(...) als de mensen op de wereld allemaal van twee mensen afstammen, hoe kan het...

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

09-08-2006, 00:00

Vraag

Deze vraag werd me gesteld op het werk door een niet-gelovende collega. Ze vroeg zich af als de mensen op de wereld allemaal van twee mensen afstammen, hoe kan het dan dat er zoveel verschil is in bijvoorbeeld huidskleur, maar ook gezichtsstructuur, enz. Ik kon haar hier geen antwoord op geven. Tenminste, geen antwoord waar ik zeker van wist dat ik achter mijn antwoord kan staan en dat niet zo maar uit de lucht gegrepen is. Maar om eerlijk te zijn, hoe langer ik over deze vraag na denk, hoe meer het mij gaat boeien. Misschien kunt u mij hier een antwoord op geven?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je stelt een interessante vraag. Ik wil proberen je een eindje op weg te helpen richting een antwoord.

De gedachtegang die er bij je collega achter zit is waarschijnlijk deze: “Zie je wel er is een evolutie”. Wij schrikken als christenen misschien bij dat woord evolutie omdat wij schepping en evolutie altijd tegenover elkaar zetten, maar toch hoeft dat niet. De schepping van deze wereld door God, naar we geloven zo’n 6000 jaar geleden en een evolutie (=ontwikkeling) sluiten elkaar niet uit.

Ik zal dit uitleggen. We spreken ook wel over macro- en micro-evolutie. Macro-evolutie is dan de zogenaamde oerknal met als gevolg daarvan het langzame ontstaan van leven en van steeds meer soorten leven. Dit wijzen we op grond van de Bijbel af. Micro-evolutie is een langzame ontwikkeling binnen een geschapen soort. Dit hoeven we met de Bijbel in onze hand niet af te wijzen, we kunnen dit zelfs waarnemen. God schiep toen Hij de dieren schiep bijvoorbeeld de hond. Uit deze geschapen mannetjes- en vrouwtjeshond zijn in de loop der jaren veel verschillende soorten honden ontstaan, soms ‘spontaan’, maar soms ook omdat mensen die met elkaar hebben gekruist. Als je dus gelooft dat God de hond geschapen heeft dan houdt dat niet in dat God 6000 jaar gelden alle hondensoorten geschapen heeft. Adam kende dus wel de hond, maar niet de Labrador, Duitse herder en de tekkel bijvoorbeeld.

Overigens zijn de soorten onderling niet te kruisen. Denk maar aan de muilezel, een kruising tussen de ezel en het paard. Deze is onvruchtbaar. Dit betekent dus dat er na de schepping geen nieuwe diersoorten meer bijgekomen zijn, maar wel dat er binnen de diersoorten wel een ontwikkeling (evolutie)  heeft plaatsgevonden. Die ontwikkeling is soms gestuurd door mensen, soms door de omstandigheden in de natuur.

Zo moeten we ook kijken naar de verschillen in de mensenwereld. (Overigens is het iedereen bekend dat je uit twee dezelfde ouders ook verschillende kinderen krijgt). Deze verschillen zijn ook door allerlei omstandigheden in de loop der jaren ontstaan. Zij wijzen trouwens allemaal heen naar de veelkleurigheid en de creativiteit van de Schepper!

Hopelijk ben je zo een beetje geholpen. Fijn dat je op je werk uitkomt voor je geloof. Tenminste dat maak ik op uit je vraag. Ik wil daarover nog wel iets kwijt: Laat je niet verleiden tot allerlei discussies over bijzaken. Onze taak is niet overtuigen, maar getuigen. Dat getuigen moet je maar doen van onze Heiland Jezus Christus. Als je uit Hem leeft, zullen je collega’s merken dat het je niet gaat om een levensvisie, om een aantal overtuigingen, maar om een reële Persoon, om een relatie. Dat wens ik je van harte toe. Dan wordt/is het je belijdenis: “Deze God die de aarde en de hemel schiep, is Dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot Zijn heerlijk licht zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag” (YFC 177). Zie ook 2 Kor 4:6.   

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

Genesishuidskleurschepping
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee Simons. Is er geen mogelijkheid dat u een cathechismusverklaring uitgeeft? Dat zou voor veel mensen tot ...
4 reacties
09-08-2011
Heeft je manier van leven als wedergeborene effect op de eeuwigheid? Dat God je bijvoorbeeld meer beloont in de hemel al...
geen reacties
10-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering