EO-jongerendag

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

28-06-2006, 00:00

Vraag

Wat vindt u van de EO-jongerendag?

Antwoord

Beste vriend(in),

Op deze site zijn diverse vragen en antwoorden te lezen die gaan over de EO jongerendag. Vaak leeft er binnen onze kring enige reserve betreffende deze dagen. Als je op zaterdag een EO-jongerendag bezoekt en op zondag een reformatorische kerkdienst dan merk je enig verschil. Dat verschil zit niet alleen in het bezoekersaantal...

Je vraagt naar mijn mening over deze dag. Vooropgesteld: heel veel van de reserves en bedenkingen die in onze kring leven en ook elders op deze site staan, deel ik. Toch wil ik enige nuancering aanbrengen.  Paulus zit als hij de Filippenzenbrief schrijft gevangen. In de gemeente van Filippi zijn er tijdens zijn gevangenschap mensen gekomen die verder gaan met de prediking. Sommige van die predikers doen dat echter (aldus Paulus in Filp 1:15 en 16) uit nijd en twist. Zij preken (vers 18) Christus onder een deksel. Wat we hier precies onder moeten verstaan is niet helemaal duidelijk. In ieder geval werd er gepreekt met verkeerde motieven. Je zou zeggen als iemand preekt om Paulus een beetje dwars te zitten, dan kan er geen zegen op rusten, toch? Wat zegt Paulus daar nou van? Ik verblijd mij als Christus gepredikt wordt (vers 18b)!

Wat heeft dit te maken met de EO-jongerendag? Voor alle duidelijkheid zeg ik niet dat de EO werkt vanuit verkeerde motieven. Maar wat ik wel wil aangeven: kunnen we in dezen niet iets leren van Paulus, namelijk blij zijn als Christus wordt verkondigd? Nogmaals er is op zo’n dag best e.e.a. aan te merken, maar is dat op onze kerkdiensten niet? Gaat het in onze diensten alleen om Gods eer en nooit om onszelf, een dominee of een organist?

Ik denk dat het heel hard nodig is dat we voor onze kerkdiensten, maar ook voor de jongerendag veel in gebed zullen zijn. Wat zou het fijn zijn en wat zouden we veel zegen mogen verwachten als heel veel reformatorische christenen veel zouden bidden voor de EO en haar jongerendag. Het is onmiskenbaar dat de EO met haar programma’s en met haar  jongerendag mensen weet te bereiken die wij vaak niet meer bereiken.

Naast deze overwegingen zou ik nog een persoonlijke ervaring willen doorgeven. Op de laatst gehouden EO-jongerendag ben ik voor het eerst in mijn leven erbij geweest en heb ik tegelijk meegewerkt in het nazorgteam. Daardoor heb ik een deel van de dag bijgewoond in het stadion en ben ik daarnaast met bezoekers van deze dag in gesprek geweest. Voorafgaand aan de dag zijn we met een groep mensen in gebed geweest. Daar heb ik geproefd dat ook EO-werkers intens verlangen naar Gods eer op deze dag en naar het behoud van heel veel van de bezoekers van deze dag.

De muziek die gemaakt wordt was zo intens en hard en ging gepaard met zoveel dreunen dat ik het gewon maar herrie noem. Dat is iets wat mij eigenlijk tegenviel. Als reformatorisch christen vraag ik me dan ook direct af: kan dit wel? En is dit wel eerbiedig? En houden ze wel rekening met Gods heiligheid? Ik heb tijdens de nazorg gesprekken ervaren dat God werkt op zo’n dag. Er komen jongeren die verlegen zijn om Christus. Er komen ook jongeren die occulte belasting hebben opgelopen en daar graag van af willen en met veel strijd toch naar deze dag gekomen zijn, met andere woorden de duivel wil hen daar niet hebben. Met name dit laatste, God werkt er en de satan wil het tegenwerken en jongeren er vandaan houden, mag dat ons als reformatorische christenen niet een stukje mildheid geven in ons oordeel over deze dag?

Nogmaals: ik keur niet alles goed, maar vraag om mildheid en gebed. Massa’s mensen in ons land dreigen verloren te gaan. Laten we met hen bewogen zijn en zoeken naar manieren om hen te bereiken. Tegelijk mogen we de gevonden manieren best eens goed bekijken of ze wel de juiste zijn. Maar dan altijd met een bewogen hart voor hen die nog bereikt moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. G. A. van den Brink. Wat mij opvalt is dat er in doopdiensten in onze gemeenten vaak weinig aandacht is voor de ...
geen reacties
28-06-2017
Mijn broertje van zeven is verleden jaar door een verkeersongeval om het leven gekomen. Het broertje wat daaronder komt ...
geen reacties
28-06-2007
Is het bijbels verantwoord om avondmaal te vieren met een vriendengroep?
geen reacties
28-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering