Drugs gebruikt maar geen spijt

Ds. J. van het Goor / geen reacties

12-03-2005, 00:00

Vraag

Een aantal jaren geleden heb ik drugs gebruikt en ga ik nog steeds met sommige vrienden om uit die tijd. Er zijn toen heel veel 'leuke' en interessante dingen gebeurt, ook al zou ik niet meer terugwillen naar die tijd. En als ik met die vrienden daarover praat, zeggen ze soms dat het wel een leuke tijd was, etc. Ik voel geen berouw over die dingen, ook al weet ik dat het verkeerd was. Mag je, als je (geen) berouw hebt, die tijd nog wel leuk vinden. Of gaat dat niet samen? Ook werd er gevraagd aan mij, of dit een goede ervaring voor mij is geweest. Ik wist daarop geen goed antwoord. Aan de ene kant ben ik wel blij dat ik weet wat het inhoudt, maar aan de andere kant is het niet goed wat ik gedaan heb. Een beetje tegenstrijdig of niet?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Nu weet ik niet of die vrienden van toen nog dezelfde praktijken uitoefenen als toen en dus nog drugs gebruiken; als zij dat nog wel doen en jij gaat nog met hen om, kom je op gespannen voet met het gebed “leid mij niet in verzoeking”, want je brengt jezelf er dan steeds weer in. Ook al zeg je dat leven van toen niet meer te begeren.

Leuke dingen, inderdaad tussen aanhalingstekens, en interessante dingen. De vraag die bij mij opkomt is: Ben je ermee gestopt vanwege de ellendige kater, of omdat je hebt ingezien dat je God verdriet hebt gedaan? Zondige dingen kunnen toch niet leuk zijn of interessant?, tenzij je er inderdaad geen berouw over hebt. Toen David gezondigd had door de vrouw van Uria te nemen, was dat ‘leuk’ en heel interessant. Totdat ’ie ontdekte dat hij daarmee tegenover de Heere gezondigd had. Toen was het niet leuk meer, noch interessant, maar zegt hij: “Ik heb tegen U, U alleen gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uw ogen”. Dus berouw hebben en ‘leuk’ vinden gaat niet samen; het doet pijn omdat het zonde is. Eigenlijk een wonder dat je geen drugs meer gebruikt.

Bidt of de Heere je ogen opent voor het kwaad, zodat je met berouw je zonden belijdt als schuld. Je weet nu inderdaad wat het is en daarmee ben je ‘ervaringsdeskundige’. Gebruik deze kennis om anderen te waarschuwen deze rommel niet te gebruiken. Maak geen propaganda in de zin van: Onderzoek alle dingen en behoud het goede; dan misbruik je de bijbel. En nogmaals: breng jezelf niet in verzoeking!!!

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

drugs
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vraag me af waarom God/de Bijbel niet duidelijker is in heel veel aspecten. In veel antwoorden die ik lees staat zoie...
geen reacties
12-03-2014
Aan een ds. van Ger. Gem. Ik las over je eerste liefde verlaten in het geestelijke leven. Is dat bij iedereen (bekeerde)...
geen reacties
13-03-2015
Ik zit met het volgende probleem. Ik ben getrouwd met een man die komt uit de GKV. Ikzelf kom uit de Ger. Gem. Inmiddel...
geen reacties
12-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering