De Heere kastijdt degenen die Hij liefheeft. Wat houdt dat kastijden in?

drs. ing. P.L.D. Visser / geen reacties

12-07-2006, 00:00

Vraag

De Heere kastijdt degenen die Hij liefheeft. Wat houdt dat kastijden in? Is dat de verdrukking in de wereld of kan het ook zijn dat je geestelijk aangevochten wordt en het zo donker is?

Antwoord

Beste vragensteller/vraagstelster,

De Schrift spreekt er inderdaad meer dan eens over, dat God Zijn kinderen kastijdt. We vinden dat bijvoorbeeld in Deut. 8:5, Spr. 3:12, Hebr. 12: 6, 7, 10 en Op. 3:19. Dat kastijden heeft ‘opvoedkundige’ waarde. Het is positief en corrigerend gericht. In Hebr. 12 wordt zelfs gezegd dat kastijding een teken is van Gods liefdevolle zorg. Een vader die zijn kind niet corrigeert is immers geen goede vader!

Hoe moet je dit kastijden verder duiden? We zouden kunnen denken aan ziekte, sterfgevallen en tegenslagen. De levens van de oudtestamentische gelovigen zijn veelzeggend! Daarbij moeten we ‘natuurlijke’ en ‘geestelijke’ beproevingen niet van elkaar scheiden. Gods kinderen zijn immers naar ziel én lichaam het eigendom van Christus! God is een God van zowel het natuurlijke als het geestelijke. Niet voor niets leert Christus ons bidden: “geef ons heden ons dagelijks brood”, met daar onmiddellijk achteraan: “en vergeef ons onze schulden”. Al te veel worden het natuurlijke en het geestelijke losgeknipt. Geen wonder dat mensen dan ‘verknipt’ raken.

Nu krijg ik de indruk dat je met jouw vraag een bepaalde kant uit wilt. Dat je te maken hebt met aanvechting en duisternis en je je afvraagt of dat nu juist Gods kastijding is. Als dat inderdaad jouw punt is, dan is het goed om je te bedenken dat er ook andere oorzaken kunnen zijn van duisternis en aanvechting.

Het kan zijn dat je het zicht op Christus bent kwijtgeraakt, zoals Petrus, die meer lette op storm en golven dan op Hem zag, zodat hij weg begon te zinken (Mt. 14:30).

 Het kan ook zijn dat je jezelf onder handen moet nemen, zoals de dichter van Psalm 42: “O mijn ziel, wat buigt g’u neder? Waartoe zijt g’in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoekt in ’s Hoogsten lof uw lust.”
 
Ook kunnen er zonden zijn, die maken dat de Heere zich terugtrekt. Van Simsom lezen we bijvoorbeeld dat God van hem geweken was, maar dat hij het niet wist (Richt. 16:20).

Zo kunnen er meerdere oorzaken van duisternis zijn, met verschillende remedies. Leef dicht bij het Woord. Leef dicht bij Christus. Leef biddend. “En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus” (Fil. 4:7).

Met hartelijke groet,
Ds. P. L. D. Visser, Ouderkerk a/d Amstel

drs. ing. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

 • Geboortedatum:
  29-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk a/d Amstel
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik hebben een kindje van anderhalf  jaar, maar ik durf niet weer zwanger te worden. De zwangerschap en de be...
4 reacties
12-07-2011
Wanneer adviseer je om een maand uit elkaar te gaan als je verkering hebt?
geen reacties
12-07-2008
Al jaren ben ik, een jonge vrouw van 23 jaar, bevriend met een jongen die ik op de jv heb leren kennen. Hij is nu 25 jaa...
1 reactie
12-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering