Ik heb erg veel moeite met Jacobus 2:14-20 (...) De reformatie leert ons toch: e...

Ds. N. den Ouden / geen reacties

14-08-2006, 00:00

Vraag

Ik heb erg veel moeite met Jacobus 2:14-20. Deze teksten impliceren dat we door goede werken het koningrijk kunnen ontvangen. Ook lijkt Jacobus strijdig te zijn met, met name, de Romeinen- en Galatenbrief. De reformatie leert ons toch: enkel door geloof zonder de werken der wet?

Antwoord

Begrijpelijk dat er bij het lezen van de Bijbel soms vragen kunnen rijzen. Enerzijds getuigt dat van een opmerkzaam lezen, en het is zeker een goede zaak om na te denken bij wat er staat. Anderzijds dient het bij ons bij voorbaat vast te staan dat niet de Bijbel, maar wij ongelijk hebben. Gods Woord is een onfeilbaar getuigenis van de hoge God, en het vraagt van ons daar onvoorwaardelijk voor te buigen. Niet ons gevoel is maatgevend, maar wat er door Gods Geest geschreven staat.

Ondertussen ben je niet de enige die vragen heeft bij wat Jacobus schrijft. Luther heeft krasse uitspraken gedaan ten aanzien van de brief van Jakobus. Gezien zijn achtergrond en strijd tegen de verdienstelijkheid van de goede werken ook begrijpelijk, maar wel ten onrechte. De schrift kent verschillende invalshoeken die elkaar niet uitsluiten maar aanvullen. Juist dat maakt Gods woord zo rijk. Benadrukken Romeinen en Galaten tegenover een wettisch judaïstische leer, de onvoorwaardelijkheid van het evangelie van vrije genade, zonder enige verdienste van de mens; Jakobus heeft een andere invalshoek. Hij had te maken met mensen die er een leer op nahielden van goedkope genade; op de manier van: Zalig worden is toch uit genade, dus je leven doet er er verder niet toe. Dan gaat Jakobus aantonen dat een echt geloof nooit zonder vruchten blijven kan, en dat we in die zin dus niet zonder goede werken zalig kunnen worden. Niet dat de werken iets bijdragen tot ons behoud, en ons een bepaalde waardigheid zouden geven (daar zijn Romeinen en Galaten duidelijk genoeg in), maar ze zijn wel onlosmakelijk als vruchten aan een waar geloof verbonden. In die zin geldt inderdaad dat we zonder werken niet gerechtvaardigd kunnen worden, want uit de werken blijkt de oprechtheid van het geloof waardoor wij gerechtvaardigd worden.

Ik denk dat de boodschap van Jakobus bijzonder op z’n plaats is in onze tijd, waar met een beroep op genade al snel gezegd wordt dat het gaat om je hart en niet om de buitenkant, en waar van een geheiligd leven al snel gezegd wordt dat het wettisch is. Gods Woord kent die valse tegenstelling niet, maar het zegt dat niemand zonder heiligmaking de Heere zal zien.

Laten we Gods woord in zijn veelkleurigheid toch ten volle ernstig nemen: Zalig worden is uit vrije genade alleen, maar nooit zal God een zondaar redden om hem in zijn zonde te laten, maar Hij vernieuwt ook dat leven in alle facetten. En hoe meer ik leef door het geloof in Christus, des te nauwgezetter zal mijn leven zijn. Ik wens ook jouw dat geloof en dat leven van harte toe!

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

goede werken
geen reacties

Terug in de tijd

Vandaag is er een marsverkenner geland op Mars om te bekijken of er sporen van leven zijn enzo. Is het vanuit bijbels p...
7 reacties
14-08-2012
Mijn relatie met mijn moeder is niet zo goed. Mijn moeder is veel depressief geweest, gelukkig gaat het tegenwoordig bet...
geen reacties
14-08-2008
Kan iemand wat tips/voorbeelden geven van teksten (naast een bijbeltekst) die op grafstenen geplaatst kunnen worden van ...
6 reacties
14-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering