Geboortebeperking

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

20-11-2003, 00:00

Vraag

Is geboortebeperking christelijk? Zitten er voorwaarden aan?

Antwoord

De vraag die je stelt over het al dan niet christelijk zijn van geboortebeperking is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Er zijn een aantal dingen die je daarbij moet overwegen.

1. Vruchtbaarheid is iets dat God zelf in de schepping heeft gelegd. Hij geeft mensen het leven en dat leven begint bij de conceptie. De Bijbel zegt daarover dat kinderen een erfdeel des Heeren zijn. Denk bij het nadenken over geboortebeperking ook eens aan mensen die ongewild kinderloos zijn. In het Oude Testament was het krijgen van kinderen sterk verbonden met de Messiasverwachting. Dat is iets wat nu niet meer opgaat, maar je moet daar bij het lezen van de Schrift wel op bedacht zijn.

2. God heeft mensen verstand en daarmee verantwoordelijkheid gegeven. Verantwoordelijkheid voor de schepping, voor jezelf en ook voor elkaar, binnen huwelijk en gezin, maar ook binnen de kerk en de maatschappij. Het Huwelijksformulier zegt dat een man met verstand bij zijn vrouw moet leven en er erg in moet hebben dat de vrouw van nature zwakker is en kwetsbaarder. In het kader van je vraag zou je kunnen zeggen dat een vrouw maar niet eindeloos elk jaar een kindje kan krijgen van haar 20e tot haar 45e levensjaar, zonder daar lichamelijk de gevolgen van te ondervinden.

3. Wij leven in een tijd waarin medisch-technisch meer mogelijk is dan in de bijbelse tijd. De vraag komt op je af of je de middelen die uitgevonden zijn om het aantal geboorten te beperken zomaar klakkeloos mag gebruiken om een vooraf bepaald aantal kinderen te krijgen. Ik denk dan aan de anticonceptiepil, het spiraaltje, sterilisatie van man of vrouw, of andere medische zaken. (Ik werk dat niet uit omdat ik daar niet genoeg van af weet, maar je kunt daar op Internet of bijv. in de boekjes van Dr. J. Hoek en mevr. A. B. F. Hoek-Van Kooten:  "Man en vrouw in Gods weg", uitgebreide informatie over vinden.
 
4. Ook in de natuur heeft God zaken ingebouwd waar we bij het beperken van het aantal kinderen per gezin gebruik van kunnen maken, Om althans de tussenpozen tussen zwangerschappen te verlengen. Dat zijn dingen die wel geen waterdicht resultaat hebben en die ook moeite kost en beheersing en periodieke onthouding vraagt, maar die vrijwel altijd te verkiezen zijn boven kunstmatige geboortebeperking.

5. God heeft seksualiteit en vruchtbaarheid in de schepping aan elkaar gekoppeld. Dat moet ons ertoe brengen dat we EN de seksualiteit EN de vruchtbaarheid blijven zien in het licht van God. God heeft met beiden van doen. Het zijn Zijn gaven.
 
Ik kom tot een poging om je vraag te beantwoorden: Ik doe dat met het stellen van een aantal wedervragen:

1. Waarom zou je aan geboortebeperking willen doen? Uit economisch motieven? Een groot gezin kost nu eenmaal veel geld. Een duur huis moet afgelost worden en als je dan met z'n tweeën blijft werken gedurende een aantal jaren levert dat een behoorlijke winst op. Voor je gemak? Kinderen kosten inspanning en energie en je zult er veel voor over moeten hebben voor ze op eigen benen kunnen staan? Je voelt wel aan dat dit redenen zijn die in je relatie tot God niet echt veel hout snijden. Het moet altijd gaan om Gods eer en niet om eigen genot of gemak. Ik denk dat we kunnen zeggen: Als het zo ligt, als dat de achtergrond van je vraag is moeten we geboortebeperking vanuit het christelijk geloof afwijzen.
 
2: Veel jongeren gebruiken vandaag anticonceptiemiddelen om voor het huwelijk met elkaar naar bed te kunnen gaan zonder het 'gevaar' van een zwangerschap. Wel de lusten maar niet de lasten. Uitgaande van het bijbelse gegeven dat de seksualiteit is gegeven door God om te worden beleefd binnen de grenzen van het huwelijk moeten we ook dat op Grond van Gods Woord afwijzen.
 
Wanneer dan wel?
 
Bijvoorbeeld in het geval dat er een medische reden dat een vrouw geen kinderen (meer) mag krijgen. Als ondanks natuurlijke vruchtbaarheidsregulering het kindertal in het gezin tot onaanvaardbare psychische of fysieke belasting gaat leiden. In deze gevallen en wellicht nog enkele specifieke zaken kun je als christen aan kunstmatige geboortebeperking denken. En dan nog geldt heel sterk: voor welke methode kies je dan, want er zijn methoden die ethisch onaanvaardbaar zijn om dat ze het reeds ontstane leven na de conceptie vernietigen. Boven alles blijft staan het Woord van de apostel: Al wat gij doet, doet het tot eer van God. Het is zaak om met deze dingen biddend, gelovig voor Gods aangezicht bezig te zijn. Alle middelen die ons ter beschikking staan zijn alleen geoorloofd als we ze uit Gods hand met een oprecht hart kunnen gebruiken.
 
Geen ja of nee dus, maar een blijvende vraag. Ik hoop dat je er wat mee verder komt.
 
Ds. J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gezinsvormingvoorbehoedsmiddel
geen reacties

Terug in de tijd

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ruim twee jaar geleden ben ik tot geloof(szekerheid) gekomen. Wat een intense vreugde en...
geen reacties
20-11-2013
Ik ben verliefd afgelopen vakantie verliefd geworden op de broer van mijn vriendin. Ik dacht dat het wederzijds was en i...
1 reactie
20-11-2009
Kan iemand me een lijstje met uitdagingen geven? Ben, nadat ze er alles aan gedaan hebben om me ertoe te dwingen, gestop...
1 reactie
21-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering