Bezinning op de IVF-methode

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

19-04-2006, 00:00

Vraag

'k Heb de verschillende reacties over IVF gelezen in de vragenrubriek. Toch hebben we nog wat vragen, onder andere: Stel dat je overeen kunt komen met de gynaecoloog  dat er max. drie eicellen worden weggenomen en deze drie worden ook bevrucht. Wordt er dan geselecteerd voor terugplaatsing (op ‘overlevingskans’, bijvoorbeeld)? Stel dat dit zo is en je wilt dat ze alle drie bij bevruchting zonder selectie teruggeplaatst worden, loop je dan groter risico dan bij een natuurlijke bevruchting dat (een van de) kindjes sterft/dat je een gehandicapt kindje krijgt (en ben je er zo dan niet medeverantwoordelijk voor)? Wij hebben nu enkele KIE-behandelingen gedaan en zijn ons aan het bezinnen op de IVF-methode. Wij vinden het moeilijk te zien wat Gods weg hierin met ons is en of dit Zijn wil is. Wilt u ons helpen bij deze bezinning?

Antwoord

Je kunt aan de specialist vragen of hij alle bevruchte eicellen terugplaatst. Meestal plaatsen ze er maximaal twee terug. Dan moet je aan de specialist vragen of hij/zij ‘slechts’ twee eicellen laat bevruchten, want dan kun je maximaal twee bevruchtingen krijgen en kun je dus ‘alles’ terugplaatsen. Je hoeft helemaal niet te selecteren, dat kun je in de natuur toch ook niet? En stel dat er ‘minder goede’ bevruchtingen tussen zitten, dan kun je die gewoon laten terugplaatsen. Je hebt dan niet meer kans op een gehandicapt kindje. Bijna altijd zal dan het piepkleine vruchtje zich niet kunnen innestelen, net zoals dat dan spontaan in de natuur gaat. Om de kans op een zwangerschap te vergroten zou je kunnen vragen of de arts drie eicellen wil laten bevruchten. Je moet dan natuurlijk wel een eventuele (de kans daarop is heel klein dat ze dan alle drie ook zullen innestelen) drieling kunnen accepteren.

Alie Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

ivf
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Van den Belt, n.a.v. uw vorige antwoord over de schepping. Gelooft u wel dat de dagen in Genesis van de scheppin...
geen reacties
19-04-2008
Waarom wordt er op catechisatie bij bijvoorbeeld de Ger. Gem. gebruik gemaakt van boeken van ds. Hellenbroek? Het zou to...
geen reacties
20-04-2017
Is het bijwonen van een crematie zondig?
geen reacties
20-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering