Uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels (......

Ds. N. den Ouden / geen reacties

01-07-2006, 00:00

Vraag

Uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels. Deze tekst kan een vraagteken opleveren voor sommige mensen zoals ik. Wat wordt ermee bedoeld? Alsof mensen in de wolken/lucht wonen? Anders had het toch goed en kort genoeg geweest: Uiterste der aarde!

Antwoord

Jouw vraag zal betrekking hebben op Markus 13 vers 27: “En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.”

Het is een tekst die gaat over de wederkomst van Christus. Dan worden alle uitverkorenen bijeen gebracht. Op de dag van de wederkomst zullen al degenen die de Heere van eeuwigheid heeft uitverkoren, ook daadwerkelijk tot geloof en bekering zijn gebracht. Dat werk is door Gods Woord en Geest gedaan. Dan komen de engelen om hen vervolgens ook bijeen te vergaderen rond de Zoon. De uitverkorenen zijn dan over heel de aarde verspreid. Bij de verwoesting van Jeruzalem zijn de joden al overal heen verstrooid. Door de vervolgingen de christenen ook al voor die tijd trouwens. De uitverkorenen zijn dus alle windstreken uit gevlucht. Daarvan spreekt Markus 13 in het bijzonder.

Verder geldt dat na Pinksteren het evangelie ook naar alle volkeren gegaan is. Dus zal de Heere Zijn uitverkorenen vergaderen uit alle landen, op de dag van de wederkomst (tussen haakjes: Zal jij daar ook bij zijn? Ben jij door Gods Woord en Geest ontdekt aan jezelf en tot Christus getrokken?).

Maar ze worden ook vergaderd uit de hemel, zegt de tekst. Sommigen denken dat dat betekent: Wereldwijd. Neem je de uitdrukking echter letterlijk zoals jij doet (en ik denk dat dat goed is) dan betekent dat, dat ook de gezaligden in de hemel door de engelen bijeen gebracht zullen worden. Het zijn degenen die door de dood al zijn binnengegaan in de hemel! Hun ziel die in de hemel was, wordt nu met een onverderfelijk lichaam verenigd en zo worden zij met de gelovigen die op het moment van de wederkomst op aarde leefden, vergadert tot de Zoon des Mensen om Hem dan eeuwig groot te maken en eeuwig met Hem te heersen! Wat een vooruitzicht! Het hoofdstuk eindigt daarbij ook met een duidelijke vermaning: Waakt en bidt opdat Hij niet onvoorziens kome en ons slapende vinden!

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Romeinen 14:5, wat betekent die tekst? Betekent dit dat alle dagen gelijk zijn en de zondag er eigenlijk niet echt toe d...
geen reacties
01-07-2013
Mijn vraag is, mag een vrouw predikant zijn? Is dit wel bijbels? Moet ik als dat niet zo is, een andere gemeente zoeken?...
2 reacties
01-07-2013
Al een hele tijd vind ik een meisje leuk. We hebben goed contact met elkaar en als ik bij haar ben hebben we het erg gez...
1 reactie
01-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering