Kinderen des koninkrijks uitgeworpen

Ds. N. den Ouden / geen reacties

23-05-2006, 00:00

Vraag

In Mattheus 8:12 staat dat de kinderen des koninkrijks uitgeworpen zullen worden in de buitenste duisternis. Wie worden hier bedoeld met de kinderen des koninkrijks? In vers 11 heeft Jezus het over het Koninkrijk der hemelen. Bedoelt Hij de kinderen van dat Koninkrijk in vers 12?

Antwoord

Goede vraag van een opmerkzame bijbellezer. De tekst waar de vraag over gaat, staat in de context van de geschiedenis van de hoofdman over honderd. Dat was een Romein en een heiden dus. Hij kwam in geloof en nederigheid tot Jezus, zelfs zo dat Jezus gezegd heeft: Ik heb zo groot een geloof in Israël niet gevonden. Christus voegt daaraan toe dat er velen zullen komen van Oosten en Westen (uit de volkeren) en aanzitten met de aartsvaders van Israël, Abraham, Izak en Jakob.

En dan volgt de tekst over de kinderen van het koninkrijk die buitengeworpen zullen worden. Daarmee bedoelt Christus onmiskenbaar de kinderen Israëls, de joden. Zij zijn kinderen van het koninkrijk. Zij dragen het teken van de besnijdenis. Met hen en met hun vaderen heeft de Heere Zijn verbond opgericht. Voor hen heeft Mattheus trouwens ook in de eerste plaats zijn evangelie geschreven. Hij wijst daarom ook zo met nadruk steeds weer terug naar het Oude Testament: Opdat vervuld zou worden hetgeen geschreven is...Aangrijpend is dan wel de lijn die in heel dit evangelie te zien is: Wijzen uit het oosten komen om het Kindeke Jezus te aanbidden, maar de schriftgeleerden en andere inwoners van Jeruzalem nemen de moeite niet om te gaan kijken. Aan het eind verwerpen de joden de Christus en eisen Zijn kruisdood, terwijl een heidense hoofdman over honderd van Hem gaat belijden: Waarlijk deze was Gods Zoon. De genoemde tekst vertolkt ook die boodschap: De joden hebben Christus verworpen. Heidenen belijden Hem, en gaan hen voor.

Die lijn is ook door te trekken naar ons. Ook wij zijn kinderen van het koninkrijk: Ingelijfd in Gods verbond. Zijn kinderen dus. Maar als wij Christus verwerpen, zullen wij, ook al zijn wij gedoopt, verworpen worden en dan zelfs zwaarder straf ontvangen.

Blijft wel staan dat de Heere met Israël ook nog zijn plan heeft. Maar de waarschuwing van deze tekst blijft staan, en in ook wat onszelf betreft wel duidelijk genoeg. Hopelijk is hiermee je vraag beantwoord.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik hoor verschillende meningen over zwemmen in openbare gelegenheden (strand, zwembad etc.). Zelf vind ik het heerlijk o...
4 reacties
24-05-2016
Negen jaar geleden begon ik mijn eerste relatie. Dat ging uit, daarna had ik nog een relatie, maar die is ook uitgegaan....
geen reacties
23-05-2009
Hoe moet ik omgaan met faalangst? Ik ben bijna dertig en heb er in mijn dagelijks leven er nog steeds dagelijks mee te m...
geen reacties
24-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering