(...) Mijn vraag is of je nog het zaligmakende geloof kan krijgen als je een alg...

Ds. A. Kot / geen reacties

07-10-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een schizo-affectieve stoornis, een psychiatrisch ziektebeeld. Als ik in een preek iets hoor over het nabijkomende geloof of over een algemene overtuiging, dan slaat de schrik om mijn hart. Ik herken me daar vaak in. Mijn vraag is of je nog het zaligmakende geloof kan krijgen als je een algemene overtuiging of een nabijkomend geloof hebt of hebt gehad.

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,
 
In de prediking is het nodig dat “schijn” van “zijn” onderscheiden wordt. Wij zullen moeten weten wat een waar geloof is en wat een vals geloof is. En het is waar dat het in ons leven veel kan lijken terwijl het in wezen niets is. In dit kader komen wij de woorden “algemene overtuiging” en “nabijkomend werk of geloof” tegen.

1. Onder algemene overtuigingen en nabijkomende werk of geloof verstaan de indrukken die een mens kan opdoen over dood, zonde, hel, verlorenheid, God, Christus, zaligheid, eeuwigheid die ons dan zeer bezig kunnen houden. Wij kunnen van al deze zaken wakker liggen, ermee worstelen, soms enige verlichting ervaren of enige blijdschap hebben in het Evangelie als wij van Christus horen. Enzovoorts. Wanneer het algemene overtuigingen zijn dan kan dit er allemaal zijn terwijl het toch geen zaligmakende overtuigingen zijn. Dan komt het naar ons oordeel zeer nabij het ware geloof, dan lijkt het er wel heel veel op, terwijl het toch geen oprecht geloof is.

2. Waaraan kunnen wij nu herkennen of het algemene overtuigingen en nabijkomend werk is? Wel, wij zien dat aan het gevolg. Aan wat het nalaat. Algemene overtuigingen en nabijkomend werk brengt ons niet als een goddeloze aan de voet van het kruis terecht. Het doet ons niet als een verloren zondaar met al onze schuld rusten in het Borgwerk van Christus. Het brengt ons niet tot waarachtige bekering. Het toont uiteindelijk dat er misschien wel veel verandering was maar geen vernieuwing. Maar die in Christus is die is een nieuw schepsel, zegt Paulus (2 Kor. 5:17).

3. Die algemene overtuigingen zijn ook werk van de Heilige Geest. Al is het niet zaligmakend is het toch een wonder en een zegen als een mens eens onrustig wordt over zijn verloren toestand. Als er gedachten komen aan dood en eeuwigheid. Als wij beseffen zonder God niet te kunnen leven. Dat er verzoening nodig is door het bloed van Christus. Maar dat kan alles weer overgaan. En degene in wie de Heere zaligmakend werkt is ook voor niets banger dan dat het weer over zal gaan. Want dan loopt het weer op niets uit. Het moet doorgaan. Het moet tot Christus leiden. Tot de vereniging met Hem door het ware geloof.

4. Welnu, deze zaken moeten in de prediking een plaats hebben. Maar niet om de mensen voorgoed vast te zetten in de vraag “Zijn het bij mij nu algemene overtuigingen of niet?” maar veelmeer om hen vanuit die vraag uit te drijven tot Christus. De vraag moet veelmeer zijn “Waar brengen al de indrukken en overtuigingen in mijn leven mij nu, leiden ze mij tot Christus? Want als ik daar niet uitkom blijf ik een verloren mens!” Begrijp je dat?

5. En zo kom ik ook tot het laatste: als je moet constateren dat er tot nu toe nog slechts algemene overtuigingen waren, dat het nog slechts nabijkomend geloof was, dat het je niet bracht op de plaats waar het je zou moeten brengen, namelijk, als een verloren mens bij Christus en een arme bedelaar aan de troon van Gods genade, als het nog niet kwam tot een steunen op de gerechtigheid van Christus alleen, dan kan dat veranderen. Juist met dat doel moeten wij het over deze zaken hebben. God kan het veranderen. Hij wil door Zijn Heilige Geest brengen in het rechte spoor van ellende, verlossing en dankbaarheid, van het waarachtige leven met Hem door Christus. Zo wil Hij -wat ere ook is geweest- het zaligmakend geloof nog in het hart ontsteken.
 
Rust dan niet voordat je de rust heb gevonden bij Hem Die gezegd heeft: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Matth. 11:28).
 
Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 21 jaar. Een paar weken geleden ben ik getrouwd. Ik werk fulltime als verzorgende. Ik vind mi...
1 reactie
07-10-2011
Ik ben een vrouw van 22. Ik draag oorbellen, omdat ik het mooi vind staan bij mijzelf. Nu zit ik met de vraag of het bij...
10 reacties
07-10-2011
Ik ben al een tijd met het geloof bezig en loop nu soort van vast. Ik weet niet hoe ik verder moet en heb niet het idee ...
geen reacties
08-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering