Artikelen met tag

goede werken

Ik hoor vaak dat als je bekeerd bent, dat je dan heel dienstbaar en ijverig gaat worden naar je naasten toe. God vraagt dat blijkbaar van je. Ook als je niet bekeerd bent. Maar ik ben niet zo. Heb vaa...
1 reactie
21-06-2019
Als Jezus in Mattheus 25 spreekt over het laatste oordeel, dan noemt Hij expliciet een aantal eigenschappen van degenen die aan de rechterhand van Jezus komen en schapen worden genoemd. De eigenschapp...
Geen reacties
05-06-2018
In Mattheus 10:25 en daar rond heen gaat het over de wederkomst van Jezus Christus als Koning. In de BMU lees ik bij de uitleg waar de ‘selectie’ op gericht is: de Koning beoordeelt naast -naar ik aan...
Geen reacties
10-01-2017
Over de nieuwe hemel en aarde. Gaat het hier over een geheel nieuwe hemel en aarde, waarbij niets meer van het oude is of gaat het hier over een vernieuwde hemel en aarde waarbij het oude heeft afgeda...
2 reacties
14-03-2015
Ik hoorde een tijdje terug in een preek iets zeggen over de vruchten van de bekering. Die zouden bestaan in de bevindingen en ervaringen van Gods kinderen. Maar de Bijbel spreekt toch over andere meer...
Geen reacties
03-02-2015
In Openbaringen 2:23 lees ik dat Christus in een openbaring tegen Johannes zegt: "En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken." Ik vroeg mij af of dit niet tegen onze christelijke/gereformeerd...
1 reactie
13-08-2014
Aan een predikant uit de GKV. Als ik Jakobus 2:24-25 lees: "U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit...
Geen reacties
13-09-2013
Ik heb altijd gedacht dat iets pas 'echt' is als je het oprecht gedaan hebt of oprecht meent. Bijvoorbeeld: ik doe aardig tegen iemand die ik eigenlijk niet zo graag mag en ik knap ook nog een klus vo...
1 reactie
18-05-2011
Een vraag aan ds. Simons. Op belijdeniscatechisatie zei onze dominee dat je goede werken moet doen uit dankbaarheid voor de verlossing. Ook zei hij dat je kunt zeggen dat er goede en minder goede chri...
5 reacties
17-03-2011
Een mens is van nature een zelfbedoeler, zo leren wij. Met elke daad, elke gedachte bedoelt de mens zichzelf. Toch zijn er gevallen bekend waarbij mensen die niet een waar geloof hebben, tot ongeloofl...
Geen reacties
23-02-2008
Ik heb erg veel moeite met Jacobus 2: 14-20. Deze teksten impliceren dat we door goede werken het koninkrijk kunnen ontvangen. Ook lijkt Jacobus strijdig te zijn met, met name, de Romeinen- en Galaten...
Geen reacties
14-08-2006
Ik heb een goed contact met de chauffeurs die ons dagelijks van en naar school rijden. Meestal is het dezelfde maar af en toe hebben we een andere waar ik ook een heel goed contact mee heb. Deze twee ...
Geen reacties
29-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering