Wat als God (een keer krachtig) tot je gesproken heeft en soms nog spreekt? Wat ...

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

21-06-2006, 00:00

Vraag

Wat als God (een keer krachtig) tot je gesproken heeft en soms nog spreekt? Wat moet je dan doen?
ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

God spreekt tot je door middel van Zijn geopenbaarde Woord: de Heilige Schrift, de Bijbel. Het Woord wordt gehoord als Woord van God, door de krachtige werkingen van de Heilige Geest, Die Heere is en Die levend maakt. Wat moet je doen? Hoor des HEEREN Woord!
 
Wat moet je doen? God danken, dat Hij spreekt door Zijn Woord. God danken dat Hij spreekt tot jóu! En: bidden om de gave van Zijn Geest, opdat je het Woord mag verstaan zoals God wil dat je het zult verstaan! In het bijzonder wel, als je meent dat je van Godswege een bepaalde opdracht krijgt. De vraag kan zijn: was dit woord werkelijk Góds Woord?
 
Er is een bekend verhaal uit de tijd van ds. Ledeboer. De vrouw van een boerenarbeider klaagde bij de dominee dat haar man niet meer wilde werken. Hij had een stem gehoord -zo zei hij- die hem vertelde: Je hoeft niet meer te werken. Ds.Ledeboer vroeg: Heb je boven in de schoorsteen een luikje? Dan ga ik naar boven. Maar zeg niets tegen uw man! De man kwam thuis en ging bij de haard zitten. Toen riep ds. Ledeboer van boven door het luikje: Jan, Jan!  Jan antwoordde: Ja, Heere. De stem uit het luikje zei: Je moet weer gaan werken hoor Jan!  Ja, Heere, ik zal het doen, zei Jan. Toen hij weg was, kwam dominee weer tevoorschijn (...). Een welgemeende en effectieve vorm van pastoraat, bedreven door een nuchtere dominee.
 
In alle eerlijkheid moet worden vastgesteld dat ook satan een zeer goed kenner is van de Schrift en dat hij zich kan voordoen als een engel van het licht. Daarbij schroomt hij het gebruik of (beter gezegd) misbruik van Bijbelteksten niet! Wat God geeft keert tot God weer met lofprijzing en dankzegging. Het verootmoedigt en verwondert! Bid God om licht en wijsheid!

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

geen reacties

Terug in de tijd

Zijn de Gereformeerde Gemeenten infralapsarisch? Zij prediken toch dat God verkiest uit het gevallen menselijk geslacht,...
geen reacties
21-06-2022
Gisteren kwam ineens deze vraag bij me op: God was op de aarde (zie het scheppingsverhaal), maar wanneer is de God de Va...
2 reacties
21-06-2016
Wij hadden wat vragen rond verkering. Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet als je verkering hebt? Wij hebben bijna ...
geen reacties
21-06-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering