Wat is het verschil in liefde tussen twee mensen onderling en de liefde tussen G...

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

17-06-2006, 00:00

Vraag

Wat is het verschil in liefde tussen twee mensen onderling en de liefde tussen God en een mens? Op deze vraag wordt vaak zo algemeen geantwoord met: "Gods liefde gaat veel dieper", of  "Gods liefde is volmaakt en dat van mensen niet". Maar wat betekent dat concreet? Waarin zijn beide liefdes zowel wél, als totaal niet met elkaar te vergelijken? Ik denk bijv. mijn vriend soms hoger te hebben staan dan God (daar ik met hem meer of bewuster bezig ben dan met Hem!).

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik beantwoord je vraag vanuit een rumoerige wereld diep in de jungle van Peru. We zijn bezig om alles klaar te maken voor een reis van twee dagen naar een andere stad om daar weer een cursus te houden. Even tijd om aan iets anders te denken. Ik wens je van harte Gods zegen en Gods liefde toe. Is je vraag niet helemaal beantwoord, reageer gerust.
 
Gods liefde is van een andere intentie, van een andere orde dan de onze. Het verschil tussen onze liefde en de liefde van God heeft niet direct te maken met “dieper”, maar meer met “van een andere orde”. Zij heet “Agapé”. God gaf vanuit deze liefde Zijn eniggeboren Zoon (Joh.1:14,18; 3:16,18). Deze teksten duiden op de geheel unieke betrekking van Jezus de Zoon, met de Vader. Hij is de Zoon in absolute zin. Het geeft bovendien aan dat God werkelijk ‘alles’ gaf (Zijn Enige) om Zijn liefde gestalte te geven. Hoe sterk is deze liefde? Onder andere: “Jezus kwam in de wereld” (2:15-17; 4:5; 5:19). Dit is de wereld die in het algemeen God afwijst en Jezus en alle gelovigen haat. Maar desondanks blijft deze wereld  het voorwerp van Gods liefde (Joh.3:16,17).

In Mat. 22:39 zegt Jezus: “Gij zult uw naaste liefhebben als jezelf.” Dan bedoelt Hij ook deze gevende liefde. En  die komt vanuit onze natuurlijke aard niet naar voren. Alleen wanneer de liefde van God in onze harten woont zal dit een afspiegeling geven naar onze naasten. Echte liefde voor onze naasten vloeit voort uit Gods liefde tot ons.

Dat je met je vriend meer en bewuster bezig bent kan ik me heel goed voorstellen. Je bent aan het bouwen aan je toekomst. Je hebt verlangens naar elkaar. Je wilt helemaal van elkaar zijn. Je vriend vervult bepaalde verlangens die in een mens ingeschapen zijn. Deze liefde mag nooit de liefde tot God verdringen of in de weg staan. Kan juist de liefde tot God verdiepen. Spreek met je vriend over God en je zult ervaren dat je samen nog veel meer en intenser God kunt liefhebben. Het één behoeft het andere niet in de weg te staan.

Met vriendelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb bijna 1,5 jaar verkering. We hebben al trouwplannen. Ik heb soms behoefte aan knuffelen en om gevoelens van opwin...
5 reacties
17-06-2010
In het Pinksterweekend wordt traditiegetrouw de RoPaRun gehouden, een evenement waarbij afwisselend per fiets of hardlop...
geen reacties
18-06-2019
Geachte lezer. Gisteren las ik in een theologisch werk over de zogenaamde groep 'onbekommerden'. Zij staan rondom de eng...
15 reacties
17-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering