Wat betekent het om, zoals in Hebreeën staat, het bloed van Jezus Christus onrei...

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

28-03-2006, 00:00

Vraag

Wat betekent het om, zoals in Hebreeën staat, het bloed van Jezus Christus onrein te achten? Is daar ook geen inkeer van mogelijk?

Antwoord

Wat betekent het wanneer wij het bloed van Jezus Christus onrein achten? Wanneer we de verzen lezen die aan Hebr.10:29 vooraf gaan, (nl. 26-28), merken we dat het hier gaat om de zonde tegen de Heilige Geest. "Zo wij willens zondigen nadat wij kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden".

Wie dus opzettelijk en moedwillig, tegen beter weten in zondigt. Dat komt tot uiting o.a. doordat het bloed van Christus vertreden wordt. Dat wil zeggen, een teken van de grootste minachting en die het bloed onrein acht, d.w.z. nietswaardig acht, overal voor te gebruiken behalve voor het doel waarvoor Jezus het gaf, nl. tot reiniging van alle zonden. Zo'n iemand leeft bewust een leven van zonden wat Christus en de Heilige Geest versmaadt. Ook hier geldt: wie deze zonde doet bekommert zich er niet om of er nog vergeving is. Men volhardt en verhardt op deze weg. Wie echter met de gedachte aangevallen wordt deze zonde gedaan te hebben, toont het kenmerk deze zonde niet gedaan te hebben. Wel is het zaak dat we ook met deze dingen de toevlucht nemen tot het alles reinigend bloed van de Heere Jezus.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus-predikant
geen reacties

Terug in de tijd

Is het verkeerd om ringen te dragen omdat je het mooi vindt en mag je dan wel ringen dragen als symbool (trouwringen)? Z...
geen reacties
28-03-2004
Ik heb een vraag: Mag/kun je nu eigenlijk mee met de PKN of niet?
geen reacties
28-03-2004
1. In onze gereformeerde kringen wordt ontzettend veel aandacht besteed aan formulieren, Dordtse leerregels en belijdeni...
12 reacties
28-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering