Verspreiding van de mensheid over de aarde (2)

Ds. M. Pronk / Geen reacties

21-04-2006, 00:00

Vraag

In een antwoord van ds. Pronk aangaande de verspreiding van de mensheid over de aarde mis ik nog een belangrijk aspect. God schiep Adam en Eva. Na de zondeval worden hieruit Kaïn en Abel geboren. Kaïn slaat vervolgens zijn broer dood en trekt daarna naar het land Nod. Vervolgens staat er dat hij daar zijn huisvrouw bekende en zich vermenigvuldigde. Mijn stelling is dus dat God niet alleen Adam en Eva schiep, maar ook nog andere mensen. Anders zou immers de opdracht tot vermenigvuldigen misplaatst zijn geweest. Hoe moet ik dit zien? Zelf denk ik dat we moeten accepteren dat God het niet nodig heeft gevonden om ons volledige inzage in Zijn scheppingsdaden te geven en dat Adam en Eva daarom als model staan voor de hele schepping (en zondeval)?

Verdergaand op een antwoord van ds. Pronk aangaande de verspreiding van de volkeren over de aarde. Toen Columbus Amerika ontdekte woonden daar al indianen. Mijn vraag is: hoe zijn die daar gekomen, uitgaande van het gegeven dat de volken zich vanuit het Midden-Oosten hebben verspreid zoals ds Pronk schrijft? Had men toen ook de mogelijkheid om zeewaardige boten te maken of waren de continenten meer tegen elkaar aan geschoven en was de afstand tussen Europa en de VS over water dus veel kleiner dan die nu is?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

De kwestie van het ontstaan van de mensheid is inderdaad een buitengewoon boeiende zaak. De Heere schiep de mens en zijn vrouw. Adam en Manninne. God zegende hen en zei: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. God zegent en geeft een opdracht. Zijn opdracht is tegelijk een zegen. Wat God eist dat geeft Hij dan ook. Hij eist de vermenigvuldiging welke Hij zelf als een zegen schenkt. Deze opdracht impliceert niet dat er meer mensen buiten Adam en Manninne geschapen zijn.

Verder lezen we dat Kaïn zijn broer Abel doodslaat. De Heere vervloekt hem en zegt dat hij op de aarde zwervende en dolende zal zijn. Kaïn zal verder als een zwerveling leven. Een bedoeïenenbestaan. In een opgejaagd bestaan op aarde onder de toorn van de Heere. Kaïn werpt tegen de Heere op dat dan al wie hem vindt hem zal doodslaan. Kaïn moet een voor hem vreemd gebied binnen trekken zonder bescherming. Hij is bevreesd dat anderen hem wat zullen aandoen. Kaïn gaat weg en woont in het land Nod en aldaar bekent hij zijn huisvrouw. Zijn er dan toch buiten het gezin van Adam en Eva andere mensen op aarde?

We komen in hoofdstuk 5 het geslachtsregister tegen van Adam tot en met Noach. Dit register begint met de vermelding van de schepping. We lezen van de schepping van Adam en zijn vrouw. Niet van anderen. Denk ook aan Romeinen 5 waar Paulus Adam en Christus tegenover elkaar plaatst. Wel lezen we in Genesis 5:4 dat Adam zonen en dochters gewon. Adam en Eva hadden dus meer kinderen die verder niet bij naam genoemd worden. Kaïn zal dan ook getrouwd zijn met een zuster of een nicht. Wanneer Kaïn het heeft over iedereen die hem zal kunnen doden en hij tegenover de Heere zijn angst voor wraak uitspreekt moeten we denken aan familieleden. Bij het wreken van het bloed van Abel op Kaïn denken we aan een bloedwreker. Deze bloedwreker is tegelijk een familielid.

Adam en Eva staan niet als een model voor schepping en zondeval. Laten we die kant niet opgaan.

De mensheid heeft zich inderdaad vanuit het middenoosten over de aarde verspreidt. Je noemt zelf al enkele mogelijkheden die daaraan hebben meegewerkt of de mogelijkheid ertoe verleenden. Wie in de geschiedenis duikt staat terecht versteld over de technische bekwaamheden en mogelijkheden uit de voor ons primitieve tijden. Er werd in oude tijden heel wat gereisd, heen en weer getrokken en ook gevaren. Daartoe bestond vaak een bittere noodzakelijkheid, maar ook een drang naar verre, onbekende gebieden. De Heere had de opdracht ertoe gegeven om de aarde te vervullen.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

GenesisKaïnschepping
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil belijdenis gaan doen, maar mijn verleden achtervolgd mij. Ik heb aan de drugs gezeten en daarvan heb ik heel veel spijt. Het was geen dagelijks gebruik maar voor mij, wel een extra opkikker die...
2 reacties
21-04-2022
Hoe weet ik dat ik bekeerd ben?
4 reacties
21-04-2014
Ik ben een 16-jarige jongen en ik ben erachter gekomen dat mijn vader porno kijkt. Hij weet niet dat ik het weet. Hij kan het heel goed verborgen houden. Ik had het niet verwacht. Mijn moeder is zich ...
4 reacties
21-04-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering