Hoe kan een mens eigenlijk verschijnen voor God? Hij is zo hoogverheven en wij z...

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

10-06-2006, 00:00

Vraag

Hoe kan een mens eigenlijk verschijnen voor God? Hij is zo hoogverheven en wij zulke nietige mensjes!? Nog een vraag, al een geruime tijd worstel ik ermee, ik wil wel geloven maar het bidden gaat zo verschrikkelijk lastig; of ik vergeet het of ik val tijdens het bidden in slaap! Ik wil graag een kind van God worden. Ik heb er ook al om gebeden, maar het lijkt wel of Hij mij niet hoort. HEERE ik kan het niet, maar wilt u mij helpen? Ik krijg geen antwoord, maar straks is het te laat! Ik kan zo niet sterven! Wat moet ik doen?! Ik hoop dat u mij kunt helpen!

Antwoord

Beste vriend/in,

Misschien dacht je: geen antwoord!  Ik heb nou allang geleden een vraag gesteld en nog geen antwoord. Dat betekent niet dat ik je vraag niet ontvangen heb. Ook niet dat ik er niet mee bezig geweest ben. Zo is het ook met jouw gebed. Een onbeantwoord gebed is geen ongehoord gebed (Matt. 15:23). De Heere heeft het zeker gehoord hoe krom en arm en ellendig je gebed ook maar is (Ps. 147:9).

Je schrijft over grote problemen: Niet voor God kunnen verschijnen; niet kunnen geloven;  niet kunnen bidden; graag kind van God worden; kan niet sterven en God ontmoeten.  En dan hoop je dat ik je kan helpen. Helaas, mijn vriend, geen mens kan jou echt helpen (Ps. 60:13). Geen mens op de aarde kan jou helpen om voor God te verschijnen want we zijn allemaal door en door zondig. Niemand kan jou bijstaan als je voor God moet verschijnen (Ps. 49:8). Geen predikant kan jou helpen om echt te bidden en niet in slaap te vallen (Rom. 9:16). Omdat er geen mens is die ons kan helpen, daarom heeft God Zelf een Helper gestuurd. Wat een genadig en goedertieren God. Hij is niet alleen een “helper.” Hij is een volkomen Zaligmaker, een Redder, een Almachtige God. Voor Hem was er geen geval waar Hij moest erkennen: “Hier kan ik niets doen.” De Heere Jezus Christus is bij machte om jou te helpen.  “Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. Waarom Hij ook volkomelijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden” (Heb. 7:24-25).

Je kent wel de gelijkenis in Matt. 22, over de koninklijke bruiloft. Niemand van de gasten kon voor de koning verschijnen in hun kleren. Het waren waarschijnlijk allemaal vodden (vs. 10). Bij het binnen komen kreeg ieder een “bruiloftskleed aangereikt.” Als ze dat aandeden, zagen ze er perfect uit. Een weigerde het. Hij dacht zeker dat zijn kleren goed genoeg waren. Hij werd uit de zaal verwijderd en weggeworpen. Niet omdat hij geen goede kleren had want dat had niemand. Maar omdat hij het bruiloftskleed verwierp.

Jij hebt van nature ook geen ‘kleren’ om voor de Koning van Heiligheid te verschijnen. Wij zijn allemaal nietige en zondige mensen. Er is in ons geen heiligheid of gerechtigheid. Alles is verdorven en schuld. Maar in het Evangelie stelt God Zijn bruiloftskleed voor. Het is Zijn eigen Zoon. Het is Zijn bloed en Zijn verdienste die dit bruiloftskleed voorstellen. Alleen als we gekleed mogen zijn in het werk van de Heere Jezus Christus kunnen we God ontmoeten. Onlangs hebben we de hemelvaart van de Heere Jezus herdacht. Hij is daar aan het werk. Tot wat doel... “dat wederhorigen (opstandigen) bij Hem mogen wonen” Ps. 68:19. Alleen door Hem kan God met zulke mensen wonen. Lees nog maar eens mee: “Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederige geest is, opdat ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden” (Jer. 57:15).  Hoe verbrijzeld kunnen we ons voelen als de zonde zonde wordt! Dan kruipen we in de diepte weg. Schaamte vervuld onze ziel. Zo kan je toch niet voor God verschijnen. Nee, inderdaad niet. Maar als we in de Heere Jezus mogen schuilen en God vragen (zoals het in Hebreeuws staat): “Tot U, O HEERE, vlucht ik (vertrouwend); laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door UW gerechtigheid” (Ps. 31:2).  Wij hebben geen gerechtigheid (bruiloftskleed) maar Hij biedt ons Zijn bruiloftskleed aan (Open. 3:18).

Niemand kan jou helpen met bidden. We kunnen wel allerlei gebedjes uit ons hoofd leren maar dat is geen bidden. Anderen mogen en moeten zeker voor je bidden maar dat leert ons nog geen echt bidden. Laat je gebed dan zijn dat de Heere jezelf leert bidden (Lukas 11:1). Voor echt bidden hebben we God’s Geest nodig (Rom. 8:26). Wat een wonder dat die Geest ook gegeven is in dat genadeverbond. Ook Hij is gekomen op deze aarde (Pinksteren) om het werk van zaligmaken te volbrengen in de harte van zondaren. Ook om echt bidden te leren.

Je wilt wel graag een “kind van God” worden. Waarom wil je dat zo graag? Een kind van God worden betekent ook dagelijks het “kruis opnemen en Hem te volgen.” Dat zal niet makkelijk zijn; nee, dat snijdt diep in ons verdorven leven en gaat rechtstreeks tegen onze natuur in. Kan het zijn dat de Heere in ons ontdekt een tweespaltigheid? Wel graag een “kind” maar niet graag een “knecht of zoon” die Hem eren (Mal. 1:6)?

Daarom, vriend, de Drie-enig God kan jou helpen en moet jou helpen. Zoek het aan Zijn voeten.  Leg dan maar je vinger bij Zijn Woord en pleit op Zijn eigen belofte, zoals die in de berijmde Psalm staat, “ Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, Mild en overvloedig.”

Lees die hele Psalm maar door (Ps. 81) en let vooral op het laatste gedeelte.

Gods genade toegewenst,
Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wat kan er gedaan worden aan terugtrekkend tandvlees? Ik heb het aan de tandarts gevraagd, maar die zei dat er niets aan...
1 reactie
10-06-2010
Is het de bedoeling dat een vrouw van een predikant ook pastoraal werker is? Onze predikant heeft al heel veel fouten ge...
1 reactie
10-06-2015
Waarom merk ik zo weinig van de onderlinge liefde juist in de kerk? Waarom wordt er vaak over je gesproken met een onder...
geen reacties
11-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering