Ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden

Ds. H. Korving / geen reacties

16-09-2006, 00:00

Vraag

In Handelingen staat: “En het zal zijn dat een ieder die de Naam des Heeren aan zal roepen zalig zal worden!” Hoe letterlijk moet je dit nemen? Ik bedoel, ik bid iedere ochtend als ik opsta en ‘s avonds als ik ga slapen, maar ik heb er vaak zo'n leeg gevoel bij! Is bidden in dit geval genoeg? Ik lees ook wel uit mijn bijbeltje, maar meestal is dat allemaal maar zo standaard. Ik ben zelden onder de indruk van wat ik lees! Kunt u mij hier mee helpen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je eerlijke vraag. Ik zal proberen er ook eerlijk op in te gaan. De tekst die je in Handelingen 2:21 gelezen hebt is een rijke belofte van de Heere. Petrus  mag op het Pinksterfeest in Jeruzalem deze woorden doorgeven aan de mensen die hem toen hoorden - maar in feite ook aan ons vandaag (daarom staan ze in de Bijbel!). Petrus citeert hier de profetie over de uitstorting van de Geest, zoals je kunt lezen in Joël 2; zie vers 32.

Je vraagt: hoe letterlijk moet je dit nemen? Je kunt van je eigen bidden ’s morgens en ’s avonds niet zeggen dat het veel effect heeft of dat het je veel doet. Mankeert er dan iets aan deze belofte of mankeert er misschien iets aan jouw bidden? Ik denk dat we daar moeten beginnen. Wat in de tekst wordt bedoeld, is het aanroepen, het roepen uit de nood. Je kunt het beste denken aan iemand die in het water ligt en niet kan zwemmen. Hij roept zo hard hij kan om hulp, want hij dreigt te verdrinken. Zijn leven is in gevaar. Geloof jij dat ook, dat je leven in gevaar is? Dat je zonder Borg voor je ziel verloren gaat? Dat je nog maar weinig tijd hebt? Als ik in je vraag lees hoe je bidt, dan zou ik eigenlijk ook wel willen weten wat je bidt? Je bidt misschien om Gods bewaring, om Gods zegen voor de nieuwe dag enz. Allemaal goed en terecht. Maar heb je ook al leren bidden om het behoud van je ziel? Ik bedoel niet of je woorden uitspreekt die hierover gaan, omdat je nu eenmaal weet dat je zoiets hoort te bidden. Maar of je echt in je hart gevoelt dat je zonder genade niet verder kunt.

Het gebed is niet als een automaat. Bij een automaat kun je een euro erin de automaat werpen en dan rolt de reep of het flesje drinken eruit. Met eerbied gesproken, zo moet je de tekst niet lezen: werp er maar een gebed in, dan rolt de verlossing eruit.

Je denkt misschien: behouden worden, dat wil ik ook wel. Laat ik er maar om bidden, dat kan geen kwaad. Maar ik vraag me af of je wel begrijpt waarom je behouden moet worden. Ben je wel echt verontrust over je zelf? Heb je begrepen dat je niet deugt en dat er van jou niets te verwachten is? Dan zou ik zeggen: belijd dat maar aan de Heere, in oprechtheid. Kom maar met je nood, je zonden, je schuld, je onmacht, je onwetendheid bij Hem. Lege handen... maar die wil Hij vervullen!

Ik ben zo bang dat veel mensen denken: ik bid wel, maar God laat niets van Zich horen. Ik wil wel behouden worden, maar zou God het wel willen? In feite zeg je daarmee: aan mij ligt het niet... Maar de Bijbel leert ons nu juist dat het precies andersom is! En het vraagt bekering in je denken om het daarmee eens te worden. Dan ga je ootmoedig belijden: aan mij ligt het wel. De fout ligt niet aan Gods kant, maar helemaal aan mijn kant. Door eigen schuld verloren, en onwillig, en onbekwaam. Zou er nu voor zo iemand nog hoop zijn? Zou iemand die alles verzondigt heeft en geen rechten kan laten gelden nog behouden worden?

Lees dan nog eens die rijke belofte: ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden! De vraag is niet of God wel gewillig is! God is veel meer gewillig en genegen tot het behoud van de zondaar, dan dat de zondaar bereid is om zijn zonden te belijden.(Aan-)roepen is altijd: roepen vanuit de nood. Het roepen van de drenkeling. Maar het is werkelijk waar - en God zal het ook in jouw leven waarmaken, zodra je dit roepen kent: “Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot!”

Hartelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

bekering
geen reacties

Terug in de tijd

Als iedereen die tot geloof komt de Heilige Geest heeft ontvangen, hoe kan het dan er staat: "(…) hoeveel te meer zal Hi...
1 reactie
16-09-2010
Pas had ik een gesprek met een Jehovagetuige. In eerste instantie was ik erg verward toen ik merkte dat al z'n theorieën...
1 reactie
16-09-2011
Mijn man en ik zijn nu een klein jaar getrouwd. We wonen in een leuk huis, wat we mooi hebben ingericht. Onze ouders, br...
3 reacties
16-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering