Opdragen en doop

Redactie Refoweb / 13 reacties

23-06-2012, 09:28

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Beste dominee, wat vindt u persoonlijk van het opdragen van kinderen in de evangelische kerken, in plaats van de kinderdoop? En wat vindt u van de volwassendoop doormiddel van onderdompeling? Dit is toch zeker bijbels? Waarom moeten mensen die vanuit de evangelische kerk terug willen keren naar een reformatorische kerk, schuldbelijdenis doen voor de kerkenraad?

Antwoord

Over kinderdoop en volwassendoop staan al veel antwoorden online. Dat evangelische christenen schuldbelijdenis moeten doen alvorens ze mogen terugkeren naar een reformatorische kerk is een hardnekkig gerucht, maar o.i. onjuist. We hebben daar geen voorbeelden van kunnen achterhalen en diverse predikanten ontkennen ook dat dit in hun kerkgenootschap gebruikelijk is. Mocht iemand dat in zijn/haar directe omgeving toch hebben meegemaakt, dan horen we via vragen@refoweb.nl graag waar en wanneer dat is voorgevallen. Dan kunnen we deze vraag voorleggen aan de betreffende kerkenraad/voorganger.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

13 reacties
Roozemond
23-06-2012 / 09:54
Op www.prekenweb.nl staat een prachtige preek van ds. Vreugdenhil over de doop. Als je wilt weten hoe hij over bovestaande denkt in bijbels opzicht, raad ik je aan om die preek te beluisteren.
Dorah
23-06-2012 / 13:01
Helemaal niet jammer dat ds. Vreugdenhil hier geen antwoord op geeft. M.i. vinden veel mensen het veel te belangrijk hoe hij over dingen denkt. Daarnaast is er inderdaad al zoveel over geschreven dat er stof genoeg is om over na te denken. Misschien dat de preek waarnaar Roozemond verwijst erbij kan helpen maar soms denk ik dat bepaalde predikanten wel erg op een voetstuk worden geplaatst.
Roozemond
23-06-2012 / 13:48
@Dorah, je bent wel heel sterk overtuigd van je mening en je oordeel over anderen. Natuurlijk ben ik het met je eens dat we niemand op een voetstuk mogen plaatsen, maar als een ds. het in een taal kan zeggen die wij begrijpen en de pijnpunten aan durft te snijden van onze tijd, waarom zouden we dan niet naar hem mogen verwijzen? Ik proef iets in je reacties, maar dat kan aan mij liggen.

@jan28; het kan makkelijk zo zijn dat de redactie tot dit besluit is gekomen en deze vraag niet bij de betreffende ds. is aangekomen.
Kornelie
23-06-2012 / 16:42
@Roozemond: wil je aub. de link geven naar de preek waar je naar verwijst? Bedankt!
Johannes3vers16
23-06-2012 / 16:59
Beste vraagsteller, Jezus werd zelf ook opgedragen en gedoopt..............dus volop Bijbels toch net wat je zegt?!
Roozemond
23-06-2012 / 17:20
@Kornelie: http://www.prekenweb.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55&lang=nl&serid=4350
Roozemond
23-06-2012 / 23:41
Dus kort door de bocht gezegd maar wel in liefde: onderzoekt de schriften, want die zijn het die van Mij getuigen!

Gezegende zondag iedereen!
MUS
24-06-2012 / 13:28
Ach... je hebt een 'droge' kinderdoop en 'droge baptisten'. Focus je op de hoofdzaken. Kijk naar de beelden van ds. Vreugdenhil op www.refdag.nl uit Papoea en je ziet het verschil tussen hoofd- en bijzaken!
evangelist
25-06-2012 / 21:42
@johannes3vers16: Het opdragen van Jezus is niet hetzelfde als het opdragen van een kind in deze tijd.
Er staat nergens in de Bijbel een tekst waarop je je kunt beroepen om een baby te dopen. Er staat ook nergens in de Bijbel een tekst waarop je je kunt beroepen om een baby op te dragen.
Er staat wel heel duidelijk in de Bijbel dat je je eerst moet bekeren en dan moet laten dopen. Petrus roept in Handelingen 2:38 op tot bekering én doop. Petrus spreekt hier niet tot ongelovigen, maar tot degenen die met het geloof zijn grootgebracht. Degenen die zich hebben laten besnijden, die naar de wet als babytje de tempel zijn binnengebracht.
Het opdragen van een kind is een mooie manier om samen met je gemeente God te bedanken voor het nieuwe leven en gelijk ook te vragen of God dit kleine mensje wil zegenen. Het kind zal later zelf tot de keus moeten komen om zijn/haar hart aan God te geven, dit te belijden en zich daarop te laten dopen.
evangelist
25-06-2012 / 21:52
@jsbach; waarom dénk jij dat de kinderdoop de beste papieren heeft?
Heb je ooit in de Bijbel gelezen dat je een kind moet dopen? Heb je gelezen dat er een kind ís gedoopt?

Ik wil hier niet de kinderdoop bestrijden. Ik geloof dat er straks kinderen in de hemel zijn die opgedragen zijn. Ik geloof ook dat er straks in de hemel kinderen zijn die als baby gedoopt zijn. Beide staat God niet in de weg om in de harten van kinderen Zijn heil te bewerken.

@vragensteller: Welke schuld zou moeten worden beleden wanneer je vanuit een evangelische gemeente naar een reformatorische gemeente overgaat?
waldboy
26-06-2012 / 08:21
-We pakken een bijbeltekst en leggen de kinderdoop erin en ziedaar, de kinderdoop is in de bijbel terug te vinden.

Ik zie vaak dat het andersom is.
We hebben een bepaald onderwerp, hebben een mening daarover en pakken dan een Bijbeltekst erbij, die moet bevestigen dat onze mening. juist is. We spannen dan God voor ons karretje. We gebruiken op deze manier de Bijbel als een soort kaartenbak, waaruit we de tekst zoeken, die bij onze mening past.
Lelietje
30-06-2012 / 14:26
@ Roozemond: bedankt voor de tip om deze preek over de kinderdoop te luisteren! Ik zat er zelf ook wel mee hoe dat nu allemaal zat, nu is het me helemaal duidelijk! :)
dkw
01-07-2012 / 11:51
Het is eigenlijk heel simpel.
De doop word in de bijbel altijd in 1 adem genoemd met geloof.
Dus als je voorstander bent van de kinderdoop, is het noodzakelijk dat je als ouders een geloof hebt, dat je van Christus mag zijn.
Als je voorstander bent van de volwassendoop (geloofsdoop) is het ook noodzakelijk dat je zelf een geloof hebt, dat je van Christus mag zijn.

Voor beide geld dus een persoonlijk geloof, en dus niet dopen uit gewoonte omdat iedereen het in de kerk doet.
Als je als ouders een kind laat dopen behoor je ook aan het avondmaal te gaan, want dat is hetzelfde geloof, evenals de geloofsdoop op latere leeftijd.

Waarom word er toch heden ten dage zo moeilijk gedaan dat belijdenis, doop en avondmaal losgetrokken word van elkaar, dit hoort allemaal bij elkaar bijbels gezien en in het licht van de reformatie, waarom word daar zo overheen gewalst en mag iedereen belijdenis afleggen en laten dopen, ook mensen die zeggen dat ze (nog) geen deel hebben aan Christus.

Of het kinderdoop of volwassendoop (geloofsdoop) moet zijn, daar is al zoveel over geschreven, een ieder zij daarin in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, als er maar wel geloof bij is!!!

Terug in de tijd

Ik ben nu vijf weken zwanger en erg bang voor een miskraam. Vooral omdat ik nog niet zoveel van het kind voel, enz. Nu h...
3 reacties
23-06-2011
Ik kamp de laatste tijd met een groot probleem. Al jaren heb ik last van de vermoeidheidsziekte ME. Het kost mij ontzett...
4 reacties
23-06-2010
Ik ben 14 jaar. Ik ben de laatste tijd meer gaan schelden met allerlei erge scheldwoorden en dat komt denk ik door mijn ...
geen reacties
24-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering