Als er een predestinatie is via een dubbelvoudige weg, dan mogen wij toch wel we...

Ds. D. J. Budding / geen reacties

07-09-2006, 00:00

Vraag

Als er een predestinatie is via een dubbelvoudige weg, dan mogen wij toch wel weten dat we God in een eeuwig perspectief plaatsen? Staat er niet in Zijn Woord: “die Ik tevoren gekend heb”? God werkt dus met VOORZIENIGHEID! Dat wil zeggen: wij hebben zeker een actieve rol, daar wij geen robots zijn. Is dit zelfs niet absoluut essentieel om passiviteit uit de weg te gaan...? Passief blijven is ziende op de hemel de hel in... Zo gevaarlijk, toch?

Antwoord

We moeten twee zaken duidelijk onderscheiden en nooit tegen elkaar uitspelen. Gods verkiezing, Gods raad, Gods voorzienigheid, dat zijn Goddelijke zaken. Die kunnen wij niet begrijpen. Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Gods gedachten en wegen hoger dan onze gedachten en wegen. We moeten er erg voor oppassen de Goddelijke zaken met ons menselijke, kleine en verduisterde verstand te benaderen. "God is groot, wij begrijpen het niet."

Wel mogen wij eerbiedig, en verlegen om de leiding van de Heilige Geest naspeuren wat de Heere hierover in Zijn Woord zegt. Dan zijn enkele zaken uit de Bijbel volstrekt helder. Als een zondaar zalig wordt is dat enkel genade. Dan komt dat alleen voort uit Gods verkiezende liefde. Dan is dat alleen verdiend door de Heere Jezus Christus. Dan wordt dat alleen gewerkt door God de Heilige Geest. Dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit, maar in. God  komt tot ons op een bevelende, aansporende, ja soms zelfs smekende manier. Hij roept ons door middel van Zijn knechten tot bekering en geloof. Die oproep is welmenend. Hij geeft ons vele middelen waardoor Hij het geloof werkt. Wat wij met God, met Christus, met het Evangelie, met Gods knechten doen, daarvoor zijn en blijven wij volstrekt verantwoordelijk. Wij worden aangespoord om alles op alles te zetten om zalig te worden. "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods." Als we dat niet doen dan komt dat voort uit onze onwil, ons verzet, onze vijandschap.

Pas als we dat gaan zien, gaan we ook tot God roepen om Zijn Geest, om Zijn genade, om die vijandschap te verbreken. Hij is machtig en gewillig om dat te doen. Er is dus nooit een reden om bij de Heere weg te blijven. Jezus maakt de doden levend, geeft de blinden het gezicht. Hij maakt vijanden tot vrienden, haters tot liefhebbers. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En Hij roept: "Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven."

Ds. D. J. Budding

Ds. D. J. Budding

Ds. D. J. Budding

 • Geboortedatum:
  20-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Waarder
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Gelovige mensen praten altijd zo makkelijk over God. “Hij wees me de weg” of, “ik sprak met God”, of “ik las een bijbelv...
2 reacties
08-09-2015
Hoe wapen ik mij tegen vernederingen van iedereen. Ik ben 61, vrouw en durf haast niet te leven. Steeds word ik weer ver...
2 reacties
07-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering