Wat zijn de vrijmetselaars precies?

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

23-06-2006, 00:00

Vraag

Wat zijn de vrijmetselaars precies? Verder verbaasde mij het te horen dat veel Amerikaanse presidenten dat ook waren en er zelfs vrijmetselaarstekens op de dollarbiljetten staan.

Antwoord

Je vraag was eerst bij mij in het vergeetboek geraakt, vandaar dat het wat lang heeft geduurd voor je antwoord ontvangt. Om je vraag over de vrijmetselarij te kunnen beantwoorden, moest ik zelf ook even in de boeken duiken. Want mijn kennis reikte niet verder dan dat ik zo ongeveer wist wat de vrijmetselaars waren, maar meer ook niet.

Eerst maar even wat feiten op een rij. De vrijmetselaars zijn opgericht in  1717 in Engeland. de plaats van bijeenkomst wordt de “loge” genoemd. Verschillende loges samen vormen een “grootloge”. Je begint bij de vrijmetselarij als leerling, daarna word je gezel en tenslotte meester. Het gedachtegoed van de vrijmetselaars is van oorspong afkomstig uit de middeleeuwse gilden. Dat waren groepen mensen die hetzelfde ambacht beoefenden. In Nederland ontstond in 1743 de eerste loge van vrijmetselaars en telt nu ongeveer 4000 aanhangers. De vrijmetselaars hebben wereldwijd ongeveer 3 miljoen leden waarvan er 2 miljoen in de USA wonen. Vrouwen worden nog slechts mondjesmaat toegelaten tot de loges.
Johannes de Doper is de schutspatroon van de vrijmetselaars.

De vrijmetselarij staat voor de persoonlijke ontplooiing van de mens in volkomen vrijheid en zelfstandigheid. De menselijke geest is autonoom en niemand, noch staat noch kerk heeft het recht om de persoonlijke vrijheid van de mens aan te tasten. De vrijmetselaars nemen bewust afstand van elke godsdienst en elke maatschappelijk systeem. Vrijheid, in combinatie met persoonlijke verantwoordelijkheid is hun ideaal. Vandaar uit heeft iedereen de plicht te werken aan de verbetering van zichzelf, de medemens en daardoor ook aan de verbetering van de wereld. Vrijheid van denken, humanisme en het afzweren van elke dogma dat van buitenaf wordt opgelegd zijn de steunpilaren van het denken in de loges. In de samenkomsten worden maatschappelijke, filosofische en ethische onderwerpen besproken. Hun beginselverklaring uit 1723 wordt ook wel genoemd: The old charges (de oude plichten).
 
De mens zelf is dus het middelpunt van het denken. En de persoonlijke ontwikkeling van de mens is de opdracht. Eigenlijk is bij de vrijmetselaars de mens zelf God. Hoewel ze de naam van God en de aanduiding God niet gebruiken. Ze spreken dan liefst over “De Opperbouwmeester van het heelal”.

Het gebruik van symbolen is bij de vrijmetselaars zeer in zwang. Ook al moet worden gezegd dat de betekenis die men aan symbolen hecht ook weer niet van buitenaf is bepaald. Wat iets voor jou betekent dat bepaal je zelf. Met jouw persoonlijke intuïtie, gevoel en mogelijkheden mag je zelf de duiding van allerlei symbolen geven. Vandaar hebben de vrijmetselaars ook niet één bepaald samenbindend symbool, zoals in het christendom bijv. het kruis. Het zal duidelijk zijn dat de vrijmetselarij op gespannen voet staat met het bijbels geloof, dat altijd God als de Eerste ziet, die boven de mens staat als Schepper, Gebieder en als Koning over  alles.

Het tweede deel van je vraag is boven al voor een deel beantwoord. Tweederde van alle vrijmetselaars vinden we in de USA. En daarbij komt dat de vrijmetselarij een pure elitebeweging is. Vrijwel uitsluitend mensen uit de sociale en maatschappelijke bovenlaag van de bevolking behoren ertoe. Vandaar is het niet zo moeilijk te begrijpen dat ook Amerikaanse presidenten tot deze beweging hebben behoord. Over de tekens op de dollarbiljetten moet ik je het antwoord schuldig blijven. Ik zou me kunnen voorstellen dat mensen uit het bankwezen en uit de financiële wereld tot de vrijmetselaars behoord hebben, maar zeker weten doe ik dat niet.

Ik hoop dat ik je vraag, zij het wat laat, toch tot tevredenheid heb kunnen beantwoorden.

Ds. J. J. van Holten, Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het thema “het Evangelie in de sterren”. Ik weet niet of jullie bekend zijn met deze doctrine die ...
geen reacties
24-06-2022
Jaren geleden (in mijn tienerjaren) zijn er dingen gebeurd tussen mij en toen mijn vriend (nu ex) waar ik een dagelijks ...
3 reacties
24-06-2022
Sinds een tijdje heb ik verkering met een lieve jongen met wie ik heel gelukkig ben. Nu is er iets waar ik me zorgen ove...
geen reacties
23-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering