Psychiatrische ziekten en de duivel

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

07-08-2002, 00:00

Vraag

Ik ben voor onze studentenvereniging op zoek naar informatie over psychiatrische ziektebeelden. De concrete heikele vraag is: komen alle psychiatrische ziekten van de duivel? Zijn al die mensen dan bezeten van de duivel? En weet u ook iets over over psychiatrische ziektebeelden volgens de Bijbel? Ik hoop dat u daar nog een paar interessante artikelen over weet of dat u Bijbelteksten kunt aandragen m.b.t. dit onderwerp.

Antwoord

In feite zijn alle ziekten zowel lichamelijk als psychisch een gevolg van de zondeval. Dat is iets anders dan bezetenheid. Bezetenheid wil zeggen dat de satan echt in jou als mens is gaan wonen, dat gaat veel verder dan het "alleen" maar doen van zonden zoals wij allemaal doen. Je mag dus absoluut niet zeggen dat mensen die psychisch ziek zijn, in feite bezeten zouden zijn. Dat zeg je immers ook niet van lichamelijke ziekten.

Bovendien kan men bij psychiatrische ziektebeelden ook steeds vaker aantonen als zijnde stoornissen in de stofwisseling van bepaalde gebieden in de hersenen, zoals bij vitale depressies en schizofrenie.

Wanneer kun je nu spreken van bezetenheid? Dat is wanneer je openstaat voor het occulte, dan geef je de satan toegang in je leven. Dus vandaar ook dat je je verre moet houden van die dingen.

Je zou hierover ook informatie kunnen inwinnen bij Dr. R. Schoonhoven uit Veenendaal, psychiater en theoloog.

Ali Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

ziekte
geen reacties

Terug in de tijd

Graag aan iemand van de Ger. Gem. Wat is het verschil tussen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk toetreden tot het Heilig...
31 reacties
08-08-2015
In alle kerken wordt het Woord van God gehoord. Achter de stem van de dominee klinkt de stem van God. Dat wat de dominee...
geen reacties
07-08-2007
Ik ben afgevallen. Nu word ik niet meer ongesteld. Is dit normaal? Ik weet het niet meer.
geen reacties
07-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering