Contact met ongelovig echtpaar

Ds. Joh. Post / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Ik behoor tot de Oud. Ger. Gem. Nu heb ik sinds kort heel goed contact me een echtpaar. Zij doen nergens aan, maar zo zegt zij: "Ik geloof wel, ik bid en geloof dat er een God is. God houdt van iedereen." Ze was ook christelijk, maar zegt zelf dat ze dat niet meer nodig heeft omdat ze vind dat wij veel wetten zelf maken, b.v. geen oorbellen, altijd een rok aan, enz. Mijn leven zou zoveel makkelijker zijn als ik net als hen was. Ik kom er niet meer uit. Kunt u me helpen?

Antwoord

Fijn, dat je met andere mensen goed contact hebt. We hebben altijd ook anderen om ons heen nodig. Ik heb de indruk dat jij met hen ook over kerk en geloof praat. Dat is positief. Blijkbaar houdt het jezelf ook bezig en heb je allerlei vragen die bij jou leven.

Wat mij opvalt in jouw vraag zijn de tegenstellingen. Tussen wat jij bent, je behoort tot de Oud. Ger. Gem. en wat het echtpaar is: zij doen nergens aan. Het echtpaar heeft het niet nodig om christelijk te zijn tegenover de "wetten" die wij zelf zouden maken. Jij zou het veel makkelijker vinden om ook zoals hen te zijn en te leven, dus zonder die wetten, zonder christelijk zijn, kunnen doen wat je zelf graag wil.

Maar bestaat jouw godsdienst dan alleen uit wetten naleven? Uit verplichtingen volbrengen? Merk je dan nooit eens iets van liefde tot de Heere en tot Zijn dienst bij jezelf, bij je ouders, zo je die nog hebt, of bij anderen? Maar richt het vooral op jezelf. Deze vraag is niet afhankelijk van het kerkgenootschap, waartoe jij behoort. De Heere dienen is niet allerlei wetten naleven, maar Hem liefhebben, met je hart. Het leren inzien, het mogen gaan geloven, dat God zo bewogen is over jou, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon ervoor over had, Die naar deze aarde wilde komen, Die wilde sterven aan het kruis op Golgotha, om jou zalig te kunnen maken. Wanneer je dat mag leren geloven, gaat het niet meer om allerlei wetten, maar gaat het om de Heere Zelf. En dat is zo'n rijk leven. Dan vind je het ook niet moeilijk meer om aan dergelijke voorschriften je te houden, omdat je het dan zult doen uit liefde tot de Heere, Die om zondaren geeft.

Dat is intussen ook iets anders als het echtpaar zegt. Nergens aan doen, niet nodig te hebben om christelijk te zijn, maar wat voor een God is het dan, tot wie ze bidden en in wie ze geloven? Het is veel meer een algemeen
idee over "een" god, die een allemansvriend is, ongeacht hun leven en hun manier van leven. Maar is dat de God van de Bijbel? Is dat de Heere, Die Zijn Zoon gaf tot de Zaligmaker van zondaren?

Nee, God is geen allemansvriend, Die alles van ons goedkeurt zonder dat er iets van bekering en geloof te merken is. Waar God komt -en dat wil Hij tot iedereen, die voor Hem leert buigen, of ze nu precies volgens de regels leven of alle wetten overtreden- daar zal Hij ons hart zo vernieuwen, dat er iets van liefde tot Hem ontstaat.

Je leven zal echt niet gemakkelijker zijn wanneer je alle wetten en regels overboord zou zetten. Je krijgt dan een vrijheid als van de verloren zoon. Nu voel je je als de oudste zoon van de vader uit de gelijkenis uit Lukas 15. Je loopt (nog) in het spoor. Maar je hart is er niet bij.

Daarom heb ik deze raad voor jou: Buig je knieën voor de Heere en vraag of Hij je hart wil volmaken van Hem. Of Hij wil maken dat je Hem liefkrijgt, dat je mag zien dat Hij alles om je geeft, en daarom alles voor jou gaf in de Heere Jezus Christus. Dat zal je leven echt vernieuwen. Dat zal je echt gelukkig maken. Want als jij de Heere mag leren kennen, dan zul je ook blijdschap en vreugde en vrede ontvangen in je hart en zul je verlangen om Hem te dienen met heel je hart.


En als je denkt, dat moet mij toch gegeven worden? Dan heb je daarin gelijk. Maar is dat niet des te meer reden om tot de Heere te vluchten en Hem te smeken, of Hij geven wil, wat ook jij niet missen kunt, een nieuw hart. Dan zul je ook merken, wat dat zal doen in de relatie met het door jou genoemde echtpaar. Dan zul je merken, dat jij een andere God, namelijk de God van de Bijbel leert dienen en niet een "god", die wij bedenken.

Ik wens je van harte deze grote genade en zegen toe.

Ds Joh. Post

Ds. Joh. Post

Ds. Joh. Post

 • Geboortedatum:
  27-12-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

contact met niet-gelovige
geen reacties

Terug in de tijd

Ik werk in de horeca. Mijn werkgever heeft er geen problemen mee dat ik op zondag niet werk. Maar ik moet wel veel dinge...
2 reacties
25-08-2017
Een vriend van mij gaat dood aan alvleesklierkanker. Als er ook maar één God bestaat, dan wil ik die God wel eens vertel...
1 reactie
24-08-2011
Afgelopen week lazen we in de kinderbijbel over de Israëlieten in de woestijn. Het ging er over dat ze dagelijks van de ...
14 reacties
24-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering