Misvormde en gehandicapte in de hemel

dr. J. Hoek / geen reacties

09-07-2005, 00:00

Vraag

Mijn vraag is hoe misvormde en gehandicapte mensen er in de hemel uitzien. Is er op grond van de bijbel een duidelijk antwoord te geven op deze vraag? Alvast bedankt!

Antwoord

Ik veronderstel dat de vraagsteller vooral denkt aan de nieuwe aarde, wanneer de lichamelijke opstanding zal hebben plaatsgevonden. In de hemel zijn de zaligen immers niet lichamelijk, maar alleen geestelijk aanwezig. Daar kan dan ook geen sprake zijn van enige lichamelijke handicap. Evenmin van verstandelijke onvolkomenheid. Er is volmaaktheid in heiligheid en heerlijkheid. Hier zullen de verstandelijk gehandicapten op geen enkele wijze de mindere zijn van de overigen.

Dat laatste geldt ook voor het leven op de nieuwe aarde nadat de lichamen in heerlijkheid, onverderfelijkheid en kracht uit het stof zijn herrezen. Onze nieuwe lichamen zullen nog steeds onze eigen lichamen zijn, maar toch zo heel anders. Niet meer aan dood of ziekte onderworpen, vrij van alle handicaps. De blinde zal zien, de dove zal horen, de kreupele zal springen als een hert.

Geweldig vooruitzicht voor allen die in leven en sterven hun hoop gevestigd hebben op God, die in Christus Jezus niet alleen onze Schepper, maar ook onze Verlosser en Herschepper is!

Ds. J. Hoek

dr. J. Hoek

dr. J. Hoek

 • Geboortedatum:
  04-09-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Chr. Hogeschool Ede

Tags in dit artikel:

handicaphemelNieuwe hemel en aarde
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd word ik geplaagd door schuldgevoel. Toen ik een puber was heb ik een aantal jongens gezoend, zonder dat ...
2 reacties
09-07-2013
Mijn vriend waar ik nu twee jaar verkering mee heb, wil niet dat ik meega met een bepaalde vriendengroep van hem. Hij ge...
1 reactie
09-07-2009
Aan iemand van de Ger. Gem. Men zegt wel eens dat iedere zonde even erg is. Ik heb moeite met deze opvatting. Klopt het ...
2 reacties
09-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering