Wachten op leiding van God of zelf stappen ondernemen

Ds. H. Liefting / geen reacties

15-11-2004, 00:00

Vraag

Vanmorgen las ik Genesis 12:10-20. In het bijbelstudieboek dat ik gebruik werd de vraag gesteld welke twee dingen er hier mankeerden aan het geloof van Abram. De vraag die ik eraan overgehouden heb, is de volgende. Was het verkeerd van Abram om zonder op een bevel van God te wachten naar Egypte te vertrekken toen er een hongersnood in Kanaän heerste? En in het verlengde daarvan: Hoe kan ik op een goede manier omgaan met de leiding van God in mijn leven; wat is de juiste verhouding tussen het wachten op de leiding van God en het zelf stappen ondernemen?
 

Antwoord

Was het verkeerd van Abram?

Toch wel. Er is hier namelijk geen sprake van een Goddelijke opdracht. Als Jacob bijvoorbeeld later naar Egypte vertrekt, in Gen. 46:3, is dat wel vanuit de opdracht van de Heere. Abram is hier echter alleen maar gericht op mogelijkheden om te overleven. Ook hier had hij echter moeten vertrouwen op de Heere, Die hem immers geroepen had naar het beloofde land. Geheel anders dan in Gen. 12:4 handelt Abram hier geheel op eigen initiatief.

We moeten ook letten op het woordgebruik. Eigenlijk staat er in de Hebreeuwse grondtekst (helaas komt dat in onze vertaling niet duidelijk naar voren) dat hij ‘áfdaalt’ naar Egypte. Hij daalt niet alleen in geografisch opzicht af, maar vooral in geestelijk opzicht. Het is werkelijk een ‘afgang’! Bovendien was Egypte ook nog een keer het land van de duisternis, van de slavernij, van de ‘tirannieën van Farao’. En Farao was volgens onze Ned. Geloofsbelijdenis (art. 34) toch maar ‘de duivel’! Een geweldige ‘afgang’ dus voor Abram, waar geen zegen op kon rusten!

Hoe kan ik op een goede manier omgaan met de leiding van God in mijn leven?

Leg beslissingen die je moet nemen altijd eerst in het gebed voor de Heere neer en vraag Hem vanuit Zijn Woord licht te geven over je pad. Dat betekent meteen ook biddend bezig zijn met Gods Woord. Gebruik ook een goed dagboek. Mijn persoonlijke ervaring is dat je dan toch vaak antwoorden ontvangt. Dat kan overigens ook onder een preek. En als je die niet duidelijk ontvangt? Dan blijft het dus onduidelijk wat je moet doen. Dan is het oude advies “bij mist niet uitvaren” een goede en beproefde raad.

Soms moeten we ook wel eens langer aanhouden in het gebed om de leiding van de Heere duidelijk te mogen zien. Mozes moest in Midian 40 jaar wachten (en onderwezen en bijgeschaafd worden) totdat hij een duidelijke roeping van Godswege ontving. En toen vroeg de Heere ook nog wat van hem, waar hij geen enkele zin meer in had. Dat betekent dus ook buigen onder de leiding van de Heere als die tegen onze wensen ingaat! Het kan soms ook goed zijn om bepaalde moeilijke dingen in je leven te bespreken met je predikant of met iemand anders. Het moge uiteraard duidelijk zijn dat we nooit mogen denken dat iets Gods leiding is als het tegen Zijn Woord en inzettingen zou indruisen.

Ds. H. Liefting, Schoonhoven

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

AbrahamGods leiding
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe ga je met mensen om die netjes christelijk leven en precies weten hoe het moet, door anderen te vertellen hoe je moe...
2 reacties
15-11-2011
De vraag die ds. Van 't Spijker beantwoord heeft over de geloofservaring eind oktober was zeer verhelderend (hoewel ik d...
geen reacties
15-11-2007
Waarom is gospelmuziek niet goed volgens de Ger. Gemeente? De teksten zijn juist altijd heel mooi. Het doet me altijd er...
geen reacties
15-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering