(...) Ik wil zo graag in Zijn weg wandelen en leven zoals hij dat van mij verlan...

Ds. A. de Lange / geen reacties

18-08-2006, 00:00

Vraag

Ik heb vannacht het boekje gelezen dat heet “Mag ik belijdenis doen?” (van Ds. W. van Vlastuin) ter voorbereiding op de belijdeniscatechisatie in september. Er komen veel dingen aan de orde, veel moeilijke dingen ook over de Reformatie, etc. Ik heb na het lezen van het boekje gebeden. Ik voelde me zo nederig voor God! Aan het eind van het boekje staat:  Heere wees mij zondaar genadig. Ik heb dat ook gebeden op mijn knieën. Ik als zondaar, hoe kan ik voor God bestaan? Ik wil zo graag in Zijn weg wandelen en leven zoals hij dat van mij verlangt. Maar hoe? Wat betekent: Het moet goed zijn tussen God en jouw ziel? Onze dominee zegt, je bent bekeerd als je zegt dat je niet meer zonder God kunt leven. Ik wil wel, maar mijn zondige hart komt me achterna! De aanvechtingen zijn zo diep aanwezig dat ik er niet van slapen kan. O dominee, wat moet ik hier mee?! Met de talloze vragen die ik heb waar ik maar geen antwoord op krijg! Hoe moet ik de Bijbel lezen? Ik wil graag doen wat God van mij vraagt, maar ik heb zelfs niet de discipline om elke dag 3-5 verzen uit de Bijbel te lezen en er over na te denken. Hoe breng ik dat in de praktijk? Hartelijke groeten van een meisje dat hunkert om God beter te leren kennen.

Antwoord

Je bereidt je voor op de belijdeniscatechisatie en ik ben blij voor je dat je daaraan beginnen mag. Ik geloof dat God in je bezig is. Je schrijft dingen neer, die getuigenis geven van het werk van de Heilige Geest in je. Ook de zondigheid en weerspannigheid van je eigen hart en vlees kom je tegen, en die moet je ook tegenkomen. Wat dat betreft zou ik geneigd zijn tegen je te zeggen: ga op deze weg verder. En God zal zich aan je openbaren. Hij zal als antwoord op je verlangen tot je hart komen. Hij zal je rust, blijdschap, duidelijkheid en doorzicht geven.

Ik wil echter toch nog iets meer tegen je zeggen. Allereerst dit: je wilt graag gelovig en goed worden en je wilt God meer leren kennen. Pas dan op. Want je zoekt zomaar verkeerd. Jij zult namelijk niet gelovig en goed worden en je zult God wel meer leren kennen, maar niet in de weg dat je in jezelf geestelijk opgebouwd wordt, maar in de weg dat je geestelijk afgebroken wordt. Dat afgebroken worden maak je nu al mee, want je wilt graag doen wat God van je vraagt, maar je merkt dat je faalt in het discipline opbrengen om de Bijbel te lezen en erover na te denken. Ik zeg niet dat je niet met iets goeds bezig bent. Ik zou wel tegen je willen zeggen: als je houvast voor je hart en leven wilt hebben, heb je wat anders nodig.

Wat heb je nodig? Ik sla met je Johannes 6 op. De Heere Jezus wijst de joden erop, wat God echt van hen vraagt: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft” (vs. 29). Waarom is het geloof in de Heere Jezus nodig? Omdat de Heere Jezus de enige is die goed is en die echt heeft gedaan wat God van ons mensen vraagt. En zo heeft God Hem ook aangesteld als onze Redder en Zaligmaker. Omdat de Joden voedsel bij Jezus zoeken na de eerdere vermenigvuldiging van broden, zegt de Heere Jezus van Zichzelf: “Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten” (vs. 35). Dat betekent dat de joden en iedereen (daar hoor jij ook bij) nooit verzadiging voor hart en leven zullen vinden, tenzij ze in de Heere Jezus Christus geloven. Hij GEEFT ons niet alleen de zaligheid, Hij IS onze zaligheid.

Blijf geestelijk zoeken naar duidelijkheid en zekerheid in het komende belijdeniscatechisatieseizoen. Blijf bezig met de dingen van de Heere. Lees je Bijbel en bid. Ik hoop echt dat je er tijd en aandacht voor zult vinden/maken. Maar de echte ruimte zul je alleen vinden, als je jezelf volledig op Christus verlaat en als Hij en Zijn werk de ruimte van je hart vervullen zullen. Levend vanuit Hem zul je ook mogen merken dat het met het dienen van God anders wordt. Niet dat je je zondige neigingen kwijt zult zijn. Maar je zult wel merken dat Christus in staat is om vrucht in je te werken, die je zelf nooit zou kunnen bereiken.

Geloof in de Heere Jezus Christus. Hoever ben je er vandaan? Het zou een zegen zijn als je vandaag in Hem mag geloven. Want hoeveel er ook bij jou ontbreekt, bij Hem ontbreekt niets. En vandaag mag je het woord horen: “Al wat Mij de Vader geeft zal tot Mij komen, en die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen” (vs. 37). Dat gaat over de Vader die je bij Zijn Zoon wil brengen, en het gaat over de Zoon, die je zeker zal ontvangen.

Een gezegend komend seizoen toegewenst,

Oldebroek, ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vriendin die in een een crisisopvanghuis verblijft. Ze mag daar maximaal drie maanden vertoeven. Nu zit ze er...
4 reacties
18-08-2010
Ik ben een meisje van 15 en heb een jongen leren kennen op vakantie. Hij is Italiaans dus hij woont ook in Italië. Allee...
2 reacties
18-08-2011
In het hertaalde formulier bij de bediening van het Heilig Avondmaal wordt bij de aanstootgevende en besmettelijke zonde...
34 reacties
18-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering