Ik vind het lastig en moeilijk om mensen te vertellen over de Heere Jezus. (...)...

Ds. H. Liefting / geen reacties

30-11-2005, 00:00

Vraag

Ik vind het lastig en moeilijk om mensen te vertellen over de Heere Jezus. Vooral als het gaat om Gods beloften, want die wil ik graag naar voren halen om het mooie als het ware te laten zien. Maar wanneer zij vragen aan mij of ik die ook heb ontvangen moet ik helaas met een ontkennend antwoord klaar staan. Ik zou zo graag bekeerd willen worden, alleen al om een rijke getuigenis te kunnen geven, en de mensen te 'trekken' tot het geloof. Natuurlijk zou dit niet de hoofdzaak van onze bekering moeten zijn. Maar ik vind het moeilijk om te praten over de Heere, zonder Hem zelf te kennen. Ook hierin kan ik nog geen stabiele balans vinden, al heb ik dingen geleerd door het lezen van Gods Woord en misschien door de Geest Gods. En die dingen wil ik dan wel vertellen aan mensen.

Antwoord

Prachtig, jouw stukje jeugdig enthousiasme om mensen van de Heere te vertellen. Wees daar zuinig op. De Heere is het waard dat je een goed woord over Hem verspreidt. Tegelijkertijd geeft jouw situatie ook iets weer van een stuk innerlijke spanning. Je wilt het heel graag, maar aan de andere kant voel je je onmachtig.

Je zegt van jezelf dat je niet bekeerd bent en dat je de Heere niet kent.  Maar waar komt dat verlangen dan vandaan om anderen over Hem te vertellen? Komt dat van satan? En waar komt jouw verlangen vandaan om juist Gods beloften naar voren te halen? Nee, niet van satan! Je vertelt dat je zelf Gods beloften niet hebt ontvangen. Toch is dat ook maar ten dele waar. Want bepaalde beloften heb je wél ontvangen. Ik denk aan je Doop. Toen is jou beloofd dat de Heilige Geest jou wilde toeëigenen, hetgeen je kreeg toegezegd door de Vader en de Zoon. En jou is ook beloofd dat, als je de Heere vroeg zoekt, je Hem ook zult vinden. In Luc. 11 belooft de Heere zelfs aan mensen die boos zijn, dat Hij ze Zijn H. Geest wil geven, als ze tot Hem bidden. Daar mag je biddend op pleiten.

En vertel de Heere ook dat je zo graag van Hem wilt getuigen. En dat jouw gebed om bekering toch ook het doel heeft om écht getuige van Hem te kunnen zijn. Om Zijn eer te mogen verbreiden. Zou de Heere zulke bedelaars ‘ledig’ wegsturen?

En die stabiele balans, waar je het over hebt? Bedenk dat bekering geen garantie voor een stabiele balans is. Een leven met de Heere is een leven over de levenszee, met stormen en aanvechtingen. Zonder rimpelingen zullen we de eeuwige stranden niet bereiken. Als Hij -’s Vaders Zoon- echter maar aan boord is!

Ds. H. Liefting

Ds. H. Liefting

 • Geboortedatum:
  21-02-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  In 2017 met emeritaat.

geen reacties

Terug in de tijd

Wat betekent dat je geen gesneden beeld of gelijkenis mag maken van hetgeen onder op de aarde is of in de wateren onder ...
2 reacties
30-11-2012
Op basis van Joh. 20:23: "Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zij...
geen reacties
30-11-2011

SOA

Ik heb onveilig seks gehad en de dag erna direct een Morning Afterpil ingenomen, maar ik heb momenteel last van een onaa...
geen reacties
01-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering