Er moet iets gebeuren in het leven van een mens

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

14-08-2019, 16:16

Vraag

In de prediking binnen de gereformeerde gezindte wordt vaak gezegd dat er iets moet gebeuren in het leven van een mens, wil het wel zijn op weg en reis. Is dit wel waar? De Heere Jezus is toch al gestorven aan het kruis en heeft de zonden van Zijn Kerk toch al betaald? Hoe zit dit?

Antwoord

De Heere Jezus is toch al gestorven aan het kruis en heeft de zonden van Zijn Kerk toch al betaald? Hoe zit dit?

Dit is een zuivere belijdenis vanuit Gods Woord. We onderstrepen de woorden “Zijn Kerk.” Daar worden Gods uitverkorenen mee bedoeld, dat zult u wel weten. Hoe behoren we tot die Kerk oftewel Zijn volk? Daartoe moet er iets met de mens gebeuren in het leven. Wat moet er dan met mij gebeuren? Kan ik iets doen of moet ik enzovoorts?

Heel eenvoudig: de mens moet wederom geboren worden, uit God geboren worden en dat ziet op een Godswonder in het leven. Of wat we onze kids leren te bidden om een nieuw hartje van de Heere te mogen ontvangen.

Wat moet er dan door mij ‘gebeuren’ indien Christus alles gedaan heeft op Golgotha? Niets. Zijn werk moet ‘in’ mij worden geschonken en toegepast worden, door de Heilige Geest.

U kent wellicht de Bijbelse uitdrukking dat we door en tot God bekeerd moeten worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Dat is zo, want niemand komt tot het geloof in Christus zonder Goddelijke bekering. Of zoals Paulus het verwoord in Efeze 2:1: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.” Lees het maar aandachtig, indien mogelijk met de kanttekening van de Statenvertaling er bij. Ja, zo zit dat!

Hopelijk is het u wat duidelijker geworden met deze korte uitleg. Bidt maar veel of de Heere Zijn werk wilt verklaren en toepassen aan uw hart en de onze, op reis naar de eeuwigheid.
 
Hartelijke groet,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn de kenmerken van een zuivere prediking? Ik haal zelf nl. altijd het beste er maar uit, maar doe ik God dan niet...
geen reacties
14-08-2006
Ik heb een vraag over Openbaringen 5:8: “En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ou...
geen reacties
14-08-2008
Kunt u mij aangeven hoe ik het gebod "eert uw vader en uw moeder" in de praktijk kan uitoefenen? Hoe eer ik mijn ouders ...
2 reacties
14-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering