Ik vind het moeilijk om grenzen aan te geven wat wel en niet kan op Bijbelse gro...

Ds. P. van Duijvenboden / geen reacties

10-10-2006, 00:00

Vraag

Ik vind het moeilijk om grenzen aan te geven wat wel en niet kan op Bijbelse gronden. Veel dingen kun je niet in de Bijbel vinden. Wat is een praktische manier daar mee om te gaan?


Antwoord

Het is niet gemakkelijk om op deze vraag een antwoord te geven. Wanneer je een concreet voorbeeld hebt, lukt het beter om op een vraag in te gaan.

Tegelijk geeft het me de gelegenheid om iets te zeggen over Gods geboden. Vaak zijn we bezig met de ‘grenzen’ van een bepaald gebod. Denk bijvoorbeeld aan het vierde gebod om de sabbat te houden. We vragen ons af wat er dan wel en wat er dan niet mag op de rustdag. Wat kan ik nog wel en wat kan ik niet verantwoorden. Het is echter veel beter om je te concentreren op de bedoeling van een gebod. Als de Heere God Zijn volk Israël de “verbondsregels” geeft, heeft Hij daarbij vooral het welzijn van het volk op het oog. Het is goed voor Israël als kinderen hun ouders eren. Dat voorkomt onrust en anarchie. Het is goed wanneer we het leven van die ander in Gods handen laten. Dan voel ik niet de dreiging van de dood wanneer er mensen om mij heen zijn. Het is goed wanneer ik het huwelijk van die ander (of mijn eigen huwelijk) zuiver houdt en geen breuk forceer. Het is goed wanneer ik het bezit van die ander respecteer (niet steel).

Ik weet niet aan wel gebod je precies denkt, maar concentreer je op Gods bedoeling. Vraag je af welk doel de Heere heeft gehad met het desbetreffende gebod. Wanneer het bedoeling is dat ik op de sabbat “rust” zal hebben, zal ik inzien dat niet alleen werken, maar ook andere dingen die deze dag “onrustig maken” vermeden moeten worden. Wanneer ik weet dat deze dag bedoeld is om de Heere te ontmoeten en gemeenschap met Hem te hebben, zal ik die dingen vermijden die de ontmoeting met Hem verhinderen of bemoeilijken. Het is opvallend dat de catechismus (zondag 38) alleen spreekt over dingen die geboden (dus niet verboden) zijn op de rustdag. Het is alsof ze zeggen: “geef in de eerste plaats inhoud aan deze zaken, dan raak je de bedoeling van deze dag”. Dat stelt de vraag wat er niet mag op de achtergrond (je bent om zo te zeggen druk genoeg met inhoud te geven aan wat geboden is). Het is maar een voorbeeld, maar het maakt duidelijk dat concentratie op de bedoeling van het gebod je op andere vragen brengt.

Ik ga één stap dieper. Deze vraag toont aan dat we geen goed zicht hebben op “goed en kwaad”. Sinds we hebben gegeten van de boom van “kennis van goed en kwaad” tonen we dagelijks aan dat we daar niet mee overweg kunnen. Wat goed is voor mij, is vaak kwaad voor mijn naaste en vice versa. Ik heb ook geen goed zicht op wat nu goed voor mij is. Of wat nu kan bestaan in Gods ogen.

Het is het Woord van God wat aanwijst wat de Heere wil. Vaak echter komen we er dan nog niet uit. De vragen die wij hebben worden niet allemaal concreet behandeld in de Bijbel. We verstaan lang niet altijd Gods bedoeling. Dat komt door ons zondige, verduisterde verstand. We zingen echter: “Heer, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend” (Ps. 25:2 ber.). Het is Gods bedoeling dat we daar inhoud aan geven. Inhoud, door te bidden om de leiding van de Heilige Geest. Als predikant ervaar ik zeer geregeld dat ik zelf niet de antwoorden heb op de vragen die op mij afkomen. Hoe langer ik dienen mag, hoe meer ik ervaar dat ik volstrekt afhankelijk ben van de leiding van de Heilige Geest.

Moeten we niet elke dag, meerdere malen, de Heere bidden om Zijn Geest? Juist als ik op zo’n ‘kruispunt’ beland ben waar ik het niet weet. Vinden we dan in de Bijbel en in de Psalmen geen gebeden die de Heere ons Zelf in de mond legt? Denk aan Ps. 143:10:
 
Leer mij o God van zaligheden
Mijn leven in Uw dienst besteden
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand
Uw goede Geest bestier mijn schreden
En leid mij in een effen land.

We mogen er op vertrouwen dat wie in afhankelijkheid van de Heere leeft, ook de leiding van de Heilige Geest zal ontvangen. De Heere is een Waarmaker van Zijn Woord (zie Luk. 11:13). Ik heb ontdekt wanneer ik mijn vragen neerleg bij de Heere en Hem bid om leiding, Hij dan ook leiding geeft. Leiding die Hij ook wil geven via mede-christenen. Zonder nu mensen te vragen om een finaal oordeel uit te spreken, kan ook met anderen gesproken worden over grenzen van een gebod.

Zo is mijn advies in deze om je te concentreren op de bedoeling van een gebod waarbij gebeden wordt om de leiding van Gods Heilige Geest. Dat zal de Heere niet ongezegend laten.

Ds. P. van Duijvenboden

Ds. P. van Duijvenboden

 • Geboortedatum:
  30-04-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Herv. gemeente van buitengewone aard Eben Haezer
geen reacties

Terug in de tijd

Een dierbare is veel leed aangedaan. Ik haat de dader en kan het niet goed loslaten, uit liefde voor het slachtoffer. Ik...
geen reacties
10-10-2005
Mijn vrouw en ik zijn nu ruim tien jaar gelukkig getrouwd. We hebben een paar kinderen en hebben het heel goed samen. We...
geen reacties
10-10-2008
Ik ben 17 jaar en zie het echt niet meer zitten. Ik doe mezelf van alles aan. En ik als ik dat gedaan heb en daarna bid,...
geen reacties
10-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering