Wat zegt de bijbel over wel/niet (en hoe) verjaardag vieren?

Ds. J. Prins / geen reacties

16-05-2006, 00:00

Vraag

Wat zegt de bijbel over wel/niet (en hoe) verjaardag vieren?

Antwoord

Beste vragensteller,

In de Bijbel worden voorzover ik weet maar twee verjaardagen vermeld.  Namelijk die van de Farao in Egypte (Genesis 40). En die van koning Herodes (Mattheüs 14 en Markus 6). Beiden zijn heiden. En op hun verjaardagen worden twee mensen gedood, namelijk de bakker en Johannes de Doper. Een feest in een heidense setting dus. Bepaald niet christelijk. Dat zien we ook verder wel op het verjaardagsfeest van Herodes. Verschillende kerkvaders waren tegen het vieren van verjaardagen. Maar zeer waarschijnlijk omdat op zulke feesten het oude heidense levensgevoel weer zou boven komen. En op het feest de alcoholhoudende drank te rijkelijk zou vloeien. En de mensen veel te veel zouden eten. Daarmee deden ze de Heere oneer aan en gaven ze de heidenen redenen om te zeggen dat de christenen niet veel anders waren dan zijzelf. Misschien moeten sommige ‘christelijke’ verjaardagen en feesten in dit opzicht ook wel eens tegen het licht gehouden worden. In hoeverre zijn onze feesten ‘christelijk’?

Maar het vieren van feesten is zeker bijbels. Denk bijvoorbeeld aan de in gebruik name van de Tempel. Aan Abraham, die een grote maaltijd maakte op de dag dat Izak “gespeend” werd (Genesis 21). Je kunt ook denken aan de Heere Jezus die Zelf op de bruiloft te Kana water in wijn veranderde. We kunnen ook denken aan het feest dat de vader geeft als zijn verloren zoon weer thuis komt!

Er is dus niets op tegen om een verjaardag, een huwelijk e.d. te vieren. Alleen de vraag daarbij is hoe doen we dat? Bijbels is het om op die momenten Gods grote daden, Zijn trouw en zorg voor ons te gedenken. Want Hij gaf en onderhield dat alles. Daarom dient Hij dan ook de lof en eer te ontvangen! En... kan de Heere Jezus ook op ons feest aanwezig zijn? In dat licht gezien mogen we deze dingen ontspannen en met blijdschap vieren. Waarbij wat extra eten en drinken zeker zijn toegestaan.

Het komt er steeds in ons leven op aan of we de dingen doen in het geloof! Want dat leert ons vragen naar de wil van de Heere. Dan zullen we ook proberen onze feesten op een positieve en zinvolle manier inhoud te geven. Waarbij dankbare vreugde de boventoon dient te hebben. We hebben daarbij altijd weer de leiding nodig van de Geest door het Woord en de hartelijke geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus. Anders wordt het of een zuur feest of een losbollig feest.

Maar waar de Heere Jezus ‘aanwezig’ is, worden de diepe tonen van liefde, ootmoed, blijdschap, verwondering, dankbaarheid en verbondenheid met de Heere en elkaar geproefd!

Met vriendelijke groet,
Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

verjaardag
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin en ik zouden het leuk vinden om een cursus voor een klassieke dans te volgen, bijvoorbeeld een wals of iet...
2 reacties
16-05-2017
Hoe kan ik het beste omgaan met een kind van vier dat heel veel aandacht vraagt? Ik heb het idee dat de jongere kinderen...
1 reactie
16-05-2011
Als ik ongesteld ben en een tampon gebruik, stopt mijn bloedverlies een dag of twee voordat het weer gaat 'lopen'. Als i...
geen reacties
16-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering