegenwoordiger van Zijn Schepper en de beheerder van alles wat op de aarde is. Onze Schepper heeft ons als de kroon van de Schepping over al het geschapene gezet om dat te beheren (regeren) en alles zo in te richten dat de hele schepping een "theatrum Dei", een schouwspel van God zou zijn. Dat is om te leven in ware rechtvaardigheid en heiligheid: tot Gods eer en tot zegen voor onze naaste. Lees Genesis 1:26, 27. Zie ook vraag en antwoord 6 van de Heidelbergse Catechismus. De Heere wilde dus geen mens scheppen die als een 'robot' niet zelfstandig ja en nee kon zeggen. Daarom werd de mens geschapen met een vrije wil. Hij kon goed (willen wat God wil) en hij kon kwaad (tegen de wil van zijn Schepper ingaan). En toen de verleiding tot het kwade kwam (door de satan) koos de mens moedwillig/vrijwillig tegen God. Lees Genesis 3. Vanaf dat moment werd de mens een gevangene van het kwaad. Daarom zeggen we terecht: vóór de zondeval kon de mens kiezen tussen: zondigen of niet zondigen; na de zondeval kan hij niet meer niet-zondigen. Wij kunnen dus niet zeggen dat God het verkeerd heeft gedaan. Het is de mens die alles in de war stuurde en enorm veel onheil bracht over zichzelf en de wereld, door te breken met Gods goede bedoelingen.Alleen door wedergeboorte (vernieuwing van het hart; verstand/wil/gevoel) gaan wij weer vrijwillig het goede doen, al is het met vallen en opstaan. We worden een "goede boom die goede vruchten voortbrengt". Dat is een rijk leven waarin God aan Zijn eer komt en het geestelijk en tijdelijk welzijn van de naaste wordt gediend. Moge de Heere ons dat van dag tot dag geven. Van jezelf af leven en naar de A(a)nder toe. Dank U, Heere, dat ik er mag zijn en dat U toch ook alles weer wel maakt op Uw tijd.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Wie kan hier mij een antwoord op geven? Ik hoorde van een zoon die wil meegaan met een karakterweekend van De 4e Musketi...
5 reacties
03-12-2012
Waarom is het ongeloof de grootste zonde? Dat staat in Rom. 14.
2 reacties
03-12-2011
Ik ben een verzorgende in een zorginstelling Er is een bewoner overleden. Zij had een longontsteking. Kreeg daar medicat...
1 reactie
04-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering