Focus op Jezus

Ds. M.A. Kempeneers / geen reacties

07-10-2006, 00:00

Vraag

Maken we ons niet veel en veel te druk over duizend en één bijzaken die er allemaal niet zo toe doen, terwijl de wereld aan het kapot gaan is, terwijl er zo ontzettend veel (individuele) ellende is, ook in Nederland? Waarom niet: focus op Jezus en leef in de ruimte die Hij ons heeft gegeven; niet meer onder de wet, maar in de genade. Wanneer we ons werkelijk bekommeren om het lot van de anderen, ik doel dan bijv. op jongeren die in de goot geraakt zijn, maakt het misschien niet meer zo veel uit of wel als vrouw wel of geen rok/hoed dragen, of we in de kerk wel of geen psalmen en gezangen zingen, etc.

Antwoord

Ik kan de vraagsteller enerzijds begrijpen. Er zijn mensen die zich selectief druk maken. Over de inhoud en de snelheid van de gemeentezang, over de hoed van de vrouw, over de Bijbelvertaling enzovoorts. Allemaal dingen die in de ogen van de vraagsteller onbelangrijk zijn, vergeleken bij de nood in de wereld. We moeten echter niet vergeten dat er altijd nood in de wereld is geweest. Ook toen de Heere al zijn wetten instelde voor Israël. Wetten die niet alleen gingen over doodslag en diefstal, maar ook over over kleding, reiniging, offers enzovoorts. Nu gelden de meeste van die Oudtestamentische wetten niet meer voor ons. Maar wat we in die minutieuze wetten wel zien, is dat God een God is van orde. Dat was Hij toen en dat is Hij nog. Hij geeft er in Zijn Woord blijk van dat Hij een hekel heeft aan mensen die slordig leven.

In het Nieuwe Testament staan trouwens ook veel bepalingen die belangrijk zijn voor de dienst aan God. De hoofdbedekking is geen verzinsel van mensen, maar het is door God bepaald. En het zingen van gezangen in de eredienst is geen onbelangrijke bijzaak, want de meeste gezangen zijn niet gereformeerd te noemen. Ze stemmen niet met de volle Raad Gods overeen. De tegenstelling die de vraagsteller maakt, is dus een oneigenlijke. We zullen zowel het één als het ander moeten doen.

Een tweede oneigenlijke tegenstelling zit in de volgende zin: “leef in de ruimte die Hij gegeven heeft, niet onder de wet, maar in de genade”. Ik vraag mij af of de vraagsteller weet wat dat betekent. Het gaat er niet om dat de régels van de wet niet op Gods kinderen van toepassing zijn, maar de vlóek. Daar zijn ze van verlost. Maar Gods geboden gelden nog wel. Christus zegt Zelf dat Hij gekomen is om de wet te vervullen en niet om die te ontbinden.

Het derde wat ik wil aanwijzen is het gemak waarmee de vraagsteller de oplossing voorstelt: “focus op Jezus”. Alsof dat in onze macht ligt. Ja, volgens de remonstranten wel. Maar onze gereformeerde belijdenis (we zijn toch nog wel gereformeerd?) laat op grond van Gods Woord wel anders zien. En de Heere Jezus zegt dat de mens van nature niet tot Hem wil komen. En ook niet kan komen. “Focussen op Jezus” ligt niet in onze natuur. Daar is wederbarende genade voor nodig. Laat de vraagsteller zich dat realiseren voordat hij/zij zich met een blinde Jefta-ijver ‘goede’ werken gaat doen, die achteraf niet meer zullen blijken te zijn dan wat de humanistische heiden doet.

Als we werkelijk tot Jezus komen, dan is dat omdat we hebben gezien hoe heilig God is. En dat we voor Hem niet kunnen bestaan dan alleen in en achter het bloed van Christus. Dan gaan we nauw leven omdat God heilig is. Dan kunnen en willen we niet om Zijn geboden heen. Maar dan komt er ook oprechte bewogenheid met onze naaste. Vanuit de liefde van Christus. En die liefde dringt tot nauwgezetheid en heiligheid. Zoals Jezus zelf leefde. Niemand kon Hem overtuigen van zonde, zelfs niet van tekorten en slordigheden. Maar Hij leefde ook in bewogenheid met Zijn naaste.

Dus: als we werkelijk op Jezus “focussen”, dan kunnen we niet mee met de ‘linkse’ godsdienst, die het met het uiterlijke christelijke leven niet zo nauw neemt. Maar ook niet met de ‘zware’ godsdienst, die de blinde heiden soms wel eens makkelijk verloren laat gaan.

Ds. M. A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over zelfbevrediging. Om eerlijk te zijn: dit is mijn grootste strijd. Voorheen deed ik het heel vaak, ...
geen reacties
07-10-2009
Ik breng veel en veel te veel tijd door op internet en met name Facebook. Ik wil mezelf hierin paal en perk stellen. Ik ...
6 reacties
07-10-2014
Aan ds. Tuinier indien mogelijk. Dominee, ik zit momenteel zowel vast in mijn huidige aardse omstandigheden als in geest...
geen reacties
09-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering