Kruisdragen

Ds. A. van Wijk / 1 reactie

07-08-2012, 16:29

Vraag

Mijn vraag gaat over de volgende tekst: Lukas 14:26 en 27. "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn." De kanttekening zegt over "wie zijn kruis niet draagt" het volgende: "Dat is, wie niet gezind en bereid is naar Mijn voorbeeld en om Mijnentwil vervolging en verdrukking te lijden." Vat ik het zo goed op, dat iemand die zijn kruis niet draagt, dus niet bij Jezus kan horen? Stel het volgende: Iemand die zich in een psychisch zwakke situatie bevindt, het zicht op God verloren is (dus niet meer aan God vraagt of Hij wil helpen) die zijn/haar kruis zonder God probeert te dragen, omdat diegene vindt dat God toch niet helpt. Ondertussen is er wel het besef dat Hij bestaat, maar die gedachte dringt hij/zij ver weg. Nu vroeg ik me twee dingen af: Hoe moet je deze tekst aan mensen uitleggen die depressief zijn of door wat dan ook in een psychisch zwakke situatie verkeren, want welk een deprimerende uitwerking kan deze tekst hebben! Hoe kunnen deze personen het zicht op God weer terugkrijgen? Van nature zal niemand zijn/haar 'kruis' gemakkelijk kunnen dragen, maar ik vraag het me af, juist voor die personen die zich in de beschreven situatie bevinden. Zoals u begrijpt gaat het om het volgende: Hoe kan ik zo iemand helpen en Gods troost en liefde duidelijk maken?

Antwoord

De woorden van de Heere Jezus zijn duidelijk. Iets of iemand anders naast of boven Hem gaat niet samen met het volgen van Hem. Wellicht dat het voorbeeld van de gelovigen als de bruid en Christus als de Bruidegom zinvol is: De Bruidegom volgen kan niet zonder kruisdragen. Wat wel belangrijk is: Hij geeft als Bruidegom alles, gaf tot en met Zijn leven voor Zijn bruid, en wil ook krachten geven om Hem te volgen. Het bevel in de tekst is geen zaak van eigen kracht.

In aansluiting hierop over het punt van psychische zwakte: Algemeen: We zijn kleine mensen, juist in zo'n situatie zie je dat. We mogen om te beginnen bidden om goede woorden, ook dat gepaste woorden niet afketsen. Daarnaast dat, als er hulp voor de psychische nood is, deze hulp ook gezegend mag worden. Verder, met het oog nader op het aangesneden punt: Het is waar dat God niet altijd zo helpt als wij zouden willen, en dat doet zeer. Toch is er iets dat onze aandacht wel mag trekken, als we menen: "Waar is God toch? Al deze dingen zijn tegen mij!" Wie gaat zien op wat Christus er voor over had om mensen te redden die vanwege hun zonden alle troost voor eeuwig hadden moeten missen, die ziet dat op zichzelf zo zware kruisdragen in het teken van Zijn liefde staan: Dan heb je reden te bewonderen dat je het vloekdragen aan Hem mag overlaten, het wordt een dragen van het kruis "achter Jezus."

Ds. A. van Wijk

Ds. A. van Wijk

 • Geboortedatum:
  10-02-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Herkingen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

depressiefkruis
1 reactie
AHHK76
08-08-2012 / 09:32
Vraagsteller: Misschien haal je twee dingen door elkaar: de kanttekening noemt vervolging en verdrukking om Mijnentwil. Of je daartoe bereidt bent. Dat kunnen alleen kinderen van God als de Heere hen daartoe bereid maakt. Volgens mij gaat het dan om lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Dat is meestal iets anders dan een psychisch kruis...
Als iemand hele traumatische dingen heeft meegemaakt en daarin niet kan zien dat God toch helpt en zorgt, dan is dat heel begrijpelijk. Dat betekent lang niet altijd dat iemand niet bij God hoort. Ook kinderen van God kennen depressieve momenten. Denk bijvoorbeeld aan Elia, die vroeg of de Heere hem weg wilde nemen. 1 Koningen 19 : 4.
Als mensen God niet kunnen zien door alle moeiten heen, kun je soms beter niet met Bijbelteksten enzo komen. Probeer te helpen door luisteren, een kaartje en meeleven en door te bidden voor hem/haar. En als je toch iets over God wilt zeggen...?! Dan mag je zeggen dat je voor hem/haar bidt en zeggen dat ze al hun vragen en zorgen en pijn voor God neer mogen leggen. Dat je God zelf ook niet altijd begrijpt, maar dat je wel weet dat God wil helpen. Dat Hij dat heeft beloofd in de Bijbel. Soms kan het door depressie lijken dat mensen niet bij God kunnen komen. Daarom is er zelfs een boekje met de titel: Toen mensen spraken en God zweeg. Denk ook aan het gedicht: Voetstappen in het zand. Achteraf zien mensen soms dat God er was, ook al zagen zij het niet. Sterkte!!!

Terug in de tijd

Zal proberen ons probleem zo kort mogelijk te omschrijven. Ik ben een meisje van 19 en ik heb al 2,5 jaar verkering (hij...
geen reacties
07-08-2002
Ik ben bezig met een scriptie voor godsdienst die gaat over de vreugdevolle boodschap van de Dordtse Leerregels, de blij...
2 reacties
08-08-2017
Bij de vragen over liefde kwam ik er ook een tegen van een meisje dat verliefd was. Ik ben zelf ook heel erg verliefd. D...
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering