Leven niet meer aankunnen

Ds. A.K. Wallet / 5 reacties

16-05-2012, 13:28

Vraag

De laatste tijd voel ik mij zo verschrikkelijk verdrietig, alles is mij te veel. Het huishouden, gezin, nevenactiviteiten. Ik kan dit leven niet meer aan. Ik heb dan zo'n verlangen om voor altijd bij de Heere te zijn. Hem voor eeuwig groot te maken. Is dit een goed verlangen of wordt dit door de duivel ingegeven? Maak een eind aan je leven, dan ben je voor altijd bij de Heere... Mensen die een eind aan hun leven maken, kunnen toch niet behouden worden?

Antwoord

Beste vrager

Een diep ingrijpende vraag. Het gaat om de zin van het leven. Ik begrijp dat er veel zorgen zijn in uw leven. Dan wordt alles even teveel. Ik neem aan dat u bij uw arts geweest bent en daar nog steeds onder behandeling bent. U hebt therapie en medicamenten nodig. Als u een blindedarmontsteking hebt, moet u geopereerd worden. Als u nu iets van psychische aard hebt , moet u eveneens behandeld worden. Dat is wat God van u vraagt. Hij geeft middelen en artsen die u kunnen helpen, onder de zegen van de Heere. Dus dat moet u eerst doen.

Vervolgens de lijn die u trekt naar het verlangen om  uit het leven te stappen. Ik denk niet dat u daarmee op de rechte weg bent. Wij kunnen zorgen hebben, maar de zorgen mogen ons niet hebben. We lezen in Matth.6: 25 en volgende dat we niet bezorgd moeten zijn over ons leven. Niet dat wij niet moeten zorgen, maar niet overbezorgd zijn. Waarom niet? Omdat de Heere voor ons zorgt. Petrus schrijft: werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7). Vertel alles aan Hem, Die een hoorder der gebeden is. Denk aan het mooie vers als u ’s morgens opstaat:

God blijft voor u zorgen
Goed is de Heer’
En met elke morgen
Keert Zijn goedheid weer.
Schoon ge in ’t verdriet
Nergens uitkomst ziet
Groter dan de Helper
Is de nood toch niet
Wat ons ontviele ,
Redder in nood
Red slechts onze zielen  
Uit zonde en dood.

Hoe donker ook Gods weg mag wezen; Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Leg de vinger maar bij het Woord van God en pleit er op. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Mag je een eind aan het leven maken? De zorgen kunnen zo groot zijn. Mag ik u een voorbeeld noemen uit de Bijbel? Ik denk aan Elia. Hij had geweldig voor God gewerkt. Daarna hoort hij dat Izebel hem wil doden. Dan ziet hij het niet meer zitten. In 1 Koningen 19 horen we zijn ontboezemingen: hij bad dat hij mocht sterven. Ik vind het genoeg. Neem mij maar weg.
Doet de Heere dat? Welnee. De Heere zoekt hem op in zijn ellende en zegt tegen hem dat hij moet opstaan en eten. Ja, de Heere Zelf zorgde dat er eten en drinken voor Hem was. En hij at en dronk en kon verder door de kracht die God hem gaf. Elia had nog veel te doen.

U hebt ook nog taken. God wil dat u daarmee verder gaat. En zijn God gaf  Elia de kracht en de Heere Zelf ging met hem. Later in 2 Kon. 2 gaat hij wel sterven, maar op Gods tijd. God neemt hem op in Zijne heerlijkheid. Wij mogen nooit de hand aan onszelf slaan, maar ons door de Heere laten leiden. Het leven is ons gegeven, maar de Heere bepaalt het begin en het einde van ons leven. Geen hand aan onszelf slaan, maar Gods hand op ons weten. Ps.139: "Gij zet Uw hand op mij." O wat geweldig. Denk aan uw doop. Er staan nergens beloften voor hen die zichzelf doden. Wel beloften dat de Heere ons zal bewaren in het uur van de verzoeking door de duivel. "Ga weg satan. Ik vertrouw op God en ik zal niet vrezen." Het is niet voor niets dat onze Heere Jezus ons heeft leren bidden: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. De Heere Jezus heeft de strijd gestreden opdat wij leven zouden. Hij zegt: Ik leef en gij zult leven. Laten we bang zijn dat Gods naam door ons en door onze daden gelasterd wordt. Denk aan de eer van God.

Tenslotte, Jesaja  40:29: Hij geeft de moede kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. Gevouwen handen worden bewaard voor zichzelf slaande handen. "Geef uw lot in handen van de Vader, Laat de toekomst over aan de Heer’, hart vol onrust, ziet Zijn licht komt nader. En de bergen werpt Zijn almacht neer."

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

doodswenssuicide
5 reacties
Roozemond
16-05-2012 / 17:22
We bidden voor je!
vlokje
16-05-2012 / 18:04
Heb je mensen om je heen tegen wie je deze dingen kunt uitspreken? Als alles je teveel is geworden zien anderen om je heen dat vaak niet, maar jij mag het aangeven, zodat mensen je vaak heel graag willen bijstaan. Mensen die de zorg voor je kinderen en/of huishouden kunnen verlichten zodat jij regelmatig even kunt bijtanken. Je man, weet die ervan? Mannen weten ook praktisch vaak niet wat het een moeder kost, de hele dag je gezin runnen. Neem een stapje: Zeg het tegen mensen. Als je man, ouders, familie of vrienden het niet weten kun je niet verwachten dat ze het maar aanvoelen. Wij moeders zijn geneigd te denken dat het een schande is als je een helpende hand kunt gebruiken... Heel herkenbaar, maar niemand is er mee gebaat. Heb je dit al gedaan dan hoop ik inderdaad ook dat je hulp verderop zoekt. Maar jezelf uiten kan al zoveel veranderen. Tob niet door, niemand kan non-stop voor anderen zorgen.
Daniel
16-05-2012 / 20:11
Net als Roozemond bidt ik ook voor je.
Net als vlokje denk ik wat zou je kunnen veranderen in je leven.
Soms help lezen in de bijbel, soms zelfs dat niet meer, Saul pleegde zelfmoord (1Sam. 31:4). Stierf Saul gered?
Alleen God weet het.

Jezus zei: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij” (Joh. 14 : 6). Tevens zei Hij: “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden” (Joh. 10 : 9). Er bestaat geen twijfel over, Wie de Weg en de Deur is. De Weg en de Deur is Jezus Christus. U zegt: “we moeten nog steeds strijden om in te gaan”. Maar wanneer u wederom geboren bent, dan hebt u uw zonden beleden, dan hebt u Jezus aangenomen en bent u verzegeld met de Heilige Geest! Dan bent u dus binnen, en hoeft er wat uw behoud betreft niets gestreden te worden: Jezus heeft het voor u gedaan!

Soms helpt een gedicht van iemand die het ook zo moeilijk heeft gehad.


Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
ik ben mij zelve moede en ik ben
het zoeken moe naar God, die ik niet ken,
en die ik toch zo gaarne kenne zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
maar bovenal het zoeken naar mijn God! -
ik ben het zoeken moede - maar God niet.

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.

O, wonderbare goedheid van de Heer,
die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
die alle dingen, en ook mij verdraagt.

Jacqueline E. van der Waals (1868-19

De dichteres was ook in moeilijke omstandigheden en
toch breekt het licht door in de laatste strofen.
Ze weet haar zonde vergeven.
En ervaart de wonderbare goedheid van de Heer.

Ik wens dat vraagstelster ook toe.
AHHK76
16-05-2012 / 21:10
Lieve vraagsteller, Uit ervaring weet ik een beetje hoe je je voelt. Je verlangen bij God te zijn, verlost van zonde, verdriet en pijn... dat is op zich niet verkeerd! Maar zelf een einde aan je leven maken, dat is niet de weg. Dat je daarnaar verlangt, betekent dat je hulp nodig hebt. Je bent overspannen/overbelast/depressief/burn-out. Daarvoor moet je naar de dokter en/of hulpverlener gaan. Je hebt rust/medicijnen/begeleiding nodig.
Dan ga je het leven weer anders bekijken! Dan ga je ernaar verlangen je taken weer verder te doen.
Als je een levende relatie met God hebt en je pleegt zelfmoord... Dan geloof ik dat God jou ook dan in genade zal aannemen! Maar je laat echt een grote puinhoop/wanhoop achter voor de mensen die achterblijven! Doe dat alsjeblieft niet.
Ik liep er ook mee of het zonde was, dat ik ernaar verlangde dat mijn leven voorbij was. Toen wist ik dat als het zonde was, God mij ook dat vergeven wilde. Door hulp ben ik weer opgekrabbeld uit het diepe dal, waar ik in zat.
Ik hoop/bid/wens dat jij ook weer gaat zien dat de zon schijnt en dat God voor je zorgt en jou helpt!
Als je geen mensen hebt, waar je mee kunt praten dan mag je mij mailen. Je kunt dan mijn mailadres opvragen bij de redactie. Veel sterkte!
altijdwat
19-05-2012 / 01:14
Lieve vraagsteller, zoek hulp! Ik voelde je eenzaamheid toen ik je vraag las...Je bent op zoek naar geborgenheid en veiligheid. Je zoekt die bij God, dat is ook goed. Maar zolang God jou nog een taak en plicht op deze aarde geeft mag je mensen om je heen ook om een stukje veiligheid en geborgenheid vragen. God bestuurt alle dingen, ook dat je deze vraag hier ging stellen. Ik hoop dat het een middel mag zijn om daadwerkelijk wat te gaan doen. Misschien vind je het moeilijk nog op mensen te vertrouwen, dan heb je eerst ook weer een beetje zelfvertrouwen nodig. Mijn tip daarom is, bel je huisarts of een psycholoog.

Heel veel sterkte.

Terug in de tijd

Wat is de visie van de reformatorische kerken op het martelaarschap? Ik weet dat heiligen niet als zodanig erkend worden...
geen reacties
16-05-2014
Mijn zus heeft schizofrenie! Ze heeft het erg moeilijk! Last van stemmen in haar hoofd etc! Mijn vraag is: Zou dit ook o...
geen reacties
16-05-2013
Toen ik een jaar of 11 was, ik ben nu 16, ben ik misbruikt door mijn vader. Nu zit ik met het probleem dat ik bang voor ...
geen reacties
16-05-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering