(...) Ik ben zelf Ger. Gem. en heb wel eens moeite dat in onze preken het vaak (...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

23-10-2006, 00:00

Vraag

Een vraag aan de heer Van Dooijeweert. Ik las uw antwoord van 17-10-2006. U spreekt daar van het verlaten van de Ger. Gem. Ik ben zelf Ger. Gem. en heb wel eens moeite dat in onze preken het vaak (niet altijd) draait om de bekeerde mens en zijn bevindingen en dat de bevinding soms boven de Bijbel gaat en er ook veel wordt vergeestelijkt. Je hoort dan niet over het werk van de Heere en de liefde van Hem om zondaren te zaligen. Daar gaat het toch om? Paulus poogde de mensen toch ook te bewegen tot het geloof? Hoe moeten we dit zien? We moeten toch onderzoeken of het naar Gods Woord is? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraag heb ik gelezen en er over nagedacht. Ik denk dat ik u begrijp. Ds. Van Haaren zei eens op de CGO-cursus: “Bevinding is alleen bevinding als het Bijbels gegrond is en als we het niet als een zelfstandigheid gaan verkondigen”. Ik denk dat het voor veel mensen en ook voor predikanten moeilijk is om dat voor ogen te houden. Wat de mens beleeft is belangrijk voor hem of haar zelf. Het is een steunpunt om op terug te zien. Maar het is geen fundament om op te bouwen.

Wat vergeestelijken betreft: daar hebben de ouden altijd voor gewaarschuwd, de Bijbel is geschreven door mensen geleid door de Heilige Geest. Waarom verder vergeestelijken met ons kleine verstand? Paulus poogde de mensen te bewegen tot geloof. Hoe deed hij dat? Hij preekte zo trouw alsof hij zelf de mensen moest bekeren, maar hij wist dat hij dat niet kon. De liefde van Christus dreef hem (was zijn motor, zijn stimulator). En dan gaat het vanzelf over Jezus die zondaren zaligt, ook vandaag.

Natuurlijk moeten we onderzoeken of het naar Gods Woord is. Ik loop al een poosje mee in ons Ger. Gem.-wereldje! Ik heb gezien dat de één hetzelfde blauw, grijs noemt, en de ander hetzelfde blauw, groen. Ten opzichte van Bijbelse gegevens. “Wie bepaalt wat naar Gods woord is”, wordt er dan gezegd.

De andere kant beste vriend of vriendin is: Waar geen bevindelijke prediking is, verhongert je ziel totaal. Daartussen ligt de werkelijkheid. Jezus is het middelpunt en blijft het middelpunt. Als Hij niet gepreekt wordt in al Zijn schoonheid en heerlijkheid verdort de gemeente tot in de fundamenten... en mijn ziel ook.

God zegene je. En wees tot een zegen voor anderen.

Hartelijke groeten,
J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een dochter van 2 jaar en 9 maanden. Ze vermaakt zichzelf altijd goed, is meestal erg lief. Niet door ergens ...
19 reacties
23-10-2012
Momenteel heb ik nogal moeite met het geloof. Ik twijfel er niet aan dat God bestaat en zal oordelen en ik geloof ook he...
1 reactie
23-10-2014
Als je in een gemeente belijdenis doet, stem je daarbij in met de leer zoals die in dat kerkverband wordt geleerd. Als j...
geen reacties
23-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering