Graag willen hertrouwen

Ds. W.G. Hulsman / 7 reacties

20-11-2012, 17:02

Vraag

Ik ben een gescheiden man van 29 jaar. Ik heb overspel gepleegd en heb dat ook beleden. Mijn ex-vrouw is hertrouwd met een jongen die ze al in ons huwelijk kende en klaarblijkelijk ook al mee vreemdging. Ze wilde persé scheiden, terwijl ik dat absoluut niet wilde. Ik wilde dat we nog een poging deden om het goed te maken. Ze heeft dit alles doorgezet. We moesten trouwen toen zij 16 was en ik 17, na elkaar acht maanden gekend te hebben. Naar onze mening achteraf veel te kort. Zij was in het begin nog druk met haar oude vriendjes, enz. We zijn niet verder naar elkaar toegegroeid, ook al hoopten we dat. Nu zou ik graag willen hertrouwen met een meisje, maar dat kan niet in de kerk, terwijl we zo graag Gods zegen willen vragen over ons huwelijk. Wie kan ons uitleggen waar we dan openbare schuldbelijdenis voor doen!!??

Antwoord

Wat betreft het openbaar schuld belijden: dat heeft de betekenis dat de zonde, die openbaar gekomen is, ook in het openbaar  beleden wordt. En dat je op die wijze vergeving zoekt bij de Heere. Je belijdt je schuld voor de Heere, Die Zijn Zoon gegeven heeft. Bij Hem is vergeving te ontvangen.  Dat is het meest waardevolle van ons leven. Het allerbelangrijkste is onze relatie met de Heere.

Nadat ik antwoord gegeven heb op de vraag, die je gesteld hebt, vind ik het lastig  om zo van een afstand nog iets meer hierover  te zeggen, omdat het altijd goed is om een bestaande situatie van verschillende kanten te bekijken. Dat is in dit geval niet mogelijk. Ook vind ik het lastig omdat kerkenraden op grond van dezelfde Bijbel tot een verschillende  aanpak komen van wel of niet trouwen in de kerk, nadat  je een scheiding achter de rug hebt. Zoals je misschien weet,  is er  in Mattheüs 19 die uitspraak van de Heere Jezus: "die de verlatene trouwt, doet  ook overspel." Men kan op grond hiervan zeggen: jij bent zo’n verlate en daarom vinden we hertrouwen een probleem. Het is echter ook mogelijk dat men er op let dat je ex-vrouw een nieuwe relatie is qangegaan, en dat je daardoor 'vrij' bent. Herstel van de oude relatie is niet meer mogelijk. Hertrouw in de kerk zou dan mogelijk kunnen zijn.

Als ik jou was, zou ik  het niet al te hoog opblazen. Belangrijk is dat je ziet dat er veel mis gegaan . Mooi vind ik, dat jullie een zegen willen vragen over jullie huwelijk. Gelukkig is dat niet gebonden aan een kerkdienst. Zegen ontvang je door het geloof in de Heere Jezus Christus. Hij heeft de vloek gedragen, die wij verdiend hebben. De Heere Jezus wil man en vrouw aan elkaar verbinden "met oprechte liefde en trouw."  Hij wil ons zegenen door Zijn aanwezigheid in ons huwelijk en ons in alles leiden en nabij zijn.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hertrouwenoverspelschuldbelijdenis
7 reacties
Miranda
20-11-2012 / 18:26
Beste vraagsteller,
Ik heb ongeveer dezelfde situatie meegemaakt. Dat is een lang verhaal maar wat ik je zeggen wil, ik mag volgende week met volle overtuiging ja zeggen tegen mijn (tweede) man. Ja ik heb gezondigd en ja ook ik ben gescheiden, een aantal jaren geleden. Maar als jij je zonden hebt beleden mag je weten dat God door Zijn Zoon Jezus Christus jou vergeeft! Wat een genade! Bij de bron zei Jezus tegen de overspelige vrouw: Ook ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. Dat is je opdracht.
Ik heb lang strijd gehad om dezelfde vraag, mag ik weer trouwen na een scheiding. Maar ik weet dat ik geliefd ben bij mijn Vader en Hij mij Zijn oneindige genade schenkt.
Onze trouwdatum is 29-11-12. Toen ik deze datum vertelde aan iemand kwam zij meteen met deze opmerking: Wat een mooie datum: lees maar eens Jeremia 29:11-12
Ik zie dat als een streep onder ons huwelijk, dat God ons een hoopvolle toekomst wil geven, prachtig toch!
Leef uit genade want anders doe je het sterven van Jezus voor onze zonden tekort!
Veel geluk!!
juni
23-11-2012 / 21:36
een idee misschien. Samen trouwen. Dan de ds.zondag,s met de hele gemeente. voor u beiden een zegen vragen.?[Als u niet in de kerk mag trouwen]
Miranda
30-11-2012 / 15:14
@Lanor
Zoals jij het schrijft klinkt het inderdaad eenvoudig, maar ik weet uit eigen ervaring dat het alles behalve eenvoudig is. Schuld belijden en weten dat je op grond van het verlossende werk van Jezus vergeven bent is een proces in ons menselijk brein. Ik ken de teksten die je aanhaalt door en door en wij mensen houden deze elkaar graag voor bij situaties als deze. Maar er staat ook in de bijbel dat God je zonden wegdoet zo ver als het oosten is van het westen. Mijn beleden zonden liggen op de bodem van de diepste zee en samen met God mogen mijn man en ik na een tijd van vasten en zoeken naar Zijn wil een nieuwe start maken met Jezus woorden in ons hart: zondig niet meer. En zoals ik hierboven al schreef, het is geen toeval dat de tekst van Jeremia 29: 11-12 past bij onze trouwdatum. God alle eer!
Dirk
30-11-2012 / 17:17
@Vraagsteller:
In de Gereformeerde Gemeente mag je hertrouwen, omdat
1) de weg naar je ex is afgesloten op het moment dat zij hertrouwde (waar ze ook het recht toe had, omdat je aangeeft dat jij overspel hebt gepleegd);
2) jij je zonden hebt beleden voor God en de gemeente.

De opmerkingen van Miranda zijn wel zeer zinvol: doe het niet overhaast. Niet alleen mogen leven vanuit de vergeving, maar ook het losgroeien van je ex en toe zijn aan een nieuwe relatie / huwelijk. Maar hierover kun je het beste zelf een oordeel vellen.
Miranda
30-11-2012 / 19:14
@lanor Ik denk dat Jezus dit bedoelt: Stuur je vrouw of man niet weg om vervolgens met de persoon met wie je overspel bedrijft te trouwen. Dus als bescherming tegen het jezelf met alle gevolgen van dien, zomaar weer storten in een volgend huwelijk. Het is weglopen van je verantwoordelijkheid en meestal gedoemd tot een volgende mislukte relatie.
Dirk
30-11-2012 / 21:53
@Lanor: ik zit nog na te denken over het verschil tussen echtbreuk en overspel. In deze situatie is volgens mij op het moment van overspel ook de echt gebroken.

Wat betreft de genoemde teksten uit Mattheus en Markus: als één van de twee partners overspel pleegt, is de andere partner vrij om het huwelijk te ontbinden en een ander huwelijk aan te gaan. De discussie in Mattheus 19 en Markus 10 heeft betrekking op de dwaze praktijken in die dagen, waarin mannen hun vrouwen konden verlaten als ze niet lekker kookte, etc. Vrouwen die om die reden verlaten werden, mochten niet getrouwd worden. Die categorie verstotene worden bedoeld in de zinsnede 'en wie met de verstotene trouwt'. In deze zinsnede gaat het dus niet om vrouwen die vrij zijn geworden door het overspel van hun man. Die zijn namelijk niet verstoten, maar vrij geworden om wel of niet te scheiden van hun huidige man en na de scheiding een nieuw huwelijk aan te gaan.
Miranda
01-12-2012 / 12:50
@lanor
Je hebt gelijk. Dat staat er. Toch weet ik dat God blij is met mijn nieuwe huwelijk en dat heeft hij ons op meerdere manieren duidelijk gemaakt.
Hier laat ik het bij. Zegen!

Terug in de tijd

Vaak ik lees ik de vragen en antwoorden van de vragenrubriek op Refoweb. Er zitten waardevolle antwoorden bij. Als ik ki...
geen reacties
20-11-2003
Ik ben thuis opgevoed met de leer van de Ger. Gem. in Ned., maar een vriend van mij met de hervormde leer (Gereformeerde...
geen reacties
20-11-2003
Ik ben een jongen van 15 jaar en ik heb een groeiachterstand (ben zelf 1.62 meter). Nu heb ik wel eens gelezen dat de ca...
1 reactie
20-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering