Uitspraak van oudvader

Ds. P. van de Voorde / 9 reacties

28-06-2012, 14:45

Vraag

Wij zijn bezig met een Bijbelstudie en in de verklarende tekst wordt verwezen naar een oudvader. Deze oudvader zou gezegd hebben: "Het zien op Jezus is het laatste wat een schuldig zondaar doet." Mijn vragen zijn: 1. Weet u welke oudvader dit heeft gezegd? 2. Ziet deze uitspraak op de verborgenheid van Christus, juist als een mens het-zondaar-zijn ingeleefd mag hebben (gewerkt door de Heilige Geest)?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Helaas weet ik niet welke oudvader dit gezegd heeft. Je kunt zo’n uitspraak dus op verschillende manieren uitleggen. We weten nu niet hoe die oudvader dit bedoeld heeft. We houden ons voor nu dus maar aan de Bijbel als het gaat over je tweede vraag. Dat Christus een verborgenheid is kun je moeilijk zeggen bij een open Bijbel. Lees Rom. 3:25 er eens op na. Daar staat dat God zijn Zoon Jezus Christus, ‘voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed’. Daar staat het hele Evangelie vol van en het is het hart van de verkondiging. Dat een zondaar vanuit zichzelf niet op Jezus Christus ziet kan dus niet anders liggen dan aan zijn/haar eigen verduisterde hart. Maar bedenk wel, zelfs als iemand zijn zonden inleeft wil dat nog niet zeggen dat de ogen opengaan voor Christus. De Farizeeën in Joh. 8:9 waren overtuigd van hun zonden, maar gaven hun leven niet over aan Christus. Dit laatste hangt ook niet af van een bepaalde mate van zondeovertuiging, maar van de gave van geloof. Hoewel geloof een gave is, roept de Bijbel er ons tegelijk overduidelijk toe op! Als de Heilige Geest nu dat verlangen naar Christus in je hart legt, zijn je ogen al geopend voor Hem en mag je jezelf ook meer en mee in het geloof aan Hem toevertrouwen. De Heere gaat hierin met ieder zijn eigen weg. Een ding is zeker. Christus is geen verborgenheid in het woord van God. En waar de duisternis in je hart verdreven wordt door Woord en Geest, mag je Hem zien. En we mogen vanuit de Schrift weten, dat die Zijn Woord hoort, en gelooft in de Vader, die Hem gezonden heeft (vgl. Joh. 3:16), die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis (oordeel), maar is uit de dood overgegaan in het leven (Joh. 5:24).
 
Ds. P. van de Voorde
Wijngaarden

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

 • Geboortedatum:
  18-08-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijngaarden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

oudvaderverborgen
9 reacties
Roozemond
28-06-2012 / 17:22
persoonlijk, toen ik zondaar werd, me echt een schuldenaar voelde, de kloof meemaakte tussen God en mijn ziel, zag ik eerst God als rechter, diezelfde nacht mocht ik in Zijn liefde delen, veel later kreeg ik zicht op de Heere Jezus... dat was voor mij ook niet het eerste dus.
MAAR, het gevaarlijke van zulke uitspraken is, dat we het weer gaan meten, bij onszelf en als God het niet verhoed ook bij anderen. bij mij is het zo gegaan, bij anderen gaat het weer anders, enz.
Maar laten we ook deze oudvader (van wie we gelukkig nu de naam niet weten) niet zwart gaan maken. Hij heeft het waarschijnlijk zo ervaren, dat is zijn beleving.
Jade
28-06-2012 / 17:30
@ Roozemond. Aardig dat je het voor die oudvader opneemt :-)

Het kan best zijn dat die oudvader dat zo beleefd heeft. Inderdaad zoals je zegt, het gaat bij iedereen anders, dus misschien bij die oudvader wel zo. Maar als zulke ervaringen als zulke stelligheden gepresenteerd en veralgemeniseerd worden, gaat er van binnen toch iets steigeren bij mij.....
Roozemond
28-06-2012 / 17:51
@jade; persoonlijk ken ik het niet in mijn gemeente dat uitspraken van oudvaders geproclameerd enz. worden, als een meetlat ofzo. Helemaal niet. Ik probeer me soms voor te stellen hoe ik dat zou vinden als ik dat wel zondags zou horen. Het zou me in de war brengen denk ik, aan het twijfelen zetten, maar gelukkig sta ik daar tegenwoordig wel veel sterker in en kan ik de dingen scheiden. Wij mensen hemelen die oudvaders allemaal zo op helaas. Dat is nooit en never hun wens geweest!
Johannes3vers16
28-06-2012 / 19:22
Beste vraagsteller, ook een oudvader was een mens net als wij met al onze fouten en gebreken. Maar we moeten net doen als de mensen in Handelingen 17:11. Wij kunnen en mogen God de weg niet voorschrijven die Hij met Zijn Kinderen gaat, 1000 verschillende bloemen, 1000 verschillende bekeringen. Laten we ons dan maar houden aan wat we in Zijn Woord vinden toch?! Moet denken aan de moordenaar aan het kruis, zou hij niet op Jezus hebben gezien toen hij zei "gedenk mij als U in Uw koninkrijk zult gekomen zijn?"..........
TheKeimpe
28-06-2012 / 19:39
Ik vermoed dat de oudvader iets heel moois bedoeld: "Het zien op Jezus is het laatste wat een schuldig zondaar doet."
Na het zien op Jezus is het een geredde zondaar, en staat hij niet meer schuldig tegenover God.
1a2b3c
29-06-2012 / 10:04
Als ik me goed herinner komt dat van T.Boston in zijn boek 'de viervoudige staat'.

"Het zien op Jezus is het laatste wat een schuldige zondaar doet".

Als je het letterlijk neemt is het helemaal waar, want als een zondaar op Jezus ziet is hij geen zondaar meer maar een heilige. 1 Kort.6:11.
Niet dat er geen zonden meer zijn, maar dan is hij het niet meer die zondigt maar de zonde die in hem woont. Rom.7:17.

Ik heb die uitspraak gelezen, maar helaas werd dit niet bedoeld.
Het was een beschrijving van een hele weg van allerlei 'werken' waarvan verondersteld werd dat men die doet, vooraf aan het zien op Jezus.

Later is Boston anders gaan schrijven.
TheKeimpe
29-06-2012 / 15:34
@JSBach, dat bedoelde ik niet...
Ik bedoelde puur het feit dat het laatste, zeg de laatste daad, die een schuldige zondaar doet, het zien op Jezus is.
Want wie op Jezus ziet, die is in Gods oog geen schuldige zondaar meer.

Vergelijk het met een doodzieke Israëliet in de woestijn, het laatste wat een doodzieke deed was zijn ogen opheffen naar de koperen slang. Daarna was hij geen doodzieke meer, maar een kerngezonde.

In de uitspraak zelf staat niets over wat een schuldige zondaar daarvoor doet.

En wat betreft Boston, ik heb ooit gelezen over zijn 12 bijlslagen, zeg maar ervaringen die mensen mee KUNNEN maken als zij tot Christus komen, dat hij nergens zegt dat iedereen elke bijlslag moet ervaren. Maar dat was een artikel over hem, niet direct van hem. Voor de viervoudige staat heb ik helaas nog geen tijd gehad.
1a2b3c
30-06-2012 / 10:03
Hoe het er precies stond weet ik niet meer zo goed, maar iig stond die zin in de context met een serie 'bijlslagen' waarmee de zondaar van de oude stam Adam wordt afgehakt.
Wanneer gezegd wordt dat het zien op Jezus het laatste is wat een zondaar doet, dan moet er noodzakelijk iets aan vooraf gaan, anders spreek je niet over 'het laatste'.

Wie op Jezus ziet is niet alleen in Gods ogen geen zondaar meer, maar hij moet zichzelf ook zo zien.
Rom.6:11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Niet om over een woordje te vallen, maar dit is echt belangrijk.
Als je jezelf als zondaar ziet zul je jezelf ook heel makkelijk zo gedragen.
Toen Maxima met onze kroonprins trouwde was ze geen burgermeisje meer.
Als ze zichzelf wel als burgermeisje zou blijven zien, zou ze zich zo ook blijven gedragen.
Maar omdat ze weet dat ze nu bij het koningshuis hoort, is ze zich ook koninklijk gaan gedragen.
MUS
01-07-2012 / 13:39
Wel dom van die zondaar... dat zou het eerste moeten zijn dat je doet!

Terug in de tijd

Een tijd geleden heb ik een meningsverschil met een kerkenraadslid gehad. Het was maar van korte duur, maar toch houdt h...
geen reacties
29-06-2017
Welke bijbelse opvattingen zijn er m.b.t. erfelijkheidsonderzoek? Zegt de Bijbel daar iets over en wat zijn de conclusie...
geen reacties
28-06-2016
Ik heb helaas te kampen met een angststoornis en problemen in de persoonlijkheidsfeer. Daar ben ik diverse jaren voor be...
4 reacties
28-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering