(...) Van zaterdag op zondag probeer ik altijd op tijd naar bed te gaan, zodat i...

Ds. C.J. Droger / geen reacties

21-04-2006, 00:00

Vraag

Ik heb een zondagprobleem. Van zaterdag op zondag probeer ik altijd op tijd naar bed te gaan, zodat ik zondags fit ben. Toch vecht ik iedere zondagochtend (en als ik 's morgens gewerkt heb ook zondagmiddag) tegen de slaap. Ik hoor alles wat de dominee zeg maar ben teveel met mezelf bezig om zijn woorden tot me door te laten dringen. Meestal weet ik na de preek niet goed waar het ten diepste over ging. Is dit, op welke wijze dan ook, mijn eigen schuld of is het duidelijk een list van de duivel? Pas zei iemand me dat er van alle gehoorde preken verantwoording moet worden afgelegd, later voor Gods troon. Daar sta ik dan!

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je vraag! Ik vind het moedig dat je dit probleem aan iemand anders durft voor te leggen. Ik denk dat je daarmee niet alleen voor jezelf een goede stap hebt gezet, maar ook voor andere jongeren die dit probleem wellicht zullen herkennen. En misschien zijn er ook wel ouderen die nu aan het meelezen zijn, omdat ze dit probleem ook 'aan de lijve' ervaren. Ik zou het volgende tegen je willen zeggen.
 
Ik denk dat het heel goed is dat je gezien je probleem zaterdagavond op tijd naar bed gaat. Maar, hoe laat is dat? Is dat écht op tijd? En lig je dan niet te lang wakker in je bed, of blijf je dan niet te lang liggen lezen of sms’en bijv.? Een andere vraag is: hoe komt het toch dat de woorden van de dominee langs je heengaan? Zelf zeg je dat je onder de preek te veel met jezelf bezig bent. Op welke manier ben je met jezelf bezig? Probeer je de boodschap van de preek op jezelf toe te passen, of ben je bezig met je huiswerk voor de komende week, of met die jongen/dat meisjes op wie je verliefd bent? Ten diepste gaan de woorden van de preek langs je heen, denk ik, omdat de HEERE niet echt voor je leeft en je niet goed beseft wie je bent voor Hem.
 
Een voorbeeld. Stel, een oude tante is gestorven en je vader zegt tegen je: “De notaris heeft gevraagd of jij en ik op zijn kantoor willen komen i.v.m. het testament van tante Mien”. Hoe zul jij op het notariskantoor naar het voorlezen van dat testament luisteren? Ik denk: met heel veel aandacht! Want je denkt natuurlijk: hoe zal ik voorkomen in het testament van tante Mien? Wat zal ik van haar krijgen?
 
Kijk, zo moeten we eigenlijk leren luisteren naar de preek. Vanuit de intentie: wat wordt daarin over mij gezegd en tegen mij? En wanneer ga je zo luisteren? Als de HEERE aan je laat zien wie Hij is én wie jij bent voor Hem. En dat doet Hij door Zijn Geest. En wat gebeurt er dan? Dan ga je verlangen naar de zondag. Dan ga je zelfs door de weeks naar preken luisteren. Omdat je er van binnenuit een sterke behoefte aan krijgt. En kijk, jonge vriend/vriendin, daar moet het in jouw leven naar toe! Hoe word je dus verlost van je zondagprobleem? Vraag aan de HEERE of Hij je wil laten zien wie je bent voor Hem én wie Hij wil zijn voor jou. Dan zul je je niet snel meer vervelen in de kerk en na de dienst bijna alweer vergeten zijn waar het over ging. Weet je welke ervaring je dan krijgt (ik spreek uit ervaring!)? Dan denk je vaak als de dominee “amen” zegt: is het nu al tijd? Of: 'k wou dat hij nog even door ging. Dat wens ik je van harte toe!
 
Als de preek langs ons heengaat, is dat meestal onze eigen schuld. Van nature is ons hart immers gesloten voor het Woord van de HEERE, vandaar (Ef. 2:1). De duivel zal ook proberen je van het Woord van God af te houden. Door je bijv. met je zelf bezig te laten zijn. Heb daar inderdaad oog voor! En vecht tegen afleidende gedachten!
 
Als wij voor de rechterstoel van Christus zullen staan, komt Hij terug op de preken die we gehoord (en gehouden) hebben. Dat geeft aan onze kerkgang een geweldige ernst. Tegelijk is het een geweldige zegen als je in de kerk mag zijn! Want daar werkt de HEERE door Zijn Geest, ook vandaag nog en ook in jonge mensen. En daar kan het Woord dus ook jou raken! Ga met dat gebed elke zondag naar de kerk. En vergeet het niet: de HEERE wil ook jouw God zijn! Denk maar aan je Doop.
 
Gods zegen toegewenst!
 
Ds. C. J. Droger
Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin (21 jaar) en ik (22 jaar) hebben nu 2,5 jaar verkering. Ik heb al sinds het begin van deze relatie twijfel...
geen reacties
21-04-2014
Ik heb een vrij droge, gevoelige huid en op mijn neus heb ik veel last van meeëeters. Soms zie ik allemaal piepkleine dr...
geen reacties
21-04-2011
Enkele jaren geleden ben ik tot bekering en geloof gekomen en is Christus aan mij geopenbaard. Wat ervoer ik veel van Zi...
geen reacties
21-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering